HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

Handledar- och lärarutbildning i Göteborg
Start 14-15 januari 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2021-11-25

 

 

Västra kretsen arrangerar
 

Salong Charcot måndag 29 november 19:00–20:30

 

 

Kontakta Stina Hindström, psykologshindstrom@gmail.com, för anslutningslänk »»

 

 

Styrelsen för Västra Kretsen 2021-22

Ordförande: Magnus Wentzel
Kassör: Lill Molén
Ledamöter: Josefina Hansen, Ulrika Beckman och Stina Hindström.

 

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder