HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

Grundkurs i Stockholm
27 september -18 19 januari -18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2018-08-05

 

 

Östra kretsen

Information från Östra kretsen

 


Grundkurs i Stockholm
27 september -18 19 januari -18

.pdf Kursplan


 

Juni 2018

Med den värme vi haft så har det redan känts som sommar ett bra tag. Vi hoppas att du oavsett hur vädret blir framöver får lagom med vila, intressanta upplevelser och påfyllning av alla slag. Det är långt till höstterminen, men några programpunkter vill vi redan nu göra er uppmärksamma på. Så notera datum och läs mer efter sommaren!

Filmkväll den 13 september kl 18:00–20:00

Lokal: S:t Eriksgatan 9. Egen ingång i hörnet nedanför nr 9.

Kaffe, té och smörgås till självkostnadspris.

Östra kretsen har köpt in ett nytt material med DVD-filmer där Milton Erickson berättar om sitt mycket speciella arbete genom otaliga fallbeskrivningar. Jane Parsons-Fine filmade Milton Erickson under en 10 dagar lång workshop, inte långt innan han dog. Detta är volym två som nyligen kommit ut.

Genom filmmaterialet kommer vi denne unike man nära. Ingen har som Milton Erickson påverkat utvecklingen av den moderna hypnosen. Med osviklig känsla för patientens historia och oöverträffad förmåga att använda ord, metaforer och berättelser tar han sig an all slags problematik. Såhär skriver Jane Parsons-Fein:

“Each volume shows Erickson discussing some of his most inspiring, brilliant, and original clinical interventions. He describes many case histories from his work that are not only examples of clinical creativity, but also metaphors for life. They are taught on many levels and warrant much re-viewing and study. They don’t teach us how to imitate Erickson, but how to be our natural selves and engage with our clients creatively and authentically.”

Vi tittar på en del av materialet och delar tankar om det vi sett.

Anmälan till: annwilkens3@gmail.com.

Här är en länk till materialet och information för den som vill beställa en egen uppsättning. http://www.miltonericksondvds.com/about-the-dvds/

Men du har också möjlighet att låna materialet från SFKH. Det är sex DVD-filmer (volym 2) och en bok med utskrift, ord för ord, vad som sägs. För att låna materialet behöver du lämna en deposition på 500 kronor och en förbindelse att ersätta hela materialet om det skadas eller kommer bort. Kontakta Ann Wilkens om intresse finns: annwilkens3@gmail.com.

......................................................................................................................

Den 10 oktober blir det en medlemsträff med Claes-Otto Hammarlund

Han bjuder in till ett spännande samtal under rubriken "Trollkarlens lärling och toleransfönstret – att inte stå i vägen för transcendensen”.
Claes-Otto är präst, psykoterapeut och mångårig utövare av hypnos.

Lokal: Kattgränd, Lokal med egen ingång mellan nr 1 och 3.

......................................................................................................................

Självhypnos som bedövning vid operation

Att hypnos är ett fantastiskt redskap på många sätt vet vi. Kanske är något av det som imponerar mest förmågan att genom självhypnos klara kirurgiska ingrepp utan bedövning. Dr Holly Forester-Miller har donerat en tvåminuters video till ASCH, American Society of Clinical Hypnosis, som visar när hon opereras utan bedövning och utan att det blir någon nämnvärd blodförlust. Hon vill väcka intresse för hypnos genom spridning av videon https://www.youtube.com/watch?v=YV-lDK_4c-A

......................................................................................................................

Mer på gång! Ny grundkurs i Stockholm

annonseras nu på SFKH:s hemsida. Tipsa kollegor om möjligheten att få en gedigen basutbildning i hypnos.

......................................................................................................................

Senare i höst kommer vi att bjuda in till en

Träff med Björn Enqvist på temat

Icke-verbala inslag i psykoterapi

 

Om intresse finns kommer en fördjupningskurs att erbjudas. Läs mer om Björns spännande tankar i hans text nedan.

Icke-verbala inslag i psykoterapi

Hypnos, IMR, biofeedback, passes som komplement i terapi

• IMR, ideomotorisk respons. (Vanligen fingersignaler)

• GSR. Galvanic Skin Response, en enkel form av biofeedback.

• Ideo-sensoriska processer (T ex att koppla till rörelse, att symbolisera)

• Passes, ”mesmerism”, bortglömd möjlighet, ett komplement?

Att kontakta, kommunicera icke-verbalt med en kropp som lever i ”dåtid” är sällan enkelt eller möjligt, åtminstone enbart via förnuft och ”vänsterhjärne-språk”.

Att kunna använda fingersignaler (IMR, för att tala direkt med kroppen) samt en förenklad form av biofeedback som beskrivs härunder kan vara komplement till enbart verbal kommunikation. Vid bl.a. dissociation är fingersignaler värdefulla. Men de används mest av de som är vana vid hypnos.

IMR: Ett exempel. En 86-årig kvinna var med om en eternarkos med fasthållning vid 5-års ålder. Sedan dess förhöjd och besvärande känslighet i halsen som gjorde tandborstning och tandläkarbesök svåra. Överkänsligheten hade följt henne genom livet. Hon hade lätt att använda hypnos och lätt att låta fingersvar komma spontant. En ”förhandling” med det tidiga jag-tillståndet för att förstå att nutiden var trygg, att hon kunde använda sitt vuxna jag-tillstånd för att vara varsam med sig själv vid behov, gav resultat. Hon gick hem och testade och överkänsligheten var helt borta. Hela processen tog i detta fall c:a 20-25 min. Den oförklarade bröstsmärtan som regelbundet föranledde besök på akuten försvann också, i överensstämmelse med en studie där hypnos bidrog till att 80 % med oförklarad bröstsmärta blev helt bra eller bättre. (Jones, Cooper et al.)

GSR: Hudmotståndet är ett uttryck för den ökade ledningsförmåga som handsvetten (stressen) skapar. Det kan förmedlas som en ljudsignal som kan stiga, falla, eller visas på en mätare. Kroppen kan minnas, reagera vid nyckelord, även om minnet kan vara bortträngt från medvetandet. Även avsaknad av en reaktion kan vara betydelsefullt.

Exempel: En artikel av I Wickramasekera är talande. Secrets kept from the mind but not from the body or behavior. Där beskrivs hur en man med extremt högt blodtryck inte påverkades av mediciner. Först när kroppens reaktion med hjälp av GSR/biofeedback angav en laddning i förhållande till hustrun, förstod både patient och terapeut orsaken. Den var att finna i den undertryckta icke medvetna laddning som fanns. När detta tack vare egen förståelse, medvetenhet och därmed handling gav förändring, då normaliserades blodtrycket, utan mediciner, på några veckor.

IMR och GSR ger möjlighet att kommunicera med, och avläsa kroppens reaktion. Det kan ske både diagnostiskt och även för att öva självreglering. En enkel GSR-mätare kan hållas i handflatan. Den kan berätta om kroppens stress via handsvetten, tydlig i den fuktiga kalla hand som många uppvisar vid t.ex. första mötet. Om handen senare är torr och varm när trygghet skapats är det också värt att påpeka som en bekräftelse.

Dessutom är symboliska ideo-sensoriska metoder sätt att gå förbi tänkandet och påverka på annat sätt. (Ex: Integration av polariteter, koppla resurser till rörelser) Slutligen beskrivs kort passes, hur strykningar utan kroppskontakt kan påverka, på sätt vi saknar accepterade begrepp för.

Passes, mesmerism.

Passes är strykningar, utanför kroppen, utan kontakt. De utförs i riktning neråt med öppen handflata, returen är utanför kroppen, med slutna händer.

Hypnos och mesmerism genom ”passes” verkar vara två skilda fenomen eller tillstånd vilka kan samverka. För att väcka patienten ur den djupa trance som är vanlig är ett lätt luftdrag mot ansiktet lämpligt, genom att fläkta med ett ark papper eller dylikt.

Jag har letat efter beskrivningar av bl a likheter med hypnos. I A History of Hypnotism. Gauld, A. (1992) finns beskrivningar av mesmerism på patienter som med övertäckta ögon och isolerade öron behandlats med passes, strykningar utan kroppskontakt och de påverkades likafullt, trots att de inte kunde veta om eller när strykningarna utfördes. En senare kontrollerad studie visar att hypnos och mesmerism ger skilda tillstånd, vilka även kan samverka. (McGarry, J 1987)

Kontrollerade healingexperiment visar effekt på sårläkning och påverkan av cellkulturer. Men vi saknar etablerade förklaringsmodeller för sådan påverkan. Kroppsliga metoder som Therapeutic Touch och Rosenterapi kan vara en annan motsvarighet till hur strykningar påverkar kroppen. Hypnos i sig förmedlas verbalt, med terapeutens eget tillstånd som en försummad faktor; patient och terapeut är som kommunicerande kärl.

Överlevnad efter kirurgi, med och utan mesmerism.

Mortaliteten (dödligheten) efter kirurgi i Indien på 1800-talet var hög på grund av infektion och sårfeber och anges till 50 % när kirurgen Esdailes var där. Den sjönk från 50 % till 5 % när han införde mesmerism. Passes gav smärtfrihet vid operationer och användes av medhjälparna även efter operationerna. Hans operationer av stora tumörer läkte förvånansvärt väl vanligen utan komplikationer. Att detta inte blivit föremål för forskning är anmärkningsvärt. Om studier i dag kan bekräfta dessa effekter kanske komplement eller alternativ till antibiotika kan finnas. Beskrivningar om healing visar snarlika effekter, men är tyvärr sällan föremål för vetenskapligt intresse.

Esdaile beskriver hur patienter efter uppvaknandet på nytt försjönk i en djup sömn eller dvala, ofta genom passes, vilket gynnade efterförlopp och läkning. Detta tema återkommer hos den internationellt kände läkaren Otto Wetterstrands beskrivningar av förlängd sömn genom hypnos, vilket kunde läka tillstånd och sjukdomar som var svårbotade. Hans bok Hypnotismens användande i den praktiska medicinen (1888) beskriver detta. Wetterstrands påverkan som person kan också vara en viktig faktor, svår att i efterhand bedöma.

När jag själv har använt passes utan fysisk kontakt för att påverka bl.a. smärta har jag (och patienterna) förundrats över den djupa trance som följde, och hur efterförloppet efter kirurgi gynnats. En markör för att hypnos skiljer sig från mesmerism är en äldre patient vars tremor, skakningar i ena handen, inte påverkades av hypnos. Men ”passes” gjorde handen helt stilla, och minskade även smärtan bättre än enbart hypnos.

Eventuell workshop, vid intresse. Eftersom det beskrivna kan vara användbara inslag i en terapi förmedlar jag gärna mina erfarenheter vid en workshop. Preliminärt är denna uppdelad i en första del med praktiska övningar följt av en uppföljning för att fördjupa och dela erfarenheter. En mindre grupp ägnar sig bäst för detta, med några GSR-mätare tillgängliga för övning.

Målgrupp: Leg. psykoterapeuter, eller motsvarande, med erfarenhet av och utbildning i hypnos. Kursen baseras på parvisa övningar och får ses som en introduktion till ett område som svårligen låter sig definieras. Begrepp och förklaringsmodeller saknas som kan förklara t.ex. passes. Begreppet healing ligger nära och är komplext. Ofta ligger svart-vitt tänkande och bristande kunskap bakom det bekväma att antingen förkasta eller vara ”troende”. Forskning visar på effekt, men när vi saknar begrepp för hur det går till ”finns det inte”.

Litteraturutskick ingår med sammanställningar av GSR, IMR, ideo-sensoriska processer samt passes, och hur detta kan användas. Texterna kan göra förståelsen mer nyanserad och förmedla både förundran och förhoppningsvis skapa nya möjligheter.

Litteratur, kanske svår att finna. Intresserade kan leta på Amazon.

Cade C.M., Coxhead N. The awakened mind. Biofeedback and the development of higher states of awareness.

Delta 1979, finns numera som Paperback

Ericson Milton. Mind-Body communication in hypnosis. Irvington 1992

Esdaile James. Mesmerism in India. 1902. Finns idag som Goggle-bok, att fritt ladda ner. Lättare att läsa än originalet.

Jones H, Cooper P, Miller V. et al. Treatment of non‐cardiac chest pain: a controlled trial of hypnotherapy. Gut 2006.

LeCron L., Cheek, D.B. Clinical Hypnotherapy. Finns som e-bok: www.methucung.com/clinical-hynotherapy.pdf

McGarry, James Mesmerism vs hypnosis: A comparison of relaxation responses and evaluation of mental and psychophysiological outcomes. Australian Journal of Clinical Hypnotherapy and Hypnosis, Vol 8(1), Mar 1987

Rossi E, Cheek D.B. Mind-body therapy. Methods of ideodynamic healing in hypnosis. Norton 1988

Björn Enqvist

Leg. tdl. Med. Dr. Leg. psykoterapeut bjorn_enqvist@tele2.se www.hypnosmetodik.se (Åsö Psykoterapi)

......................................................................................................................

 

Det var allt för denna gång. Som vanligt är du, kära medlem, varmt välkommen att höra av dig med tips eller material att sprida till andra hypnosvänner!

Styrelsen för Östra kretsen av SFKH önskar alla en fin vår!

/Ann Wilkens Ordförande

 

 


Styrelsemedlemmar Hypnosföreningen, Östra kretsen

För verksamhetsåret 2018 ser styrelsen i Östra kretsen ut på följande sätt:

Ordförande: Ann Wilkens, annwilkens3@gmail.com
Kassör: Christer Lallerstedt, epost@psykologlallerstedt.se
Ledamot: Louise Ehrenborg, louise.ehrenborg12@bredband.net
Ledamot: Eva Eriksson-Block, eva.eriksson-block@telia.com
Ledamot: Dolores Hildebrand, dolores.hildebrand@gmail.com

Ledamot: Elina Flortjärn, elina.flortjarn@ds.se
Suppleant: Jeanette Åberg, sq.inspiro@spray.se

Revisor: Charlotta Junström, charlotta.junstrom@tele2.se
Revisorssuppleant: Ksenia Startseva-Lora

Valberedning: Anna Gerge, anna@insidan.se, sammankallande,
Anna Kharatinova, anna_kharitonova@yahoo.se, Gabriella Rudstam.

Lokal informationsavgift: 70:– kr
PlusGiro: 79 80 03-0

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder