HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2021-07-28

 

SFKH Handledar- och lärarutbildning i Göteborg

4:e omgången

Start 14-15 januari 2022

4 terminer. 4 tillfällen á 2 dgr/termin, fredag–lördag.

Övriga tider 2022: 11–12 februari, 11–12 mars, 8–9 april.

Ger behörighet att handleda och undervisa i psykoterapi på legitimationsgrundande psykoterapiprogram, kompetens att handleda vård- och omsorgspersonal, samt grupper och ledare i organisationer.
Extra meriterande: Kursen ger 120 credit points i European Society of Hypnosis (ESH) och utgör dessutom ett delmoment i certifiering till lärare och handledare i EST-International.

Utbildningen är under bedömning för ackreditering av Sveriges Psykologförbund som specialistkurs för psykologer »»

Teori- och övningsseminarier

Handledningsmetodik, Etik, Pedagogik.

Handledning inom vård, omsorg, utbildning och organisation. Grupp- och organisationspsykologi. Imaginativa metoders tillämplighet. Utvärderingsmetoder och evidensbedömningar.

Handledning fredagar varje tillfälle i grupp, på studenternas handledningsärenden. Egna uppdrag som handledare, minst tre terminer. Eget arbete/tillämpad pedagogik.

Kostnad: (prel.) 17 000:- plus moms /termin.

Plats: Centralt i Göteborg.

Intresseanmälan eller Ansökan med intygad professionell utbildningsnivå och referensperson(-er) mejlas till Magnus Wentzel: magnus.mobile@me.com.

Övriga frågor kan ställas till de fasta lärarna.

OBS! begränsat antal deltagare! I kursledningens antagning prioriteras professionell erfarenhet och samarbetsförmåga. Avslag kan inte överklagas.

Fasta lärare

Susanna Carolusson, leg. psykolog & leg. psykoterapeut, handledar- och lärarkompetens (UHÄ).

Examinator: Stefan Fransson, leg. psykolog & leg. psykoterapeut, handledar- och lärarkompetens (UHÄ), specialist klinisk psykologi.

Göran Skarman, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist arbetspsykologi, handledar- och lärarkompetens (UHÄ).

Gästlärare

Karolina Willén, leg psykolog, handledar- och lärarkompetens (specialistkurs).

Markus Erosson, socionom, leg psykoterapeut, handledare- och lärarkompetens (UHÄ).

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder