HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

Frågor och svar om hypnos

Forskning om hypnos »»

Kommande utbildningar

Ego State Therapy (avancerad nivå)
Kungälv, start i december 2024

Grundkurs i Göteborg
Hösten 2024: anmäl intresse

Grundkurs i Stockholm
Våren 2025: anmäl intresse

Kommande konferenser

 


22:a världskongressen ISH
hölls i Krakow Polen, 12-15 juni 2024

 


Milton H. Ericksons samlade verk

(Finns även stor mängd pdf-filer
att söka på Google)

 

The Routledge International Handbook of Clinical Hypnosis finns ute nu.
Förlagsinformation »»

INTERNATIONELLA NYHETER


The International Society of Hypnosis - ISH
Nyheter och nyhetsbrev

 


The European Society of Hypnosis - ESH
Nyheter och nyhetsbrev

 

Utbildningsenkät

För att utvärdera SFKH:s utbildningar ska alla deltagare ha möjlighet att föra fram sina synpunkter.

Nedanstående enkät delas ut till alla som går våra utbildningar. Den skickas till styrelsen, via Markus Erosson, Västgötagatan 2 c, 722 11 Västerås.

För att garantera anonymitet får kursledare och deltagare endast del av resultaten i sammanställd form.

.pdf Utbildningsenkät

 

 

 

Copyright © SFKH 2024-07-04

x

Välkommen!

Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos, eller SFKH, är en ideell förening som syftar till att främja och stödja forskning och utbildning i klinisk hypnos. Medlemskap är begränsat till av Socialstyrelsen legitimerade yrkesgrupper och personer som i yrke eller studier är synnerligen relaterade till dessa yrken och vars verksamhet är underställd Socialstyrelsens tillsyn, enligt Patientsäkerhetslagen. SFKH är ansluten till European Society of Hypnosis och International Society of Hypnosis. Dessa internationella paraplyorganisationer accepterar endast medlemmar med en statlig legitimation för klinisk verksamhet.

 

SFKH Västra kretsen inbjuder till sensommarträff
med tema Mindfulness.

Datum: torsdag den 29 augusti kl 18-20

Mer information finns här »»

 

Månadsvisa Globala Webinar från ISH

ISH:s Webinar finner du på ISH:s hemsida, via News eller Event Calendar. Som individuell medlem i ISH betalar du exempelvis 190 kr för ett tre timmars webinar, som medlem i SFKH samma summa. Vid anmälan får du då fylla i bland annat adress och yrke, och vilken Constiuent Society du tillhör. På engelska heter vi SSCH, vilket anges i anmälan till webinaret.

Läs mer »» 

 

Psykologtidningen nr 7 2023 har temanummer Hypnos

Under hypnos: Psykologtidningens reporter testar hypnos och undersöker metodens betydelse. Flera av SFKH:s medlemmar medverkar i artiklar som belyser hur hypnos kan användas i olika professionella behandlinssammanhang. Se sid 12-17.

Artikeltexter på Psykologtidningens hemsida »»    Tidningen som pdf »»

 

Susanna Carolusson deltog i ett skotskt radioprogram 27 november. Den 1½ timme långa sändningen finns nu i podd-version, att lyssna  på här »»

 

PubMed och National Library of Medicine publicerar:

Spännande vetenskapliga forskningsresultat kring hypnos publiceras i PubMed, de flesta är gratis att ta del av. Här hittar du ett nytt exempel på hur behandling med hypnosterapi har visat sig vara mer framgångsrik är sedvanlig medicinsk behandling av barn med illamående (Functional Nausea).

Du  kan läsa artikeln här »»

 

SFKH:s synpunkter med anledning av KAM-utredningen

SFKH har tagit del av den s.k. KAM-utredningen och lämnar inför den fortsatta beredningen av ärendet och eventuella propositioner följande synpunkter.

Föreningens uppfattning är:
att man bör förebygga att behandlingsskador uppstår genom att fortsatt begränsa användandet av hypnos i behandlande syfte till personal med en bredare kompetens inom hälso- och sjukvård och som står under SoS:s tillsyn med det etablerade regelverk som gäller för legitimerade professioner.

Läs hela skrivelsen här »»

 

Hypnos för barn och ungdom med IBS:
Karolinska startar svensk studie!

Forskare vid Karolinska Institutet kommer under 2023 att söka försökspersoner för en kommande studie av hynosbaserad behandling av Irritable Bowel Syndrome, IBS. Behandlingen är huvudsakligen nätbaserad, så barn och unga från hela Sverige välkomnas. Mer information om hur man kan delta i studien kommer att publiceras snart.

Mer information om studien »»

 

Mindful Hypnotherapy

Flera studier visar att en kombinationsbehandling med Mindful Hypnotherapy, utvecklad av Gary R Elkins, har mycket god effekt på stress och depression.

"Novel intervention" may be as effective — or more so — as existing treatments, researcher says

Läs mer från Baylor University  »»

Mindful Hypnotherapy to Reduce Stress and Increase Mindfulness: A Randomized Controlled Pilot Study

Läs mer från Taylor & Francis Online  »»

The Effectiveness of Mindful Hypnotherapy on Depression, Self-Compassion, and Psychological Inflexibility in Females with Major Depressive Disorder

Läs mer från Taylor & Francis Online  »»

De senare exemplen finns publicerade i International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis och är öppet tillgängliga för läsning för alla (open access).

De kan även laddas ner och sparas som pdf, klicka på bilderna för de senaste artiklarna!

 

Vid Psykoterapicentrums höstkonferens den 2 december var en av huvudtalarna Christina Lillieroth. Hon har flera mångåriga utbildningar i hypnos inom SFKH.

Temat var Det omedvetnas betydelse i psykoterapi.

Kan ett förändrat medvetandetillstånd ge ökad tillgång till omedvetna processer? Ger hypnos bättre möjligheter till att snabbare få fördjupad kontakt med klientens inre? Kan hypnos därmed skapa större öppenhet för förändring än sedvanlig samtalsbaserad psykodynamisk terapi. På vilka sätt kan en psykoterapeut med psykodynamisk inriktning ha nytta och glädje av kunskaper i hypnos? Dessa och andra frågor besvarades under föreläsningen.

Ta del av föreläsningsbilderna här »»

 

ISH och ESH Crisis Intervention Committee

The International Society for Hypnosis - ISH och The European Society of Hypnosis - ESH har tillsammans bildat en Crisis Intervention Committee som hade sitt första gemensamma möte 15 mars. Syftet är att följa läget i Ukraina och erbjuda professionellt stöd till kollegor i och utanför Ukraina.

Besök den gemensamma hemsidan »»

 

Starka reaktioner mot oseriöst användande av hypnos

Hypnosföreningen reagerar mot användande av hypnos i underhållningssyfte »»

 

Peter Bloom in memoriam

"Peter Bloom left us the 10th of September 2022. After having shared the sad news of Peter’s death with the hypnosis communities, I received a lot of notices revealing the kindness that Peter had spread with his warmth, generosity, friendship and conversations. ..."

Susanna Carolusson skriver minnesruna i septembernumret av ISH:s nyhetsbrev (sid. 39).

ISH Newsletter September 2022 »»

 

Till minne av Uno Janhagen

Vår medlem Uno Janhagen lämnade oss 13 maj 2023. Hans fru Eva meddelade att han, som vi också bevittnat, kämpade länge, särskilt det senaste året var besvärligt. De senaste fyra månaderna fick Uno palliativ vård i hemmet och han fick dö hemma, så som han önskat.

Vi i hypnosföreningen minns honom som oerhört levnadsglad och optimistisk man, med spjuveraktig blick. Enligt Eva hoppades han överleva även denna senaste svåra period.

Läs mer »»
 

 

pubmed logo

Vetenskapliga artiklar om hypnos

Via PubMed når du mängder av vetenskapliga artiklar om hypnos.

Just nu ger en sökning 15 323 träffar. Förfina din sökning utifrån ditt intresse-
område! Gör ett besök och bli inspirerad!

Läs mer »»

 

Susanna Carolusson recieves fellowship award
in ESH

"For her expertise in clinical hypnosis, and for her contribution to the field of hypnosis with her teaching and writing."

Link to YouTube-clip
 

 

Vad händer i Europa och världen?

Ta del av hypnosnyheter från ESH och ISH!

«« Klicka på länkarna i vänsterspalten!

 

Till minne

Flera av våra kära kollegor har avlidit i ÅR (2020)

Basil Finer

Läs mer »»

Enest L. Rossi

Läs mer »»

Dabney Ewin

Läs mer »»

Susanna Carolusson har bidragit med minnen och intryck. Tack!

 

Hypnos hjälper hjärnskadade att minnas bättre

I en ny dansk studie visar forskarna att alla patienter i försöket har fått en bättre
minnesfunktion efter att ha fått hypnos.

Läs här artikel från DR som beskriver studieresultaten »»

 

OBS! Sammanställning forskningsstöd/evidens »»

 

Har man nytta av att gå grundkursen i hypnos?

Ja, läs här om Marina Karlsson Kalabics jobb som skolkurator! »»

Kan kbt berikas av psykodynamisk hypnosterapi?

Ja, läs Maria Hellgren De Vylders tillämpning av grundkursen här »»

Aktuella grundkurser »»

Ny medlemsförmån:
Gratis presentation i Behandlarregistret

Villkor för ordinarie medlemmar »»

Villkor för kandidater »»

 

Hypnos istället för bedövning

Hypnos används ibland som ett alternativ till bedövning. Jesper träffar Julia som blev hypnotiserad inför sitt nageltrångs-ingrepp och läkaren Basil Finer som förklarar hur hypnos fungerar i P3 Institutet.

 

Bokanmälningar

 

The Routledge International Handbook of Clinical Hypnosis

The Routledge International Handbook of Clinical Hypnosis explores and clarifies the challenge of defining what hypnosis is and how best to integrate it into treatment.
Chapters 4, 35, and 63 of this book are freely available as a downloadable Open Access PDF at http://www.taylorfrancis.com under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-No Derivatives (CC-BY-NC-ND) 4.0 license.

                                  Läs mer om boken »»
 

Mamma var psykopat, jag blev psykolog
En bok av Susanna Carolusson, 2022

"Jag värnade länge myten om min fantastiska mamma. Levde i två separata inre tillstånd: Ett bejakat, utåtriktat och lyckligt; ett dolt, oroligt och ensamt. Det dolda försvann inte, det levde kvar undermedvetet och aktiverades senare."

"Idag, 70 år ung, känner jag mig hel, sann och rentav lycklig. Denna bok handlar om resan hit, med rötter ända från 1800-talets Göteborg."

Läs mer om boken »»
 

Hardy Olson:
En mer personlig bok om förändringsarbete. Så här tänker jag och gör jag – tror jag

I sin bok presenterar Hardy Olson olika idéer om oss människor och ett stort antal metoder och begrepp som kan användas i praktiskt förändringsarbete, både med enskilda klienter och med par och familjer. Detta kombineras med ett förhållningssätt som kännetecknas av respekt och mångfald.

Läs mer om boken »»
 

Sya Tien Redman:
Ego State Terapi i Tid och Rum
– Resor genom människors gränsområden och dess utkanter

I boken Ego State Terapi i Tid och Rum – Resor genom människors gränsområden och dess utkanter, beskrivs vad som utspelas i psykoterapirummet, vad som botar och vad som händer mellan patient och psykoterapeut.
Läs mer om boken »»
 

 Nils Norrsell: Hypnos, avslappning och suggestion ur KBT-perspektiv: handbok för kliniker särskilt inom tandvården

Boken innehåller KBT- och hypnosteorier utformade efter ett synsätt som författaren funnit vara fruktbart. Den är tänkt som en handbok för nybörjare, främst inom tandvården. Den lämpar sig även för läkare, sjuksköterskor och andra legitimerade yrkesgrupper inom vården samt för vissa pedagoger. Praktiska, särskilt utvalda exempel på användbara induktionsmetoder beskrivs utförligt.
Läs mer om boken
»»
 

Anna Gerge: Hypnosbaserad Ego State-terapi

Hypnosbaserad Ego State-terapi är den första svenska boken i ämnet.

Här anmäls boken av Susanna Carolusson, SFKH »»
 

Anna Gerge & Gunnar Rosén: Klinisk hypnos vid smärtbehandling. Metod och evidens

Syftet med boken sägs i förordet vara att skingra den "kvarstående skepsis" som ännu finns inom den skolmedicinska vården mot hypnosen som terapeutisk metod.

Här anmäls boken av Thomas Arvidsson, BTJ »»
 

Anna Gerge: Hypnos i psykoterapeutiskt arbete. Ett integrativt perspektiv

Hur mycket används hypnos i klinisk verksamhet i dag? En hel del, om man får tro Anna Gerge, [som] skrivit en bok om hypnos som borde väcka många kliniskt verksamma psykologers intresse.

Här anmäls boken av Bodil Söderström, PT »»
 

    Susanna Carolusson:
    Det finns någon därinne och
    Det finns någon närvarande

    Susannas gripande och samtidigt realistiska
    beskrivning av Tobias öde är en inspirations-
    och kraftkälla.

    Läs Maj-Britt Lindahls bokanmälan  »»
 

 

Frågor och svar om seriös hypnosbehandling

Du kan ställa frågor om hur man kan använda hypnos i behandlingssammanhang

och vilka behörighetskrav som ställs.

Gå direkt till behandlingsfrågor!  Gå direkt till behörighetsfrågor!

 

Internationell sammanslutning för Ego State Therapy

En internationell sammanslutning för Ego State-terapi har bildats!
Främsta syftet är att värna om arvet från John & Helen Watkins genom att kunna erbjuda högkvalitativa utbildningsprogram och uppmuntra till forskning. Hypnoskompetens är en förutsättning för Ego State-terapi och den nystartade ledningsgruppen representerar hypnosföreningar i Europa, Afrika, och Australien. Från USA finns Maggie Phillips med. Susanna Carolusson representerar SFKH i ESTI:s styrelse, som vice ordförande och med särskilt ansvar för samsyn i antagningskriterier, utbildningsprogram och examinationsnivåer.

Aktuellt:
Europeiska hypnoskolleger har visat stort intresse för att starta kurser med ESTI:s godkännande, så ESTI arbetar på att även samordna kvalitetskriterier för lärarkompetens i utbildningarna.

Kursplan för SFKH:s utbildning i Ego State Therapy, Avancerad »»

Godtagen som specialistkurs Sv Psykologförbund »»

Hemsida! Nyhetsbrev!!

 

Ansök om Europeiskt hypnoscertifikat

Bestämmelser och information »»

Ansökningsformulär »»

 

Det inkommer regelbundet frågor till oss i SFKH om vilka utbildningar i hypnos vi kan rekommendera när man önskar kombinera kurs med utlandsvistelse. Susanna ger här råd med vad man bör se upp med!
Läs mer »»

 

Nyheter från kretsarna:

     Nytt från Västra KretsenVÄSTRA KRETSEN           Nytt från StockholmskretsenÖSTRA KRETSEN

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder