HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

"If a person is not professionally qualified to treat something without hypnosis, then they’re not qualified to treat something with hypnosis, either. First you look for that professional certificate on the wall – physician, dentist, clinical psychologist, or whatever. Then you look for the certificate of hypnosis"

Martin Orne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2011-06-13

Problemet med obehöriga terapeuter – många far illa.

Nedan presenterar vi ett brev som vi fått av några journalliststudenter som ska göra ett radioprogram om obehöriga psykoterapeuter. Dessutom bifogar vi även länkar till andra media som behandlat detta angelägna och svårbehandlade ämne.

Problemet med obehöriga och oseriösa behandlare är stort överlag, men inom vårt område klinisk hypnos är det extra besvärligt. Efterfrågan på hypnosrelaterad behandling är stor. Här florerar en stark undervegetation av tvivelaktiga utövare som, ibland bara efter bara några dagars utbildning, utger sig för att kunna hjälpa människor med ganska omfattande problematik. Även om det finns de som upplever sig hjälpta är det många som råkar illa ut och hamnar i ett förvärrat tillstånd. Många hypnostekniker är lätta att lära sig och det är inte svårt att sätta igång kraftfulla processer. Det som däremot kräver omfattande kunskap och kompetens är att ta hand om de processer som uppstår, anpassa insatserna efter individens specifika behov och veta vad man ska göra vid oväntade komplikationer. Alltför ofta får vi ta över och ”reparera” personer som blivit felbehandlade av obehöriga hypnosbehandlare.

Till skillnad från psykoterapi i allmänhet finns det ett förbud i patientsäkerhetslagen mot att undersöka och behandla någon under hypnos utan att vara behörig behandlare.

Trots detta uttryckliga förbud är det en verksamhet som är väldig svårt att komma åt. SFKH har vid åtskilliga tillfällen anmält olaglig verksamhet både till Socialstyrelsen och till polisen. Dels har det varit svårt att bevisa att de verkligen utövar behandling då utövarna är duktiga att svänga på begreppen, dels vill myndigheterna helst ha anmälningar direkt från patienter som råkat illa ut. Patienter som mår dåligt och blivit illa behandlade är ofta fyllda av skamkänslor och inte så benägna att anmäla eller träda fram offentligt.

Mot bakgrund av ovanstående uppmanar vi alla som får kännedom om oegentliga behandlingar med hypnos att höra av sig till oss och om möjligt anmäla detta till berörda myndigheter. Vill du bidra till att problemet tas upp och blir belyst kan ett bra sätt vara att ta kontakt med författarna till det bifogade utskicket. Tänk dock efter hur mycket du är beredd att dela med dig. Tips och anonymiserade berättelser kan vara alternativ till att träda fram offentligt.

Till dig som står i begrepp att söka hypnosbehandling vill vi ge rådet att först och främst söka en kunnig leg. psykolog, leg. psykoterapeut eller annan behörig behandlare som står under Socialstyrelsens överinseende. Det ger dig, om inte en garanti för en lyckad behandling så i alla fall, visshet om att den som du träffar har genomgått en av Socialstyrelsen godkänd utbildning och att du har ett visst rättsskydd. Att fråga efter medlemskap i SFKH kan vara en god idé då vi är den enda föreningen som endast tillåter behöriga medlemmar. Skulle du känna dig det minsta tveksam är vi tacksamma om du kontaktar oss så att vi kan kolla upp personen mot medlemsregistret.

Michael Rundblad
Ordförande SFKH

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder