HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2023-03-09

 

Styrelsen för Svenska föreningen för klinisk hypnos

Styrelsemedlemmar

 

 

 

 ORDINARIE STYRELSEMEDLEMMAR 

Lotta Lindgren
Ordförande, psykoterapeut
lotta.lindgren@hypnosforeningen.se
Göran Skarman
Skattmästare
goran.skarman@hypnosforeningen.se
Michael Rundblad
Ledamot
michael.rundblad@hypnosforeningen.se
Markus Erosson
Ledamot
markus.erosson@mecae.se
Jeanette Pernyér
Ledamot, ISH representant
jeanette.pernyer@hypnosforeningen.se 

 SUPPLEANTER

Anders Andersson
Suppleant 

anders@andebrink.se

 ÖVRIGA

Stefan Fransson
Medlemsrevisor
stefan.fransson@hypnosforeningen.se

Josefina Hansen
ESH representant
josefina.hansen@hypnosforeningen.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALBEREDNING

Eva Block-Eriksson, Östra kretsen, sammankallande

Magnus Wentzel, Västra kretsen

 

 

Kanslist Eva Cullberg
kansli@hypnosforeningen.se

Magnus Bjurhammar
Hemsidan
web@hypnosforeningen.se  

   
   
 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder