HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

 

 

Flavio G. Di Leone. Ego State Therapy. Interview with Susanna Carolusson. Italian Journal of Hypnosis, 2/2015.
[Även på italienska: Rivista Italiana di Ipnosi (ny sida)]

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2022-11-02

Kurs i Ego State Therapy

Beräknas starta under 2023

Anmäl intresse till kursansvarig!

Information, kursansvarig Sofia Strand, sospsykologkonsult@gmail.com.

 

Bakgrund

Ego State Terapi (EST), byggdes upp av Jack och Helen Watkins 1980-90 och spreds snabbt internationellt. Många av deras elever bildade egna skolor, med det gemensamma att man fokuserar på delar av jaget i inre konflikt och dissociation som försvar mot obearbetat trauma. Watkins lutade sig mot analytisk jag-psykologi enligt Paul Federn, och teorin är som hand i handske med aktuell neuropsykologisk forskning om tillståndsbundna associationsbanor och dissociation. Metoden bidrar till att lösa upp djupt rotade symptom och uppnå reparerande integration. Effektivt vid t ex komplex traumatisering, ångest, tvång, missbruk, dissociation och dissociativa störningar. EST är en kreativ, gestaltande, begripliggörande metod som också faciliterar lekresurser. Tillämpas på vuxna och barn. Evidenspublikationer har stärkt den kliniska erfarenheten (kan erhållas vid förfrågan).

Internationellt samarbete

Ego State Therapy International (ESTI) grundades i Heidelberg 2011. ESTI samordnar certifierande utbildningar för 15 länder i Europa, Australien, Asien, Nordamerika och Afrika.

Kurs i Ego State-terapi

SYFTE: att ge kompetens att bedriva evidensbaserad egostate-terapi, som ett diagnostiskt hjälpmedel och som en effektiv hypnosbaserad metod, som även visat sig användbar inom ramen för PDT, KBT och systemteori.

Omfattning och kostnad

Kursdatum: Ej fastställt. Omfattning 100 timmar.

Plats: Psykologväst, Långedragsvägen 28, Göteborg

Kostnad: 32 000:- + moms, (kan delas upp i två terminsfakturor, båda är då bindande).

Ingår: Fm- och em fika. Kursartiklar, individuell examination och kursbevis. Ingår ej: Kursböcker, egenterapin, logi, lunch.

Fyra timmar egenterapi kan på begäran läggas på kursfakturan.

Information och anmälan till kursansvarig Sofia Strand, sospsykologkonsult@gmail.com.

Sista anmälningsdag: 2022-11-01. Anmälan är bindande.

Kursplan

Ego State Terapi, 76 tim. Nio kursdagar med teori, demonstrationer och övningar. Innehåll: Ego State Terapi; teori och tillämpning. Kursen ges under överinseende av SFKH styrelse och certifierat lärarkollegium.

Handledning på patientarbete, i grupp, 20 tim hos lärare/handledare med ESTI-certifiering. Deltagares egna patienter handleds.

Individuell erfarenhet som klient 4 tim hos en egostate-certifierad terapeut. Betalas separat.

Förkunskapskrav

Lärandemål

Kursintyg och ESTI certifikatet tilldelas endast kursdeltagare som uppnått godkänt resultat i examination och närvaro. Eftersläpande moment examineras mot extra avgift.

Kursinnehåll

I samtliga moment används demonstration, övningar, diskussion och egen praktik.

Egenterapi: 4 tim hos leg psykolog/psykoterapeut & certifierad EST-terapeut.

Eget arbete: Eget patientarbete. Skriftliga redogörelser om litteraturstudier, egna reflektioner, integration teori–praktik.

Fallseminarier/handledning i grupp om max 6 deltagare i anslutning till varje kurstillfälle.

Kontinuerlig utvärdering sker löpande, i form av feedback från gruppen till läraren vid varje kurstillfälle.

Lärare och handledare

Sofia Strand, leg psykolog, specialist klinisk psykologi, handledarutbildad, EST-certifierad lärare & handledare. Kursansvarig. sospsykologkonsult@gmail.com.

Susanna Carolusson, psykolog, psykoterapeut, handledare, kursansvarig, EST-certifierad lärare & handledare.

Karolina Willén, psykolog, EST-certifierad lärare.

Utvärderingsförfarande

Kontinuerlig utvärdering sker löpande, i form av feedback från gruppen till läraren vid varje kurstillfälle.
Slututvärdering: Standardformulär fylls i sista kursdagen och skickas anonymt till en handläggare i SFKH styrelse, som sammanställer och delger resultatet till lärarkollegiet och deltagarna.

Evidens

Begär särskild lista. Mejla till kursansvarig.

 

Litteratur, c:a 1000 sidor, PRELIMINÄR, uppdateras innan kursstart

 

Obligatorisk litteratur

 

Alladin, Assan (2014) Healing the Wounded Self: Combining Hypnotherapy With Ego State Therapy, American Journal of Clinical Hypnosis, 56:1, 3-22.

Barabasz, A., Barabasz, M., Christensen, C., French B., & Watkins, J.G. (2012). Efficacy of Single-Session Abreactive Ego State Therapy for Combat Stress Injury, PTSD, and ASD. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 61:1, 1-19.

Christensen, C., Barabasz, A., & Barabasz, M. (2012). Efficacy of Abreactive Ego State Therapy for PTSD: Trauma Resolution, Depression, and Anxiety. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 61:1, 20-37.

Fisher, J. (2017) Healing the fragmented selves of trauma survivors; Overcoming internal self-alienation. Routledge.

Krakauer, Sara. The therapeutic release of anger. Helen Watkins’ silent abreaction and subsequent elaborations of the anger rock. International Journal of Experimental Hypnosis, vol 57, 1, 2009. 47-63.

Phillips, Maggie & Frederick, Claire (2010). Ego State therapy and Mind Body Healing. E-book.

Shapiro, Robin (2016) Easy Ego State Interventions; Strategies for working with part. WW Norton co.

 

Referenslitteratur

 

Emmerson, G. (2003, 2007). Ego State Therapy. CrownHouse Publishing.

Frederick, C. (2005) Selected Topics in Ego State Therapy. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 53(4), 339-429.

Herman, J.L. (1992). Trauma and Recovery (Sv: Trauma och tillfrisknande), N.Y., Basic Books.

Kluft, Richard P. Hypnosis in the treatment of Dissociative Identity Disorder and Allied States: an overview and case study. South African Journal of Psychology, 42(2), 2012, pp. 146-155

Mosquera, D. (2019) Working with Voices and Dissociative Parts: A trauma-informed approach. Instituto Intra-T-p. S.L

Steele, K, et al (2016). Treating traumarelated dissociation; A practical, integrative approach. WW Norton co.

Van der Hart et al (2006) The Haunted Self; Structural dissociation and the treatment of chronic traumatization. WW Norton co.

Watkins John & Watkins Helen. A comparison of hidden observers, ego states and multiple personalities. Hypnos, vol XIX, 4, 1992, 215-221.

Watkins, J. The Affect Bridge: a hypnoanalytic technique. IJCEH 1971, vol XIX, no1, 21-27.

Watkins, H. Ego State Therapy: An overview. American Journal of Clinical Hypnosis vol 34,4, april 1993, p 232-240

Wieland, S. (Ed). (2011). Dissociation in Traumatized children and adolescents: Theory and Clinical Interventions. New York: Routledge Press.

 

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder