HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

Kurs i Ego State Therapy
Kungälv, start 18-20 aug 2021

Handledar- och lärarutbildning i Göteborg
Start 17-18 september 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2021-05-16

 

 

Västra kretsen arrangerar
Salong Charcot 26 april 2021

Under pandemin träffas vi ett fåtal fysiskt och flertalet elektroniskt. Syftet är allt intressant som anknyter till vårt gemensamma intresse hypnos.

Måndagen den 26e april är det dags för Salong Charcot igen. Meddela Stina så får du en länk till Zoom, och så släpps du in vid kl 19:00. Stina inleder med en kort övning. Ett förslag på tema är "Hypnos med flera personer i rummet".

Det kan förstås som man tycker är mest intressant - Flera fysiska personer, eller flera i samma fysiska.

Medtag egen dryck så står styrelsen för lite avslappnad ordning.

Varmt välkomna!

Vi träffas via Zoom-möte, måndag 26 april, kl 19:00–20:30.

Inbjudan har gått ut till utvalda medlemmar i detta andra möte. I framtiden kommer vi annonsera bredare.

Styrelsen Västra kretsen av SFKH, via Stina, Lill, Ulrika, Josefina och Magnus

Frågor och förslag: psykologshindstrom@gmail.com

 

 

Styrelsen för Västra Kretsen 2021-22

Ordförande: Magnus Wentzel
Kassör: Lill Molén
Ledamöter: Josefina Hansen, Ulrika Beckman och Stina Hindström.

 

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder