HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

Kurs i Ego State Therapy
Kungälv, start 18-20 aug 2021

Handledar- och lärarutbildning i Göteborg
Start 17-18 september 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2021-06-12

 

 

Västra kretsen arrangerar
Salong Charcot 14 juni 2021

Under pandemin träffas vi ett fåtal fysiskt och flertalet elektroniskt. Syftet är allt intressant som anknyter till vårt gemensamma intresse hypnos.

Vi träffas via Zoom-möte, måndag 14 juni, kl 19:00–20:30.

Inbjudan har gått ut till utvalda medlemmar även i detta möte.
I framtiden kommer vi annonsera bredare.

Varmt välkommen till en Salong med tema anknytning. Stina inleder med en övning och därefter har vi som vanligt ett fritt samtal. Detta blir sista salongen innan semestrar men det kommer givetvis fler i höst.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Västra Kretsen
via Stina Hindström 070-422 98 22, psykologshindstrom@gmail.com

Varmt välkomna!

Styrelsen Västra kretsen av SFKH, via Stina, Lill, Ulrika, Josefina och Magnus

Frågor och förslag: psykologshindstrom@gmail.com

 

 

Styrelsen för Västra Kretsen 2021-22

Ordförande: Magnus Wentzel
Kassör: Lill Molén
Ledamöter: Josefina Hansen, Ulrika Beckman och Stina Hindström.

 

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder