Hem Kontaktinformation hypnosföreningen SFKH
Om hypnosOm hypnosföreningen SFKHUtbildningsinformationMedlemsinformationFörmedling till behandlare

 

Medlemskap i för Svenska föreningen för klinisk hypnos

Ur stadgarna:

§ 2 MEDLEMSKAP

Mom 1 RF består av medlemmar,
korresponderande medlemmar och hedersmedlemmar.

Mom 2 Till medlem kan väljas:

  • Personer tillhörande av Socialstyrelsen legitimerade yrkesgrupper vård och behandling.
  • Personer som i sin yrkesutövning eller i studier* är synnerligen relaterade till dessa yrken och vars verksamhet lyder under Patientesäkerhetslagen, SoS.

    * "I studier" avser studerande som fullgjort minst 2/3 av aktuell
       yrkesutbildning.

Mom 3 Medlem i RF är den person som är invald och betalar årsavgift till RF i enlighet med årsmötets beslut. Ansökan om medlemskap ställes till RF. RF:s styrelse äger rätt att godtaga eller avslå ansökan.

Mom 4 Till korresponderande medlem och hedersmedlem kan RF:s styrelse utse person, som gjort betydande insatser för föreningen.


För 2012 gäller årsavgift inklusive kretsavgift och prenumeration av HypnosNytt:

  • För Ordinarie medlem 680:- kr/år + kretsavgift
  • För Familje-/Gruppmedlem 325:- kr/år + kretsavgift
  • För Pensionär/Studentmedlem 400:- kr/år + kretsavgift

Kretsavgifterna är f.n.:

Krets 1 Östra kretsen 70.-/år
Krets 2 Västra kretsen 70.-/år
Krets 3 Södra kretsen 70.-/år
Krets 9 Norra kretsen, nedlagd 0.-/år

Använd vidstående ansökningsblankett för medlemsansökan.

 

Medlem som önskar använda föreningens logotyp vid annonsering, 
t ex på visitkort, brevpapper eller tidningsannonsering kan rekvirera
tryckfärdigt original från webmaster, web@hypnosforeningen.se.

Vill du trycka en sk QR- kod på visitkort eller annat tryckt material så finns den här:

QR-kod för www.hypnosforeningen.se

 

 

Copyright © SFKH 2018-03-12

             
Kontakta SFKH

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Om hemsidan       |       Länkar       |       Informationsfolder