HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2021-12-03

Medlemsinformation

 

Hypnosrelaterad forskning

I vår serie om hypnosrelaterad forskning bjuder vi vi nu till det fjärde av fyra utlovade tillfällen.

Den 8/12 19:00 välkomnar vi Almira Osmanovic Thunström

Hon är forskare och verksamhetsutvecklare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och kommer att berätta för oss om sin verksamhet.

Almira har 10 års erfarenhet av arbete med neurofeedback och andra former av biofeedback. Den som besökt Café Charcot kanske redan stiftat bekantskap med henne då hon tillsammans med Marie Escar demonstrerade hur de på affektiva mottagningen använder bl a. infraröd feedback för att komplettera behandling av ångest, depression och bipolaritet. På traumacentrum genomför hon en replik på Bessel van det Kolks arbete med neurofeedback för trauma, anpassat för svenska förhållanden. Ytterligare arbete med trauma följer hon i Tranås där de använder sig av Othmers metod för neurofeedback tillämpat med VR-teknik. När det gäller trauma står i mycket Anna Gerge för inspiration och handledning.

Fler verksamheter är på gång bland annat arbetet med svåra personlighetssyndrom. Andra verksamheter hon är involverad i är att AI-anpassa väntelistan på akuten (se bifogad artikel). Genom den nya tekniken kan avancerad vård göras mer tillgänglig även i glesbygd. Billig utrustning kan göra det möjligt för patienter att fortsätta sin behandling hemma. VR-tekniken kan exempelvis göra det möjligt för fysioterapeuter att arbeta med onda ryggar på distans.

Sammantaget kan man säga att mycket är på gång som kan förbättra psykiatrins arbete, kanske också vården i stort. Utmaningar saknas verkligen inte. Något som redan involverar och säkerligen kommer att beröra flera av våra medlemmar.

 

Anslutningslänk har skickats ut till medlemmar. Saknar du, kontakta Göran:
g.skarman@humanik.se.

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder