HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 
 
 

Kathy Steele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2023-01-28

Workshop med Kathy Steele

29 mars kl 19:00–21:00 via Zoom

Utforska fantasier

Nu har vi förmånen att få lyssna på Kathy Steel igen. Hon är på väg att gå i pension, så missa inte detta.

Att utforska fantasi har varit en försummad aspekt av psykoterapi utanför psykoanalysens område. Arbete med fantasier kan dock vara ett djupt och rikt komplement till terapin. Adaptiva fantasier kan vara en kreativ flykt från verkligheten som berikar våra liv. Men de kan också bli fängelser, vilket lämnar klienter bundna av missanpassade förväntningar och beteenden som stödjer undvikande av verkligheten. Dysfunktionella fantasier uppstår vanligtvis i samband med isolering, försummelse, trauma eller allvarliga anknytningsstörningar eller förlust.

Vi kommer att få lära oss att känna igen maladaptiva fantasier och hur vi kan diskutera dessa med våra klienter på ett icke-dömande och nyfiket sätt. Vi kommer sedan att utforska sätt att lösa de centrala konflikterna och undvikandet av verkligheten i dessa fantasier.

GRATIS FÖR MEDLEMMAR

Icke medlemmar 800:- (+moms) alternativt medlemskap i föreningen för samma pris om man har legitimation från Socialstyrelsen.
Studenter på legitimationsgrundande utbildningar 275:- (inkl moms) alternativt medlemskap i föreningen för 330:-.

Anmäl dig här här! »»

 

 

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder