HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

Avancerad kurs i Ego State-terapi, Göteborg
Start 9 februari 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2017-07-24

 

 

Västra kretsen

 

Välkommen på riksstämma 2017

 

Lördagen 11 mars 2017 har SFKH årsmöte med föreläsningsdag.

I år är riksstämman förlagd till Göteborg, vi träffas i Folkets hus, Järntorget (Olof Palmes plats).

Det kommer att vara en intensiv dag med många intressanta föreläsare, Årsmöte och avslutning med mingel och karaokekväll.

För den som väljer att delta både på dagen och kvällen är kostnaden 950:- kr (inkluderar föreläsningar, 2 fika och middag/fest). Väljer du att endast delta på dagsprogrammet betalar du 500 kr (inklusive 2 fika).

Anmälan är bindande och skickat till monica@gaita.se.

.pdf Program hela dagen för utskrift

.pdf Program seminarium för utskrift

 

Program

09:30 Registrering & fika

10:30 Välkommen

10:45 Hypnosmetoder inom tandvården

Nils Norrsell, leg. tandläkare, leg. psykoterapeut. Effektiva hypnosinduktioner inriktade på att framkalla djup avslappning inom tandvården, speciellt vid fobi och för anestesi. Demonstration av metoder.

11:15 Hypnos vid behandling av IBS.

Martha Sjöberg, leg. psykolog. Med 30 års erfarenhet av hypnosbehandling vid IBS berättar Marta Sjöberg om sina erfarenheter, sin vardagspraktik och forskning kring IBS.

12:15 Lunch

13:15 En fallbeskrivning

Camilla Dahlquist-Melin, socionom, kurator & Susanna Carolusson, leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Camilla Dahlquist-Melin presenterar tillsammans med Susanna Carolusson en utmanande och lyckad terapi som belyser de verksamma faktorerna i ett psykoterapeutiskt arbete kring somatisering. De belyser de metoder som använts och vikten av den terapeutiska relationen.

14:45 Fikapaus

15:00 Neurologi och neurovetenskap

Magnus Wenzel, leg. läkare, neurolog. Vi förstår mer och mer om hjärnan och kan bättre och bättre mäta på gruppnivå hur beteende och livsföring kan förväntas variera med hjärnans struktur. Ett smakprov på aktuell systemförståelse och funderingar kring om hypnos som metod blir mer uppmärksammad och efterfrågad i takt med neurovetenskapens utveckling.

16:00 Paneldebatt

Moderatorer: Mikael Jensen PhD. Göteborgs universitet och Alex Almér PhD. Göteborgs universitet. Frågor kring hypnos och kommunikation, hypnos och kognition samt medvetandeperspektiv och etik.
Panel: Susanna Carolusson, Magnus Wentzel och Christina Lilieroth

16:50 Avslutning

17:15 Riksföreningens årsstämma

Första Långgatan 21, Göteborg (10 min promenad från Järntorget)

19:00- Karaokefest

För dem som anmält sig till fest hälsar vi välkomna till Restaurang Penang, Djurgårdsgatan 10, Göteborg.

 

 

Styrelsen för Västra Kretsen 2016

Ordförande: Monica Gaita, 072-151 28 88, e-post: gaita@telia.com 
Kassör: Ulla Byegård
Rosanne Macke Alström, ledamot
Lars-Olof Arnoldsson, ledamot
Josefina Hansen, ledamot
Jaana Smedh, ledamot
Magnus Larsson, suppleant
Maria Ranch, suppleant

Lokal informationsavgift: 70:– kr
PlusGiro: 94 09 32-7

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder