HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

Grundkurs i Valencia
15-21 februari 2018

Grundkurs i Stockholm
Start 5-7 oktober 2017

 

 

Utbildningsenkät

 

För att utvärdera SFKH:s utbildningar ska alla deltagare ha möjlighet att föra fram sina synpunkter.

Nedanstående enkät delas ut till alla som går våra utbildningar. Den skickas till styrelsen, via Uno Janhagen, Kvistgränd 5, 179 62 Stenhamra.

För att garantera anonymitet får kursledare och deltagare endast del av resultaten i sammanställd form.

.pdf Utbildningsenkät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2017-11-14

GRUNDUTBILDNINGAR

 


SFKH, SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS
Västra KRETsen INBJUDER TILL
 

GRUNDUTBILDNING I HYPNOS DEL 1 OCH 2
i Valencia på Spaniens östkust

Tid: 15–21 februari 2018, omfattning 64 timmar

Plats: Valencia, Spanien. Resa och boende bokar man själv . Valencia har bra flygförbindelser via Eurowings, Lufthansa, KLM. Boende finns på kurslokalen för 150 kr natten ,frukost ingår, finns sängkläder, toalettartiklar, handdukar, tvättmaskin. (Info Josefina Hansen). En uppsjö av hotell, hostels, lägenhetshotell finns att boka via hotels.com, eller booking.com.

Kostnad: kursavgift 18 000:- kr +moms.

Behöriga att söka: Yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård med legitimation från Socialstyrelsen, arbetar i ett team där hypnos används, eller studerande till sådant yrke, socionomer, auktoriserade av Socionomförbundet och i arbete under Patientsäkerhetslagen och beteendevetare med minst fil kand., basutbildning i psykoterapi och verksamma under handledning av leg psykoterapeut.
OBS! Genomförda grundkurser meriterar till 2-åriga utbildningar i Hypnos.

KURSBESKRIVNING.

 SFKH har hållit utbildningar i hypnos för legitimerade vårdgivare sedan 40 år. SFKH ingår i European Society of Hypnosis och International Society of Hypnosis, och är associerad till Ego State Therapy International; akademiska föreningar för statligt registrerade (legitimerade) behandlare.

Hypnos har stark evidens för behandling av smärta, depression, stressrelaterade spänningstillstånd och även somatiska sjukdomar. Man lägger fokus på det som gagnar den unika patienten; orsakssammanhang, självkännedom, hantering av aktuella symtom och livssituation, stress- och ångesthantering samt prevention, mm.

Utbildningen ger

•  kunskap om hypnosens teoretiska och kliniska rötter, och utveckling till modern behandlingsform samt moderna tillämpning inom ramen för psykodynamisk, kognitiv, beteendeterapeutisk och existentiell psykologi,

• kunskap om evidens för hypnos i psykosomatik-, trauma-, smärt-, ångest- och depressionsbehandling,

• kunskap om hur hypnos och imaginativa metoder kan tillämpas i det egna kliniska arbetet,

kunskap om hur vårdpersonal arbetar med förändrade medvetandetillstånd och imaginativa metoder utifrån olika kompetensområden och i team,

• grundkunskap om analytiska, utforskande, symtomlindrande och jagstärkande hypnos interventioner,

• kännedom om aktuella förklaringsmodeller om hypnosens effekter utifrån neurovetenskap, affekt- och inlärningspsykologi samt relationell psykologi.

Hypnosens teoretiska och kliniska rötter, utveckling till modern behandlingsform med förankring i neurologisk, psykodynamisk, kognitiv, relationell och utvecklingspsykologisk teori. Definition hypnos och förändrade medvetandetillstånd. Hypnos för att lugna och reglera spänning, oro och stress och smärta. Trance och självhypnos som jag-stärkande och läkande, bearbetande och omstrukturerande. Specifika hypnostekniker. Kreativa och icke verbala uttrycksformer samt gestaltande metoder med andning och kroppsfokus. Fallbeskrivningar och metodövningar anpassas efter deltagarnas kliniska erfarenhet och aktuella tjänstgöring. Fokusering och intensiv bearbetning på symbolisk och emotionell nivå. Konstruktivt användande av särskilda fenomen i behandlingsrelationen. Ramar, kontrakt och etik. Huvuddelen av utbildningen är upplevelsebaserad och syftar till att deltagarna ska kunna tillgodogöra sig gedigna metoder för det egna kliniska arbetet.

Litteraturlista för individuella val

Barabasz, A. & Watkins, J. (2005 2nd.ed) Hypnotherapeutic Techniques 2E. Sussex/ New York: Brunner-Routledge. www.brunner-routledge.co.uk

Brown & Fromm (1986) Hypnotherapy and Hypnoanalysis. London: Earlbaum. 327 s.

Carolusson, S. Hypnos och överföring i behandling av depression. Insikten, 2003, 1, 36-43.

Enqvist, Björn: Inbjudan till trance.

Gerge, A. (2009) Hypnos i psykoterapeutiskt arbete. Ett integrativt perspektiv. Sthlm: Insidan.

Gerge, A. (2013) Hälsofrämjande kommunikation i vård och omsorg. Sthlm: Insidan.

Hammond, C. (editor) (1990) Handbook of Hypnotic Suggestions and Metaphors. W.W. Norton & Co. (Finns på amazon.com och adlibris.com)

Hunter, M.E. (2007) Healing Scripts. Using hypnosis to treat trauma and stress. Carmarthen, Wales: Crownhouse Publ. (Utdrag spec. barn/ungdom.)

Wormnes, B, Hillestad, P & Wikström, P-O. (1992) Hypnos i teori, metodik och terapi. Sthlm: Natur & Kultur.

Ljudfiler för stresshantering, självhypnos, mm. Carolusson, S. Stresshantering I& II, Läkande Visualisering III, Kroppens inre lugn IV.

www.hypnosforeningen.se ”Frågor och svar”, Behandlings- och Behörighetsfrågor. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis. ISH Code of Ethics.

Kursansvarig

Josefina Hansen

Lärare

Josefina Hansen: leg. tandläkare, psykoterapi steg I, cert. ego state.

Susanna Carolusson: leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledar- och lärarkompetens.

Stefan Fransson: leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledar- och lärarkompetens, specialist i klinisk psykologi.

Ansökan och förfrågningar

skickas till Josefina Hansen josefina@tandhugget.se, 070-373 77 57.

Styrk din legitimation eller din högsta examen, uppge arbetsplats och arbetsgivare, personnummer och postadress. Besked om antagning meddelas löpande. Antagna bekräftas och garanteras sin plats löpande och när medlemsavgiften till SFKH och kursavgiften betalats in.

 

 

 

SFKH, SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS Östra KRETSen INBJUDER TILL

GRUNDUTBILDNING I KLINISK HYPNOS del 1 och 2

Start 5 oktober 2017

Omfattning: 64 timmar

Målgrupp: Psykologer, läkare, tandläkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor, socionomer m.fl.

OBS! Genomförda grundkurser meriterar till 2-åriga utbildningar i Hypnos.

Kursbeskrivning

Hypnos är ett väl beprövat och verksamt redskap med gediget stöd i forskningen bl a vid behandling av smärta, depression, PTSD och somatiska sjukdomar. Studier visa också att ett förstärkt resultatet av KBT-behandling då den kombineras med hypnos.

Den kliniska hypnosens rikhaltiga erfarenhet av att arbeta med förändrade medvetandetillstånd från Pierre Janet och framåt utgör utbildningens grund. Den kompletteras/integreras bland annat med modern kunskap om neurovetenskap, inlärningspsykologi och relationell psykologi. Stor vikt läggs vid att kunna förstå, lugna och reglera spänning, smärta samt olika stresstillstånd. För många klienter är denna stabilisering ett värdefullt mål i sig. Men den är också en nödvändig grund för bearbetning vid svårare problematik. Hypnos i förändringsarbete fokuserar på individens unika historia och strävar efter att hitta och aktivera egna inre resurser. Behandlare som använder klinisk hypnos upplever ofta att arbetet är mindre tungt, mer kreativt och lustfyllt.

Huvuddelen av utbildningen är upplevelsebaserad och syftar till att deltagarna ska kunna tillgodogöra sig gedigna metoder för det egna kliniska arbetet.

Exempel på kursinnehåll:
• Hypnosens historia och framväxt.
• Vad är hypnos och förändrade medvetandetillstånd?,
• Hur förstå klinisk hypnos utifrån modern neurovetenskap.
• Teorier om förändrade medvetandetillstånd (FMT).
• Metoder för att lugna och reglera spänning och stress.
• Trans och självhypnos för resursinstallationer och återhämtning, självhypnos i
   förhållande till vakna traumainducerade transtillstånd och dissociation.
• Olika sätt att inducera, fördjupa och avsluta trans
• Ordens betydelse, användning av metaforer
• Metoder för att lugna och reglera spänning och stress.
• Ideomotorisk respons
• Imaginativa metoder
• Shorr-övningar
• Transtillstånd i kreativt gestaltande metoder i behandlingsarbete
• Orientering om användandet av hypnos i psykoterapi, t ex ego-state arbete
• Fallbeskrivningar ges från medicin, psykoterapi, odontologi och motiverande
   hälsoarbete. Problemområden kan vara fobier, prestationsångest, tandvårdsrädsla
   och olika former av smärta.

Kurstider:

Torsdag 5 oktober 2017 kl 13:00–18:00
Fredag   6 oktober 2017 kl 09:00–17:00
Lördag   7 oktober 2017 kl 09:00–13:00

 

Torsdag 16 november 2017 kl 13:00–18:00
Fredag   17 november 2017 kl 09:00–17:00
Lördag   18 november 2017 kl 09:00–13:00

 

Torsdag 18 januari 2018 kl 13:00–18:00
Fredag   19 januari 2018 kl 09:00–17:00
Lördag   20 januari 2018 kl 09:00–13:00

Kursavgift: 15 000 kr + moms (5 000 kr + moms per kurshelg, kan betalas per del).

Kursansvarig: Ann Wilkens och Eva Eriksson-Block

Lärare

Eva Eriksson-Block, leg psykolog, hypnosterapeut, cert EMDR-terapeut med bred och lång erfarenhet av arbete med ungdomar, trauma samt även sexuella dysfunktioner. Medförfattare i Vad har du varit med om: PTSD och dissociation hos barn och unga. Förekomst, diagnostik och behandling (Gerge, red. 2013) och Hälsofrämjande kommunikation i vård och omsorg (Gerge, red. 2013).

Christina Lillieroth, leg psykolog, spec i klinisk psykologi, leg psykoterapeut och handledare och lärare i psykoterapi. Christina är även hypnospsykoterapeut och driver sedan knappt 20 år en privat psykoterapipraktik på Södermalm i Stockholm. Medförfattare i Hälsofrämjande kommunikation i vård och omsorg (Gerge, red., 2013).

Aida Plesan, MD, PhD, smärtläkare och anestesiolog med lång klinisk erfarenhet och upprepat publicerad.

Gunnar Rosén, PhD, leg psykolog, spec i klinisk psykologi. Gunnar är en erfaren hypnosterapeut med stor erfarenhet av behandling av smärtproblematik. Gunnars avhandling the phantom limb pain – models for understanding and treatment kom 2002. Dessutom har Gunnar bl a skrivit Gruppebehandling av pasienter med kroniske smerter. Tidsskrift for norsk lægeforening, (1990) 110: 3602-3604 och Different Brain Areas Activated during imagery of Painful and Non-painful “Fingermovements” in a subject with an amputated arm. Neurocase, (2001)7, samt är redaktör till Klinisk hypnos vid smärtbehandling: metod och evidens, (tillsammans med A. Gerge, Insidan 2011).

Gabriella Rudstam, PhD-student, fil mag i musikpsykoterapi, leg psykoterapeut, hypnos-, uttryckande konst- och musikterapeut, cert EMDR-terapeut, fellow of BMGIM (The Bonny Method of Guided Imagery and Music), handledare och lärare i psykoterapi med specialisering i konstnärlig metodik. Gabriella arbetar med extrem traumatisering samt handleder på arbete med komplex traumatisering och kreativt gestaltande terapiformer bland annat på Musikhögskolans musikterapeututbildning. Hon är även medförfatttare till Kreativt gestaltande psykoterapi (Gerge 2010).

Ann Wilkens, fil kand, leg psykoterapeut och cert. hypnosterapeut. Ann har lång erfarenhet av arbete med patienter med komplex traumatisering och dissociation. Hon har särskilt arbetat med sexuell traumatisering, våld i nära relationer samt anknytningstrauma och handleder och föreläser också inom dessa områden

 

Upplysningar:

Eva Eriksson-Block, eva.eriksson-block@telia.com, 072-242 77 77

Ann Wilkens, e-post ann.wilkens@brevet.nu, 070-777 53 94

Anmälan till kursen senast 18 augusti 2017
Anmälan per e-post till Eva Eriksson-Block, eva.eriksson-block@telia.com

Styrk din legitimation eller relevant examen, uppge arbetsplats samt arbetsgivare, telefon, e-postadress samt postadress. Besked om antagning meddelas fortlöpande.

Kurslitteratur

Gerge, A. (2009). Hypnos i psykoterapeutiskt arbete - ett integrativt perspektiv. Stockholm: Insidan.

Gerge, A. (2013) Hälsofrämjande kommunikation i vård och omsorg. Stockholm: Insidan.

Gerge, A. & Rosen, G. (red) (2011) Klinisk hypnos vid smärtbehandling – metod och evidens. Stockholm: Insidan.

 

Referenslitteratur

Barabasz, A.F., Olness, K., Boland, R. & Kahn, S. (2010). Medical Hypnosis Primer: Clinical and Research Evidence. New York: Routledge.

Barabasz, A.F. & Watkins, J.G. (2005). Hypnotherapeutic techniques, (2nd ed.). New York: Brunner-Routledge.

Gerge, A. & Rosen, G. (red) (2011) Klinisk hypnos vid smärtbehandling – metod och evidens. Stockholm: Insidan.

Hammond, C. (Ed.)(1990) Handbook of hypnotic suggestions and metaphors, New York: W.W. Norton & Company.

Hunter, M.E. (2007). Healing scripts. Using hypnosis to treat trauma and stress. Trowbridge: Cromwell Press.

 

SFKH, SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS, södra KRETSen INBJUDER TILL

INTRODUKTION I KLINISK HYPNOS i Lund

För den som så önskar fortsättning i Göteborg eller Stockholm enligt särskilt samarbetsavtal.

Den 5 maj 2017 håller Svenska föreningen för klinisk hypnos, Södra kretsen, en introduktionskurs i hypnos, i första hand för yrkesgrupper med odontologisk eller medicinsk inriktning.

Behöriga är legitimerade läkare, sjuksköterskor, tandläkare, tandhygienister, sjukgymnaster, psykologer, och kiropraktiker. Den första delen är en tvådagars introduktionskurs. För fortsatt utbildning krävs medlemskap i SFKH. Årsavgiften är 660 kr + kretsavgift. Nedsatt medlemsavgift (330 kr) + kretsavgift får man om man är studerande eller pensionär. För introduktionskursen betalar studerande halv avgift.

Tid och plats

Introduktionskurs

Fred 5 maj 08:30–17:00     Lund, IOGT, Bantorget 5
Lörd 6 maj 08:30–15:00

Avgift

3 600 kr + moms för introduktionskurs. Pg 166 24 23-1.

Kursens innehåll

Allmän orientering om uppmärksamhet, varseblivning, lagring i det undermedvetna och nervsystemets funktion för anpassning till omvärlden, sympaticus- och parasympaticusaktivering, rapport, motivation och suggestion, retikulära aktiverande systemet, hypnosinduktion, kroppens reaktioner, hypnosteorier, Coués lagar, ideomotorisk respons, observation, kroppsspråk, pacing, tester, mottaglighet, ordval, kommunikation, kroniska spänningar och behandling av bruxism. Praktisk övning av hypnosinduktion. Handledning i hypnosinduktion.

.

Lärare

Nils Norrsell, leg psykoterapeut, leg tandläkare
Adam Löfving, leg läkare
Christina Bendel, leg sjukgymnast, leg psykoterapeut
Ulf Lafveskans, leg tandläkare.

Anmälan

mejlas till Nils Norrsell, nilinor@gmail.com.

Ange ditt yrke och var du är yrkesverksam.

För mer information ring 073-158 57 66.

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder