HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

Grundkurs i Stockholm
27 september -18 19 januari -18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2018-04-21

 

 

Östra kretsen

Information från Östra kretsen

 


Grundkurs i Stockholm
27 september -18 19 januari -18

.pdf Kursplan

 


Styrelsemedlemmar Hypnosföreningen, Östra kretsen

För verksamhetsåret 2017 ser styrelsen i Östra kretsen ut på följande sätt:

Ordförande: Ann Wilkens, annwilkens3@gmail.com
Kassör: Christer Lallerstedt, epost@psykologlallerstedt.se
Ledamot: Louise Ehrenborg, louise.ehrenborg12@bredband.net
Ledamot: Eva Eriksson-Block, eva.eriksson-block@telia.com
Ledamot: Anna Kharatinova, anna_kharitonova@yahoo.se
Ledamot: Elina Flortjärn, elina.flortjarn@ds.se
Suppleant: Jeanette Åberg, sq.inspiro@spray.se
Suppleant:
Jean-Michel Saury, jean-michel.saury@sll.se

Revisor: Charlotta Junström, charlotta.junstrom@tele2.se
Revisorssuppleant: Ksenia Startseva-Lora

Valberedning: Anna Gerge, anna@insidan.se, sammankallande,
Karin Jonhammar, Gabriella Rudstam.

Lokal informationsavgift: 70:– kr
PlusGiro: 79 80 03-0

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder