HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2018-04-03

 

Styrelsen för Svenska föreningen för klinisk hypnos

Styrelsemedlemmar

 

 

 

 ORDINARIE STYRELSEMEDLEMMAR 

Josefina Hansen
Ordförande, ISH COR
josefina.hansen@hypnosforeningen.se
Göran Skarman
Skattmästare
goran.skarman@hypnosforeningen.se
Christina Lillieroth
Ledamot, ESH representant
christina.lillieroth@hypnosforeningen.se
Michael Rundblad
Ledamot, ISH COR
michael.rundblad@hypnosforeningen.se

Michael är psykolog/psykoterapeut samt handledare i Borlänge och har varit medlem i dryga 30 år. Han är intresserad av psykoterapifrågor och vill verka för möten mellan olika kunskapstraditioner där hypnosbehandling har en given plats.

 

Inger Davidsson
Ledamot
inger.danielsson@hypnosforeningen.se 
 

SUPPLEANTER

Per Anders Alm
Representant Samrådsforum
per.anders.alm@hypnosforeningen.se

P-A är psykolog/psykoterapeut och handledare och är sedan ett par år föreningens representant i Samrådsforum som är en mötesplats för olika psykoterapeutiska föreningar vilka har psykoterapeutlegitimationen som gemensam grund. Han följer debatten och fångar upp, ofta på ett fyndigt sätt, viktiga och aktuella frågor, bor på Värmdö och arbetar i Södertälje.
Grupper: Psykoterapi

Susanne Richter
Suppleant 

susanne.richter@hypnosforeningen.se

 

 ADJUNGERADE TILL STYRELSEN

Kanslist Eva Cullberg
kansli@hypnosforeningen.se
 

Stefan Fransson
Medlemsrevisor
stefan.fransson@hypnosforeningen.se

Inger Lundmark
Medlemsrevisor
kontakt@ingerlundmark.nu

Gunnar Rosén
Representant ESH
gunnar.rosen@hypnosforeningen.se

Magnus Bjurhammar
Hemsidan
web@hypnosforeningen.se

   
   
 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder