HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

Ego State Therapy (avancerad nivå)
Kungälv, start i oktober 2024

 

Grundutbildning i evidensbaserad klinisk hypnos i Göteborg
Hösten 2024: anmäl intresse

 

Polyvagal teori och självreglering
Start 5 mars 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2024-06-20

 

 

 
 Västra kretsen arrangerar

 

 

 

 

 

SFKH Västra kretsen inbjuder till sensommarträff
med tema Mindfulness.

Datum: torsdag den 29 augusti kl 18-20

Plats: Smithska udden, samlingsplatsen belägen på ängen strax bakom den Rosa Kiosken. Rosa Kiosken ligger längst ner på parkeringsplatsen Smithska udden.

Innehåll: Efter samling intages dryck och tilltugg. Därefter introduceras och påbörjas mindfulpromenad som leds av Marie. Upplevelsebaserat delande i grupp efteråt.

Fika samt ev bad (glöm ej badkläder).

Kostnad: Medlem gratis. Icke medlem 80 kr.

Bil: mot Näset-därefter skyltat till Smithska Udden-parkera nära Rosa Huset på parkeringen.

Buss: nr 92 alt 94 går från Frölunda Torg till Näset, avstigning Näsbovägen. Promenad drygt 1 km till Smithska Udden.

Vid ösregn ställs eventet in.

Anmälan: marie.escar@gmail.com

Anmäl din medverkan senast den 25 augusti.

Varmt välkommen till Smithska Udden i sensommartid!

Marie, Lill, Charlotte, Stefan och Susanna

 

 

Styrelsen för Västra Kretsen 2023-24

Göran Skarman, kassör, goran.skarman@hypnosforeningen.se 
Stina Hindström, stina@psykologshindstrom.se, ansvarar för kallelser till styrelsemöten och Salong Charcot
Emma Tussig
Emma Thyberg

 

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder