HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

Copyright © SFKH 2011-06-02

 

 

 Norra kretsen

Information från oss i Norr

Vid årsmötet i mars 2008 beslutades att Norra Kretsen ska upplösas. Anledningen var att det saknades namn till styrelse, kretsens medlemsantal är också synnerligen lågt.

Det kändes och känns vemodigt att avsluta något som varit så värdefullt och som gett oss så mycket av kunskap och inspiration. En tröst är ju att föreningen finns kvar. Och vi har med oss allt vi lärt oss om hypnos.

Även fortsättningsvis kommer vi att använda metoden hypnos i vårt arbete. Och vi kommer att fortsätta att sprida kunskap om hypnos och om föreningen.

Nu förutsätter vi att alla våra kretsmedlemmar kommer att som medlemmar i SFKH. Kretsmedlemskap kan man själv välja, meddela bara till kansliet vilken krets du vill tillhöra. Kansliets e-postadress är kansli@hypnosforeningen.se.

PS. Föreningen kommer att sända ut personligt brev till Norra Kretsens medlemmar angående val av kretstillhörighet. DS

 

Våra lokala träffar kommer att fortsätta i Skellefteå och Luleå. Om du vill vara med i Luleå så kontakta May Sandberg, may.m.sandberg@telia.com.

I Skellefteå kontaktar du Annika Lundgren, annika.lundgren@vll.se, eller Gudrun Lundström, gudrun.lundstrom@vll.se, för information om var och när vi ska träffas nästa gång.

Tack för ett givande samarbete!

Önskar er alla allt gott!

För Norra kretsen

Gudrun Lundström

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder