HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 


 

Utbildningsenkät

 

För att utvärdera SFKH:s utbildningar ska alla deltagare ha möjlighet att föra fram sina synpunkter.

Nedanstående enkät delas ut till alla som går våra utbildningar. Den skickas till styrelsen, via Inger Davidsson, Stenåsavägen 1, 439 53 Åsa.

För att garantera anonymitet får kursledare och deltagare endast del av resultaten i sammanställd form.

.pdf Utbildningsenkät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2017-11-03

 

Utbildning

Förutom kurser, föreläsningar och seminarier – som annonseras på annan plats här på hemsidan – anordnar föreningen via kretsarna regelbundet längre yrkesinriktade utbildningar.

Fyra terminers handledar- och lärarutbildning

Kursstart planerad till januari 2019.

 

Grundutbildning del 1 och del 2

Grundutbildning omfattar 4 dagar/32 studietimmar per del.

Grundutbildning i klinisk hypnos del 1 och 2 i Valencia

Grundutbildning i klinisk hypnos del 1 och 2 i Göteborg

Grundutbildning i klinisk hypnos del 1 och 2 i Stockholm

Grundutbildning i klinisk hypnos del 1 och 2 i Lund

 

Grundläggande utbildning i psykoterapi, på integrativ grund med särskild inriktning på klinisk hypnos, motsvarande steg 1

 

2-årig utbildning i Klinisk Hypnos

SFKH Västra kretsen: ny tvåårsutbildning planeras.

Antal deltagare: 12.

Kursstart: 16 januari 2016.

Kursansvarig: Västra kretsen i samarbete med Göteborgslärare.

Ackrediterad som specialistkurs för psykologer.

Kursen är anpassad till liten grupp om 12 deltagare. För frågor kontakta kursansvarig Susanna Carolusson. Tel: 031-7118290, susanna.carolusson@hypnosforeningen.se

 

2-årig utbildning i Klinisk Hypnos

SFKH Östra kretsen: ny tvåårsutbildning planeras.

Antal deltagare: 12.

Kursstart: 9 februari 2017.

Kursansvarig: Östra kretsen i samarbete med Stockholmslärare.

Kursen är anpassad till liten grupp om 12 deltagare. För frågor kontakta Ann Wilkens, 070-777 53 94, ann.wilkens@brevet.nu 

Avancerad kurs i Ego State Therapy

Kursen är anpassad till grupp om 12 deltagare. För frågor kontakta kursansvarig Susanna Carolusson. Tel: 031-711 82 90, susanna.carolusson@hypnosforeningen.se.

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder