HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2015-11-21

 

Bestämmelser för anslutning till behandlarregistret

För anslutning till Behandlarregistret, vilket finns på SFKH:s hemsida, www.hypnosforeningen.se under rubriken Behandlare, krävs medlemskap i SFKH – ordinarie medlem, familje-/gruppmedlem eller pensionär/studentmedlem – samt genomgången hypnosutbildning, minst 200 timmar, vilken skall dokumenteras.
Någon av kurserna ska ha varit i regi av SFKH, annars krävs komplettering.

Vid ansökan om anslutning till registret behöver vi följande uppgifter:

1 Ditt medlemsnummer i SFKH, namn och titel
2 Ev. mottagningsadress – om annan än hemadress
3 Ev. faktureringsadress – om annan än mottagningsadress
4 Ev. mottagningstelefon och om du önskar telefontid angiven
5 Ev. e-postadress
6 Ev. hemsidesadress om du vill registrera sådan (se nedan)

Ansökning om anslutning – eller frågor därom – skickar du till e-post:
kansli@hypnosforeningen.se

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder