HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2020-02-09

Krav för annonsering i kandidat-förmedling

 

Be kursansvarig bekräfta till Josefina Hansen, josefina.hansen@hypnosforeningen.se, att du examinerats/deltar i pågående utbildning.

Meddela styrelsen (Josefina Hansen eller Michael Rundblad) vem som är din handledare och be din handledare bekräfta till styrelsen.

Villkor för annonsering: Du förbinder dig att meddela styrelsen om du byter handledare och handledarens namn, adress, telefon.

Styrelsen vidarebefordrar dina uppgifter till kansliet och webmaster Magnus Bjurhammar.

Om dina på hemsidan synliga annonsuppgifter skall ändras, meddelar du kansliet direkt.

Annonsinnehåll

 

 

Bestämmelser för anslutning till kandidatregistret

För anslutning till Kandidatregistret, vilket finns på SFKH:s hemsida, www.hypnosforeningen.se under rubriken Behandlare, krävs medlemskap i SFKH – ordinarie medlem, familje-/gruppmedlem eller pensionär/studentmedlem – samt genomgången hypnosutbildning, minst 200 timmar, vilken skall dokumenteras.

Har du inte av Socialstyrelsen legitimationsgrundande yrke beslutar SFKH:s styrelse efter prövning din behörighet att anslutas. Vidare krävs att du anger vem, som är din handledare vilken ansvarar för din terapi.

Vid ansökan om anslutning till registret behöver vi följande uppgifter:

1 Ditt medlemsnummer i SFKH, namn och titel
2 Ev. mottagningsadress – om annan än hemadress
3 Ev. faktureringsadress – om annan än mottagningsadress
4 Ev. mottagningstelefon och om du önskar telefontid angiven
5 Ev. e-postadress
6 Ev. hemsidesadress om du vill registrera sådan (se nedan)

I Kandidatregistret anges inga arbetsområdeskoder.

Ansökning om anslutning – eller frågor därom – skickar du till e-post:
kansli@hypnosforeningen.se

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder