HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

Frågor och svar om hypnos

Forskning om hypnos »»

Kommande utbildningar

Grundkurs i Valencia
16-22 september 2020

Grundkurs i Stockholm
Anmäl intresse!

2-årig utbildning i klinisk hypnos i Stockholm 2020-2021
Start 28 februari 2020

Kommande konferenser


22:a världskongressen ISH

10-13 juni 2021 i Krakow, Polen.

 

 

INTERNATIONELLA NYHETER


The International Society of Hypnosis - ISH
Nyheter och nyhetsbrev

 


The European Society of Hypnosis - ESH
Nyheter och nyhetsbrev

 

Utbildningsenkät

För att utvärdera SFKH:s utbildningar ska alla deltagare ha möjlighet att föra fram sina synpunkter.

Nedanstående enkät delas ut till alla som går våra utbildningar. Den skickas till styrelsen, via Inger Davidsson, Stenåsavägen 1, 439 53 Åsa.

För att garantera anonymitet får kursledare och deltagare endast del av resultaten i sammanställd form.

.pdf Utbildningsenkät

 

 

 

Copyright © SFKH 2020-10-24

Välkommen!

Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos, eller SFKH, är en ideell förening som syftar till att främja och stödja forskning och utbildning i klinisk hypnos. Medlemskap är begränsat till av Socialstyrelsen legitimerade yrkesgrupper och personer som i yrke eller studier är synnerligen relaterade till dessa yrken och vars verksamhet är underställd Socialstyrelsens tillsyn, enligt Patientsäkerhetslagen. SFKH är ansluten till European Society of Hypnosis och International Society of Hypnosis. Dessa internationella paraplyorganisationer accepterar endast medlemmar med en statlig legitimation för klinisk verksamhet.

 

Mindfulness Combined with Hypnotherapy Aids Highly Stressed People, Baylor University Pilot Study Finds

"Novel intervention" may be as effective — or more so — as existing treatments, researcher says

Läs mer från Baylor University  »»

 

Västra kretsen kallar till Årsmöte 21 nov kl 14:00

Kallelse och program »»

 

Enkät, inventering av hypnosbaserade arbetssätt

SFKH:s styrelse har startat ett utvecklingsarbete i syfte stimulera användningen av hypnosbaserade arbetssätt inom de s.k. legitimationsyrkena. Arbetet är tänkt att leda fram till ett ”bibliotek” av metoder som är användbara inom respektive profession. Enkätresultatet kommer att läggas till grund för fortsatt arbete i professionsspecifika grupper som kommer att upprätta en förteckning med metodanvisningar på lämpliga arbetssätt.

Du hittar enkäten här »»

 

Den ryska hypnosföreningen, Association of experts in the field of clinical hypnosis AEFCH, har spelat in online-föreläsningar från Zoom-mötet 15 oktober 2020.

Clinical Hypnosis in Medicine and Psychology

Deltar gör bland andra Susanna Carolusson, Sofia Strand, Martin Wall, Peter Naish, Isabelle Celestine-Lhopiteau och föreningens ordförande Rashit Tukaev.

Nu kan du köpa tillgång till alla föreläsningarna för bara 700:- kr.

Du hittar all information här »»

 

Vad händer i Europa och världen?

Ta del av hypnosnyheter från ESH och ISH!

«« Klicka på länkarna i vänsterspalten!

 

Till minne

Flera av våra kära kollegor har avlidit i ÅR

Basil Finer

Läs mer »»

Enest L. Rossi

Läs mer »»

Dabney Ewin

Läs mer »»

Susanna Carolusson har bidragit med minnen och intryck. Tack!

 

Congress 2021 in South Africa
The Milton H. Erickson Institute of South Africa (MEISA) invites you to participate in our forthcoming psychotherapy congress: Trance, Treasures, Trauma, Touch and Transformation. Although this congress is a psychotherapy congress it will also include the 7th World Ego State Therapy Congress. Additionally, MEISA will also host a Post-Congress Safari at Mabula Lodge.
● Pre-Congress Workshops: 3 February 2021 , Cape Town
Main Congress: 5-7 February 2021 , Cape Town
● Post-Congress Safari: 8-11 February
2021 , Mabula Game Lodge
 
Kongressens hemsida »»

 

Grundkursen i Valencia blev en succé i år igen! Så vi arrangerar en ny nästa år:

Grundkurs i Valencia måste flyttas fram på obestämd tid!

Inbjudan och program »»

 

Hypnos hjälper hjärnskadade att minnas bättre

I en ny dansk studie visar forskarna att alla patienter i försöket har fått en bättre
minnesfunktion efter att ha fått hypnos.

Läs här artikel från DR som beskriver studieresultaten »»

 

OBS! Sammanställning forskningsstöd/evidens »»

 

Har man nytta av att gå grundkursen i hypnos?

Ja, läs här om Marina Karlsson Kalabics jobb som skolkurator! »»

Kan kbt berikas av psykodynamisk hypnosterapi?

Ja, läs Maria Hellgren De Vylders tillämpning av grundkursen här »»

Aktuella grundkurser »»

 

Tidigare nummer finns för läsning. Logga in:

 

Ny medlemsförmån:
Gratis presentation i Behandlarregistret

Villkor för ordinarie medlemmar »»

Villkor för kandidater »»

 

Hypnos istället för bedövning

Hypnos används ibland som ett alternativ till bedövning. Jesper träffar Julia som blev hypnotiserad inför sitt nageltrångs-ingrepp och läkaren Basil Finer som förklarar hur hypnos fungerar i P3 Institutet.

 

Bokanmälningar

Hardy Olson:
En mer personlig bok om förändringsarbete. Så här tänker jag och gör jag – tror jag

I sin bok presenterar Hardy Olson olika idéer om oss människor och ett stort antal metoder och begrepp som kan användas i praktiskt förändringsarbete, både med enskilda klienter och med par och familjer. Detta kombineras med ett förhållningssätt som kännetecknas av respekt och mångfald.

Läs mer om boken »»
 

Sya Tien Redman:
Ego State Terapi i Tid och Rum
– Resor genom människors gränsområden och dess utkanter

I boken Ego State Terapi i Tid och Rum – Resor genom människors gränsområden och dess utkanter, beskrivs vad som utspelas i psykoterapirummet, vad som botar och vad som händer mellan patient och psykoterapeut.
Läs mer om boken »»
 

 Nils Norrsell: Hypnos, avslappning och suggestion ur KBT-perspektiv: handbok för kliniker särskilt inom tandvården

Boken innehåller KBT- och hypnosteorier utformade efter ett synsätt som författaren funnit vara fruktbart. Den är tänkt som en handbok för nybörjare, främst inom tandvården. Den lämpar sig även för läkare, sjuksköterskor och andra legitimerade yrkesgrupper inom vården samt för vissa pedagoger. Praktiska, särskilt utvalda exempel på användbara induktionsmetoder beskrivs utförligt.
Läs mer om boken
»»
 

Anna Gerge: Hypnosbaserad Ego State-terapi

Hypnosbaserad Ego State-terapi är den första svenska boken i ämnet.

Här anmäls boken av Susanna Carolusson, SFKH »»
 

Anna Gerge & Gunnar Rosén: Klinisk hypnos vid smärtbehandling. Metod och evidens

Syftet med boken sägs i förordet vara att skingra den "kvarstående skepsis" som ännu finns inom den skolmedicinska vården mot hypnosen som terapeutisk metod.

Här anmäls boken av Thomas Arvidsson, BTJ »»
 

Anna Gerge: Hypnos i psykoterapeutiskt arbete. Ett integrativt perspektiv

Hur mycket används hypnos i klinisk verksamhet i dag? En hel del, om man får tro Anna Gerge, [som] skrivit en bok om hypnos som borde väcka många kliniskt verksamma psykologers intresse.

Här anmäls boken av Bodil Söderström, PT »»
 

    Susanna Carolusson:
    Det finns någon därinne och
    Det finns någon närvarande

    Susannas gripande och samtidigt realistiska
    beskrivning av Tobias öde är en inspirations-
    och kraftkälla.

    Läs Maj-Britt Lindahls bokanmälan  »»
 

 

Frågor och svar om seriös hypnosbehandling

Du kan ställa frågor om hur man kan använda hypnos i behandlingssammanhang

och vilka behörighetskrav som ställs.

Gå direkt till behandlingsfrågor!  Gå direkt till behörighetsfrågor!

 

Internationell sammanslutning för Ego State Therapy

En internationell sammanslutning för Ego State-terapi har bildats!
Främsta syftet är att värna om arvet från John & Helen Watkins genom att kunna erbjuda högkvalitativa utbildningsprogram och uppmuntra till forskning. Hypnoskompetens är en förutsättning för Ego State-terapi och den nystartade ledningsgruppen representerar hypnosföreningar i Europa, Afrika, och Australien. Från USA finns Maggie Phillips med. Susanna Carolusson representerar SFKH i ESTI:s styrelse, som vice ordförande och med särskilt ansvar för samsyn i antagningskriterier, utbildningsprogram och examinationsnivåer.

Aktuellt:
Europeiska hypnoskolleger har visat stort intresse för att starta kurser med ESTI:s godkännande, så ESTI arbetar på att även samordna kvalitetskriterier för lärarkompetens i utbildningarna.

Kursplan för SFKH:s utbildning i Ego State Therapy, Avancerad »»

Godtagen som specialistkurs Sv Psykologförbund »»

Hemsida!

 

Ansök om Europeiskt hypnoscertifikat

Bestämmelser och information »»

Ansökningsformulär »»

 

Det inkommer regelbundet frågor till oss i SFKH om vilka utbildningar i hypnos vi kan rekommendera när man önskar kombinera kurs med utlandsvistelse. Susanna ger här råd med vad man bör se upp med!
Läs mer »»

 

Nyheter från kretsarna:

Nytt från Norra Kretsen     Nytt från Stockholmskretsen     Nytt från Västra Kretsen     Nytt från Södra Kretsen

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder