HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

Avancerad kurs i Ego State-terapi, Göteborg
Start 17 maj 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2019-03-03

 

 

Västra kretsen bjuder in till
Årsstämma 9-10 mars 2019

 

Hjärnoscillationer och hypnos:
Empiriska fynd och behandlings-implikationer
och
Hypnos för ökat välbefinnande hos patienter med kronisk smärta.

Ph.D Mark P Jensen.

Plats: Östra sjukhuset Göteborg. Huvudentrén, ”Stora Aulan”, Diagnosvägen. Kollektivtrafik: spårvagn nr 1 från centralstationen till Östra sjukhuset.

Credit Points as a certificate candidate and member of SSCH, constituent society of ESH. 4.5 Credit Points lördag. 5 Credit Points söndag (deltagande på söndag kräver yrkeslegitimation).

Program

Lördag 9 mars 2019 kl. 12:00–18:00
Pris: 400 kr (pensionär och studentrabatt 200 kr)

12:00–13:30 Årsmöte (separat anmälan för medlemmar i SFKH, lunch ingår).

13:30–15:00 Svenska föreläsare.

15:00–15:15 Kaffe.

15:15–18:00 Föreläsare: Mark P. Jensen Ph.D.

19:00– Supé, mingel. (separat anmälan).

Söndag 10 mars 2019 kl. 10:00–16:00
Pris: 800 kr (pensionär och student rabatt 300 kr)

09:00-10:00 Kaffe, fralla.

10:00-12:00 Workshop Mark P. Jensen. Ph.D

12:00-13:00 Lunch.

13:00-14:30 Workshop Mark P. Jensen. Ph.D

14:30-14:45 Kaffe.

14:45-15:50. Workshop Mark P. Jensen. Ph.D

15:50-16:00 Avslutning.

Anmäl dig senast den 20/2 2019 till Magnus Wentzel, magnus.mobile@me.com.


 

Vid Hypnosföreningens årsstämma 9–10 mars 2019 i Göteborg kommer Mark Jensen, professor vid University of Washington hålla föreläsning och workshop under rubrikerna "Hjärnoscillationer och hypnos: Empiriska fynd och behandlingsimplikationer" och "Hypnos för ökat välbefinnande hos patienter med kronisk smärta".

Som kliniker och forskare har Mark Jensen utvecklat och studerat effektiviteten av olika psykosociala smärtbehandlingar, och genomfört nationella och internationella workshops om dessa behandlingsmetoder under tre decennier. I hans kliniska praktik kombineras kognitiv beteendeterapi, hypnos och motivationsarbete för att hjälpa patienter att bättre hantera kronisk smärta och dess effekter på deras liv.

Mark Jensens forskning fokuseras på utveckling och utvärdering av mätning av smärta, smärtuppfattningar och kopingstrategier för hantering av smärta, och utveckling och utvärdering av psykosociala interventioner vid smärta. Hans undervisning fokuseras kring mentorskap för doktorander i de färdigheter som krävs för att utveckla en framgångsrik forskarkarriär inom rehabiliteringsvetenskap.

Varmt välkomna!

Västra kretsens styrelse

 

Kallelse til SFKH:s årsmöte 2019  »»

 

Kallelse till Västra kretsens årsmöte 2019  »»

 

Styrelsen för Västra Kretsen 2018-19

Ordförande: vakant
Kassör: Magnus Wentzel
Ledamöter: Josefina Hansen, Lars-Olof Arnoldsson, Michael Rundblad. 1 vakant plats.

Lokal informationsavgift: 70:– kr
PlusGiro: 94 09 32-7

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder