HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2022-05-28

 

Specialistkurs för psykologer i Handledning & Konsultation Handledar- och Lärarutbildning Göteborg

 

Fyra terminer: Start 13 januari 2023, avslut november 2024

 

Kursen syftar till att utifrån psykodynamisk, socialpsykologisk, pedagogisk och organisationspsykologisk teori ge kvalificerad kunskap och kompetens att handleda och undervisa inom vård och omsorg samt kompetens att genomföra konsultativa uppdrag. Psykologer och psykoterapeuter har separata yrkesspecifika fördjupningsmoment i eget arbete och examination.

Förkunskapskrav

Legitimerad psykolog eller psykoterapeut, den senare med minst två års yrkesverksamhet efter examen. Personlig lämplighet för erfarenhetsbaserat lärande i grupp kontrolleras med referenspersoner. Förtrogenhet med psykodynamisk teori och praktik från tidigare studier samt i egen handledning. Grundkurs i klinisk hypnos eller motsvarande kompetens inom imaginativ metodik, där fokuserande medvetandetillstånd nyttjas.

Omfattning

Teori och övningsseminarier 110 lektionstimmar. IRL fredag em- lördag em, fyra tillfällen/termin. Handledningsmetodik, Grupp/ Organisationspsykologi, Pedagogik, Imaginativa metoder, Etik och Eget Arbete.

Handledning 90 tim i grupp om max fyra personer, på studenternas handledningsärenden.

Egna uppdrag som handledare, minst tre terminer.

Eget arbete med tillämpad pedagogik.

Examination 1 tim individuellt och 4 tim i grupp, gruppindelning efter grundprofession.

Examinationsform

Löpande bedömningar i grupp och individuellt, skriftliga redovisningar, muntliga presentationer. Lärare, handledare och examinator samarbetar i bedömningen av elevernas prestation i förhållande till läromålen.

 

Kostnad: (prel.) 17 000:- plus moms /termin.

Plats: Centralt i Göteborg.

Intresseanmälan/ansökan med examens- och legitimationsbevis mejlas till kursansvarig susanna@carolusson.se.

Övriga frågor kan ställas till de fasta lärarna.

OBS! begränsat antal deltagare! I kursledningens antagning prioriteras professionell erfarenhet och samarbetsförmåga. Avslag kan inte överklagas.

Fasta lärare

Susanna Carolusson, leg. psykolog & leg. psykoterapeut, handledar- och lärarkompetens (UHÄ).

Examinator: Stefan Fransson, leg. psykolog & leg. psykoterapeut, handledar- och lärarkompetens (UHÄ), specialist klinisk psykologi.

Göran Skarman, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist arbetspsykologi, handledar- och lärarkompetens (UHÄ).

Gästlärare

Karolina Willén, leg psykolog, handledar- och lärarkompetens (specialistkurs).

Markus Erosson, socionom, leg psykoterapeut, handledare- och lärarkompetens (UHÄ).

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder