Hem Kontaktinformation hypnosföreningen SFKH
Om hypnosOm hypnosföreningen SFKHUtbildningsinformationMedlemsinformationFörmedling till behandlare

 

 


Bild: Jag ser rätt rar ut, men kan vara nog så sträng!

Ordföranden om hypnosutbildning utomlands

Det inkommer regelbundet frågor till oss i SFKH om vilka utbildningar i hypnos vi kan rekommendera när man önskar kombinera kurs med utlandsvistelse, av personer som vill undvika lekmannastyrda utbildningar. Det finns inga restriktioner avseende vem som får utbilda i vad, någonstans! Vem som vill får utbilda i medicin, farmakologi, psykologi, behandlingsmetodik, etc, så länge de inte påstår sig ge en examen vars titel kräver högskolepoäng från en statligt godkänd examinerande högskola. (men fräckheten har inga gränser – nuförtiden kan man köpa sig ett intyg om doktorsexamen från luftuniversitet i USA via Internet). Eftersom begreppen examen, universitet och högskola inte är lagskyddade, används de av institut som saknar statlig rättighet att ge examen. Ett exempel är minister Littorin vars examenstitel hade inhämtats vid ett icke godkänt universitet. Det finns flera sådana ”universitet” i USA.

Om du tillhör de yrkesgrupper som har behörighet att bli medlem hos oss (se fliken medlemskap), så bör du gynna de utländska seriösa kursgivare som bara utbildar motsvarande yrkesgrupper i andra länder och som erkänns av International Society of Hypnosis respektive European Society of Hypnosis.

Se upp med kursannonser som utbildar dig till certifierad eller diplomerad hypnosterapeut – det kan betyda att man utbildar lekmän, dvs personer utan medicinsk eller psykologisk grundutbildning.

Se upp med kursannonser som använder citat från nöjda tidigare deltagare som dominerande informationstext – det kan betyda att man saknar gedigen vetenskapligt förankrad kursplan och akademiskt tänkande i sin marknadsföring.

Se upp med logotyper som påminner om etablerade medicinska symboler – de garanterar ingenting.

Se upp med rubriker som lyfter fram begrepp som: akademi, diplom, certifierad, ledande i branchen, medicinsk, institut, etc. - det kan betyda att man saknar behörighet inom ett universitet eller i privat regi saknar en akademiskt vårdutbildad ledningsgrupp med statlig legitimation i yrket.

Detta vet lekmannaorganisationerna. Så dom gör allt för att förefalla seriösa, samt skapa och utnyttja kontakter med etablerade kliniker och forskare. Ett sätt är att anlita en legitimerad vårdgivare i någon fråga och sedan annonsera med att denna titelstarka person är knuten till utbildningsinstitutet. Läs kursannonserna noga så kanske det framgår att personen inte tillhör organisationen eller kursledningen, men ges ändå stort utrymme i annonsen. Kursinstitutet kan ha anlitat en universitetslärare några timmar, vilket sedan marknadsförs som en universitetsanknytning. Slutligen: Vi som tillhör de etablerade professionella yrkesgrupperna i vårt hypnosutövande skall se upp så att vår fåfänga inte lockar oss till att utbilda i hypnos i kurssammanhang som vid närmare studium visar sig ledas av personer och grupper utan yrkesetiska förpliktelser i form av legitimation eller med intressen som motverkar vår yrkesetik.

Susanna Carolusson

tidigare ordförande SFKH

 

Copyright © SFKH 2015-04-23

             
Kontakta SFKH

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Om hemsidan       |       Länkar       |       Informationsfolder