HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

Kurs i Ego State Therapy
Kungälv, start 18-20 aug 2021

Handledar- och lärarutbildning i Göteborg
Start 17-18 september 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2021-09-19

 

 

Västra kretsen arrangerar
Salong Charcot 11 oktober 2021

Varmt välkomna till nästa salong som denna gång blir digitalt. För länke så blir du insläppt är det bbra att kontakta mig på mobilnummer 070-422 98 22.

Denna salong kommer Marie inleda med en övning följt av att hon och kollegan Almira berättar en stund sitt arbete med neurofeedback.

Som vanligt finns det utrymme för samtal och reflektion.

Med varma hälsningar

Ulrika, Magnus, Lill och Stina Styrelsen

Frågor och förslag: psykologshindstrom@gmail.com

 

 

Styrelsen för Västra Kretsen 2021-22

Ordförande: Magnus Wentzel
Kassör: Lill Molén
Ledamöter: Josefina Hansen, Ulrika Beckman och Stina Hindström.

 

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder