HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

Kretstillhörighet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2017-01-10

Kandidat-förmedling

 

Nedanstående psykoterapeutkandidater har ännu inte studerat klart till sin psykoterapeutlegitimation och syns därför inte i vårt behandlarregister.

De erbjuder samtalsterapi och hypnos under handledning mot ett lägre arvode.

Kandidaternas utbildning och erfarenhet:

Akademisk examen i vård eller humaniora, flera års yrkeserfarenhet, grundkurser i hypnos samt SFKH:s tvååriga basutbildning i psykoterapi med hypnos (pågående eller avslutad).

De har handledning på sitt arbete av erfarna legitimerade psykoterapeuter som godkänts av SFKH.

 

Östra kretsen:
Monireh Farsi Johansson
Fasangatan 50 582 39 Linköping
Telefon: 070-720 71 57
E-post: monireh.farsi@samtal-och-samspel.se
Hemsida: www.samtal-och-samspel.se
Utbildning: socionom, leg psykoterapeut, pågående 2-årig klinisk hypnos.

 

Västra kretsen:
Linda Nordh
Östra Storgatan 11, Jönköping
Telefon: 073-821 49 27
E-post: nord@lakandeinspiration.se
Hemsida: www.lakandeinspiration.se 
 

Södra kretsen

 

 

 

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder