HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2016-03-06

 

Internationell representation

 

Ur stadgarna:

§ 1 Syfte och sammansättning

Mom 3 RF är som nationell förening ansluten till The European Society of Hypnosis in Psychotherapy and Psychosomatic Medicine (ESH) och till The International Society of Hypnosis (ISH).

Representanter väljs årligen på SFKH:s årsmöte.

 

 

International Society of Hypnosis
Viale Regina Margherita, 269
00198 - Rome
ITALY

contact@ishhypnosis.org

www.ishhypnosis.org

ISH ger ut International Journal of
Clinical and Experimental Hypnosis

ISH Newsletter

 


ESH Central Office
Inspiration House
Redbrook Grove
SHEFFIELD
S20 6RR
United Kingdom

Would you also please note that our new official wesite is:
www.esh-hypnosis.eu
and email address is:
mail@esh-hypnosis.eu

ESH Newsletter

Views-Reviews-Interviews

 

  ESH Regulations

  ESH Ethical Guidelines

  ESH Constitution

  ESH Training Requirements

för Europeiskt certifikat

  ESH Ansökan om certifikat

 

Hemsida: egostateinternational.com/

ESTI Newsletter

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder