HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2012-12-09

Dynamisk hypnosterapi vid irritabel colon

 

Under perioden 1999-2004 behandlade och utvärderade vi ett hundratal patienter vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, inom ramen för ett forskningsprojekt.

Vi var tre (undertecknade) psykologer som utförde behandlingsarbetet. Studien lades upp som en CRTstudie, med kontrollgrupp och lottning. Även kontrollgruppen fick så småningom hypnos som tack för att de låtit sig behandlas traditionellt under kontrollperioden samt genomlidit ganska smärtsamma undersökningar såsom rektal undersökning, som var en av de utvärderingsmetoder som användes. Man använde också isotoper f a mäta tarmgenomloppshastighet, och den rektala undersökningen var en ballong i tjocktarmen för att mäta smärttolerans. De psykologiska utvärderingsinstrument som användes var utöver subjektiva skattningar av de mest typiska symptomen vid IBS, även KASAM, skattningar av psykisk hälsa (HADS), upplevd livskvalité och symptomens sociala påverkan. Man gjorde dessa mätningar före och direkt efter behandlingen, efter ett år och efter två år. Vi själva lade till Shorrdiagnostik, i starten, efter behandling och vid uppföljningstillfällen.

Behandlingen varade 12 sessioner, ca 1 gg/vecka. Resultatet har presenterats i en preliminär rapport av Magnus Simrén m.fl. i International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis 2006, 1. 54:1 65-84. Framgångarna med hypnos omnämns också i den svenska tidskriften Gastrokuriren nr 4, 2002.

Vi är mycket stolta över att ha lagt grunden till såpass goda resultat, att Sahlgrenska sedan lät utbilda en egen sjuksköterska i hypnos och psykoterapi, steg1, tillika medlem i SFKH. Patienter remitteras dit av sina allmänläkare, men många har inte tålamod att stå på den långa väntelistan, utan väljer istället att kontakta våra behandlare på hemsidan.

Man måste inte vara specialist på IBS, för att behandla denna åkomma med hypnos. Alla våra medlemmar som står i behandlarregistret eller kandidatregistret har gedigen utbildning i hypnos för behandling av besvär som kan antas ha psykosomatiska samband. Det betyder att hypnos är lämpligt för behandling av alla åkommor där patienten inser att stress, spänningar och oro orsakat eller förvärrat symptombilden. Hypnos hjälper även om det är fastlagt att det finns bio-kemiska/hormonella avvikelser i kroppen. Hjärnan är alltid inblandad och hypnos verkar via hjärnan; tänkandet, kännandet och upplevandet.

Susanna Carolusson, Anne Holmgren och Berndt Westman
leg psykologer och leg psykoterapeuter i Göteborg

 

Goda resultat med hypnos på barn
som har funktionell magsmärta eller IBS!

En grupp nederländska forskare har genomfört studier, publicerade 2012, som bekräftar långvariga, goda resultat av hypnosterapi med barn.

.pdf Hypnotherapy for Children With Functional Abdominal Pain or Irritable Bowel Syndrome: A Randomized Controlled Trial

.pdf Long-Term Follow-Up of Gut-Directed Hypnotherapy vs. Standard Care in Children With Functional Abdominal Pain or Irritable Bowel Syndrome

 

 

 

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder