HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2022-05-10

  

HypnosNytt var medlemstidning för SFKH  och utkom med fyra nummer per år fram till och med 2015. Den är nu ersatt med medlemsbrev.

Några tidigare nummer finns för läsning för medlemmar. Logga in:

 

Du kan beställa äldre exemplar av hypnos och HypnosNytt.
Exemplar från:
1974-1984 50 kr • 1985-1995 70 kr • 1996-2000 90 kr • 2001-2009 110 kr
25 % rabatt vid beställning av 3-6 exemplar
50 % rabatt vid beställning av 7 eller fler exemplar
Priserna inkluderar porto inom Norden.

Leverans sker under förutsättning att efterfrågade exemplar fortfarande finns i lager.
I lager finns hypnos och från 1985, och enstaka äldre exemplar.
Beställning skickas till: SFKH kansli, Göteborg, e-post kansli@hypnosforeningen.se.

 

Här kan du hämta innehållsförteckningar från tidigare utgivna HypnosNytt, från 1974 2008.

Innehållsförteckning omfattande artiklar som publicerats i "HYPNOS" under årens lopp kan även fås efter hänvändelse till SFKH:s kansli.

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder