HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2016-05-28

Medlemsinformation

 

Kollegialt

Redan utbildade medlemmar ska se hemsidan som det naturliga forumet för att hitta aktuell information om aktiviteter, ny litteratur, fortbildningskurser, kretsarnas verksamhet och annan adekvat information. Den ska utgöra ett naturligt komplement till HypnosNytt.

Målgrupp: Medlemmar, kollegor.

Nyheter från kretsarna:

Nytt från Norra KretsenNytt från StockholmskretsenNytt från Västra KretsenNytt från Södra Kretsen

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder