HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

   

Don Ebrahim obituary
The Guardian

2020-04-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2021-11-29

Till minne av Don Ebrahim

Ännu en av våra hedersmedlemmar är avliden!

Många av oss, som var med då internationellt berömda karismatiska hypnoslärare tog scenen med storm, har undrat vart doktor Don Ebrahim tog vägen? Undertecknade har båda, i ordföranderoll, sökt Don Ebrahim med adress Whitecroft, Coventry, England, utan att få svar. Han var ju hedersmedlem i SFKH sedan sent 80-tal. Han undervisade oss om lekfulla visualiseringstekniker med barn, hur man botar okomplicerad sängvätning, fobier och andra psykologiskt påverkbara problem, hos barn och unga. Don föddes i Sydafrika, med påbrå från Indien. Han reste till England där han studerade till läkare med examen 1952.

Han engagerade sig bland annat i att hjälpa patienter med könsdysfori och blev en av få allmänläkare med denna kompetens. På grund av apartheid i hans hemland etablerade Don en läkarmottagning i Coventry. Han blev snart medveten om att patienter vilka sökte för kroppsliga besvär även besvärades av psykiska symtom. Han inledde sin psykoterapeutiska skolning inom gruppterapi och blev efterhand allt mer specialiserad i hypnosbehandling.

Vår första hypnoslärare Bengt-Göran Fasth bjöd hit Don redan på 70-talet, vilket blev en återkommande och uppskattad tradition fram till och med vår första psykoterapeutlegitimerande fyraårskurs på nittiotalet. Vi minns Don som en mycket generös och engagerande föreläsare, här i Sverige och vid internationella kongresser. Han hade en unik förmåga att försätta auditoriet i ett tillstånd av ”alert trance”.

Don trollband publiken, inte minst med sin vackra Oxford-brittiska, och vi minns därför hans återkommande mantran, som en inre röst: hans röst och hans genuina uttal. Det ena var ”always look for traumatic separations” och det andra var betydelsen av ”repetition, repetition and repetition”. Hans metod för att behandla personlighetsstörningar utifrån teorin om Traumatic Separation Theory väckte ett stort engagemang (stor uppmärksamhet?) i SFKH. Sista gången vi sågs var på en minnesvärd ESH-kongress i Wien 1993.

Don Ebrahim blev 94 år och han efterlämnar 4 söner med familjer.
 

Susanna Carolusson och Stefan Fransson

 

 

 

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder