HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

Grundkurs i Stockholm
Start 5-7 oktober 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2017-06-22

 

 

Östra kretsen

Information från Östra kretsen

 

Inbjudan till Workshop 16 sept 2017 Stockholm

Hartwickska huset, S:t Paulsgatan 39 A, Stockholm

Hypnos i arbetet med komplex PTSD och dissociativa störningar

 

Detta är ett unikt tillfälle för medlemmar i SFKH att ta del av Kathy Steeles gedigna kunskaper inom området hypnos och komplex trauma.

Kathy Steele har över trettio års erfarenhet av kliniskt arbete med dissociativa patienter och har skrivit flera uppmärksammade böcker inom området. Hon är en mycket uppskattad föreläsare som är känd för sin humor, värme, respekt och sin förmåga att presentera komplexa frågor på ett tydligt och lättförståeligt sätt.

Här är Kathys Steeles presentation av workshopen den 16 september 2017.

Using Hypnosis in the Treatment of Complex PTSD and Dissociative Disorders Kathy Steele, MN, CS In this workshop we will explore the many practical applications of hypnosis in the psychotherapy of clients with complex PTSD and Dissociative Disorders. Severely traumatized individuals are often highly hypnotizable, making the use of hypnosis particularly helpful in managing symptoms and relieving suffering. Phase-oriented treatment is the standard of care for complex developmental trauma disorders; thus, we will examine techniques that are appropriate for each phase. In early treatment, when stabilization is a major focus, hypnotic approaches can support ego resourcing, sleep and pain management, containment of flashbacks, emotion regulation, and even enhance the therapeutic relationship. Relaxation and safe or calm states can be promoted with hypnotic techniques. In dissociative patients, hypnosis can support incremental gains in inner communication and cooperation among dissociative parts of self. In Phase 2, hypnotic techniques can be used to contain, titrate, and process traumatic memories. In Phase 3, integration of dissociative parts of self can be facilitated by hypnosis if helpful. Finally, we will explore the challenges of chronic trance in these clients, and how to support them in becoming more present, reducing the tendency to use autohypnosis to avoid experience. Specific techniques will be shared. Audience participation is welcome and encouraged.

Tid: Lördagen den 16 september 2017 10:00–16:30

Plats: Hartwickska huset, S:t Paulsgatan 39 A på Södermalm i Stockholm

Kostnad: 1 500 kronor. Studerande på någon av SFKH:s kurser 700 kronor.

Anmälan görs till Ann Wilkens, SFKH:s Östra krets, tel: 070-777 53 94 eller ann.wilkens@brevet.nu snarast och senast den 1 september.

.pdf Inbjudan för utskrift och spridning

Varmt välkomna!
 


 

Välkommen till en annorlunda medlemsträff!

Låt dig inspireras tillsammans med hypnoskollegor en vårkväll i maj.

Vi samlas och äter eller fikar tillsammans på Djurgården och sen promenerar vi i gemensam trans :) Hitta ditt lugn, dela idéer om stabilisering, brodera på metaforer med inspiration från naturen.

Datum: Torsdagen den 11 maj 2017
Samling klockan 18:00. Exakt plats meddelas senare.

Anmälan till Eva Eriksson-Block, senast den 4 maj, eva.eriksson-block@telia.com

Varmt välkomna!
 


 

Medlemsträffarna ger möjlighet till inspirerande möten!

Vårt medlemsmail är också en möjlighet att ta del av kollegors tankar. Här kommer intressanta litteraturtips från Björn Enqvist:

" A. Huffingtons Sömnrevolutionen och Peter Götsches Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse."

Götsches bok borde finnas i varje terapeuts bibliotek. Som epidemiolog kan han beskriva hur den organiserade förnekelsen systematiskt har vilsefört läkare och patienter.

Boken är välskriven och kommer att nyansera bilden av hur t.ex. rutinmässigt förskrivna SSRI-preparat i själva verket gör att patienter hamnar i en beroendefälla, många gånger i händerna på förskrivare som vid problem bara ökar doserna.

Huffingtons bok Sömnrevolutionen är också lättläst och välskriven, även den upprörande när alla bieffekter lyfts fram av frikostigt bruk av sömnmedel. Sömnbrist tycks vara värre än bruk av alkohol i många sammanhang.

Och beträffande Milton E. tycker jag den sedan länge utgångna boken Hypnotiska verkligheter är oöverträffad (Ericson, Rossi, Rossi. N&K 1976, finns på eng)  Gärna kompletterad med An uncommon casebook. The complete clinical work of MHE. Bill O´Hanlon, Angela Hexum, 1990.

Och den som lyckas låna eller hitta Paul Watzlawicks Förändringens språk har en guldgruva att hämta kunskap ur. Det språk som kompletterar tänkande och förnuft, dvs bilder, berättelser, metaforer  beskrivs på ett sätt som borde göra denna tunna bok obligatorisk i alla terapiutbildningar oavsett inriktning.

Även Förändring (Watzlawick, Weakland, Fisch) är en bok som kommer att förändra synen på problemlösning radikalt."

Björn Enqvist berättar vidare om problematik kring sömn:

"Jag har tagit del av en studie från Schweiz: Deepening of Sleep by Hypnotic Suggestion. En placebo-kontrollerad studie (70 personer) där hypnos användes mätte sömnen under en längre tupplur. Hypnos (inspelat) förmedlade en läkande djupsömn "slow wave sleep" vilken ökade 81 %, vakentiden minskade 67 %, jämfört med kontrollgruppen, som för jämförelsens skull sattes till 100 %.

Själv har jag sedan lång tid förmedlat och även själv använt en ljudfil på drygt 10 min med enbart nerräkning, utformad med ett ”högerhjärnespråk” som fungerat förvånansvärt bra. Tyvärr har ingen av de sömnforskare jag föreslagit studier på detta besvarat mina förslag. Tanken går också till den förlängda sömn som med framgång användes bl a av Otto Wetterstrand, beskrivet i hans avhandling (1888) .

Det vore med andra ord angeläget att se om inspelade hypnosfiler kan ersätta sömnmedel,  men tyvärr kan sådan forskning inte patenteras, det blir svårt att finansiera. Trots att sömn utan läkemedel och utan biverkningar skulle spara stora summor, och bespara patienter biverkningar och beroende.

Några glimtar ur Sömnrevolutionen: Bensodiazepiner som används 3-6 månader ökar risken för alzheimer med 32 procent. Bruk i mer än sex månader ökar risken med 84 procent. 18 doser sömntabletter om året gav tre gånger större dödlighet än kontrollgruppen. Dessutom ökade cancerrisken.

Tupplurar har stora fördelar, och hypnos kan antagligen reglera vilan så att även de utan tupplursförmåga kan ta del av en sådan återhämtning. Uppvaknandet och nivån kan kan kontrolleras och sömn undvikas.

I USA är sömniga bilförare årligen inblandade i 328 000 olyckor av vilka 6 400 resulterar i dödsfall. Att vara vaken 17-19 timmar motsvarar 0,5 promille i nedsatt kognitiv funktion. Några timmars ytterligare vakenhet motsvarar 1 promille, således berusning.

Ett tips: En substans som heter L-Glycine finns normalt i vår föda, och finns receptfritt i hälsokosten. Det har fungerat väl i många fall, det har inga biverkningar och är värt att testa. Glycine minskar aktiviteten i hjärnan och efter sen fysisk aktivitet lugnar sig kroppen.

KBT är väl utforskat som effektivt vid sömnstörningar. Kompletterat med hypnos finns mycket att vinna och förmedla. Jag hoppas någon kan initiera studier på folkhälsoproblemet sömn.

Björn Enqvist  

 


Styrelsemedlemmar Hypnosföreningen, Östra kretsen

För verksamhetsåret 2017 ser styrelsen i Östra kretsen ut på följande sätt:

Ordförande: Ann Wilkens, annwilkens3@gmail.com
Kassör: Christer Lallerstedt, epost@psykologlallerstedt.se
Ledamot: Louise Ehrenborg, louise.ehrenborg12@bredband.net
Ledamot: Eva Eriksson-Block, eva.eriksson-block@telia.com
Ledamot: Anna Kharatinova, anna_kharitonova@yahoo.se
Ledamot: Elina Flortjärn, elina.flortjarn@ds.se
Suppleant: Jeanette Åberg, sq.inspiro@spray.se
Suppleant:
Jean-Michel Saury, jean-michel.saury@sll.se

Revisor: Charlotta Junström, charlotta.junstrom@tele2.se
Revisorssuppleant: Ksenia Startseva-Lora

Valberedning: Anna Gerge, anna@insidan.se, sammankallande,
Karin Jonhammar, Gabriella Rudstam.

Lokal informationsavgift: 70:– kr
PlusGiro: 79 80 03-0

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder