HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2017-04-11

 

Styrelsen för Svenska föreningen för klinisk hypnos

Styrelsemedlemmar

 

 

 

 ORDINARIE STYRELSEMEDLEMMAR 

Josefina Hansen
Ordförande
josefina.hansen@hypnosforeningen.se
Christer Telléus
Skattmästare
christer.telleus@hypnosforeningen.se
Christina Lillieroth
Ledamot
christina.lillieroth@hypnosforeningen.se 
Monica Gaita
Ledamot

monica.gaita@hypnosforeningen.se 

 

Michael Rundblad
Ledamot
michael.rundblad@hypnosforeningen.se

Michael är psykolog/psykoterapeut samt handledare i Borlänge och har varit medlem i dryga 30 år. Han är intresserad av psykoterapifrågor och vill verka för möten mellan olika kunskapstraditioner där hypnosbehandling har en given plats.

 

Lars-Eric Uneståhl
Ledamot

SUPPLEANTER

Per Anders Alm
Representant Samrådsforum
per.anders.alm@hypnosforeningen.se

P-A är psykolog/psykoterapeut och handledare och är sedan ett par år föreningens representant i Samrådsforum som är en mötesplats för olika psykoterapeutiska föreningar vilka har psykoterapeutlegitimationen som gemensam grund. Han följer debatten och fångar upp, ofta på ett fyndigt sätt, viktiga och aktuella frågor, bor på Värmdö och arbetar i Södertälje.
Grupper: Psykoterapi

Inger Davidsson
inger.danielsson@hypnosforeningen.se 
Magnus Bjurhammar
Hemsidan
web@hypnosforeningen.se

 ADJUNGERADE TILL STYRELSEN

Kanslist Eva Cullberg
kansli@hypnosforeningen.se
 

Stefan Fransson
Medlemsrevisor
stefan.fransson@hypnosforeningen.se

Inger Lundmark
Medlemsrevisor
kontakt@ingerlundmark.nu

Susanna Carolusson
Representant ESH
susanna.carolusson@hypnosforeningen.se

Gunnar Rosén
Representant ESH
gunnar.rosen@hypnosforeningen.se

Sya Tien Redman
Representant ISH
tien@redman.nu


Åsa Fe Kockum
Representant ISH och styrelsemedlem i ESH
asa.kockum@hypnosforeningen.se

 

   
 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder