HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2019-02-16

Bokanmälan

 

 

Hardy Olson:
En mer personlig bok om förändringsarbete.
Så här tänker jag och gör jag – tror jag

Vulkan förlag, 2018

ISBN: 9789163995019
 

I sin bok presenterar Hardy Olson olika idéer om oss människor och ett stort antal metoder och begrepp som kan användas i praktiskt förändringsarbete, både med enskilda klienter och med par och familjer. Detta kombineras med ett förhållningssätt som kännetecknas av respekt och mångfald. Vidare förmedlas en vidareutveckling av metoden Att göra sammanhangsmarkering, liksom många av de begrepp som han tidigare gjort kända på föreläsningar och i andra sammanhang. I boken kombineras Neuro-Lingvistisk Programmering (NLP) på ett unikt sätt med systemiska idéer.

Boken vänder sig till alla som är intresserade av förändringsarbete, såväl nybörjare som mer erfarna. Boken kan med fördel användas som utgångspunkt för diskussioner om förändringsarbete – exempelvis om klientbemötande och etik.

Några rubriker i boken är:

Om att ha med flera avsnitt om NLP i sin bok skriver Hardy så här:

”Eftersom jag har tillämpat NLP-metoder i över 30 år var det självklart att både beskriva grunderna i NLP och olika NLP-metoder. Samtidigt är jag väl medveten om att NLP har ett ”omdiskuterat” rykte och själv har jag många invändningar mot hur NLP marknadsförs och presenteras. För mig var det därför viktigt att i min bok förmedla en nyanserad och seriös bild av NLP; något självklart finns.”

På frågan varför det inte finns några beskrivningar av hypnosmetoder i boken svarar Hardy:

”Min bok vänder sig till en bred läsekrets och att presentera hypnosmetoder till en sådan skulle kräva en gedigen presentation om vad hypnos är och hur olika hypnosmetoder fungerar. Jag valde därför att presentera ett antal NLP-metoder som både fungerar utan och med formell hypnosinduktion. För den initierade läsaren blir det dock enkelt att transformera detta till sammanhang där hypnos tillämpas. Jag hoppas också att det övriga innehållet i boken och skall vara av värde i dessa sammanhang."

Boken har redan fått följande omdöme:

”Det är en bok där läsaren har mycket att hämta oavsett år i yrket eller teoretisk inriktning. Bland mycket annat i denna innehållsrika bok sätts begrepp som NLP in i det seriösa sammanhang det förtjänar och kan därigenom också begripliggöras. Boken slutar med ett citat av Milton H. Ericson: ´Det viktiga är inte att följa regler som finns i böcker. Det viktiga är att få patienter att göra saker som är mycket, mycket bra för dem.´ Det perspektivet genomsyrar hela boken.”

Berndt Westman, Leg. psykolog, Handledare, Leg. Psykoterapeut
 

Hardy Olson är socionom, leg. psykoterapeut och handledare med stor erfarenhet av olika former av förändringsarbete. Hardy är medutvecklare av begreppet sammanhangsmarkering och den modell som heter Interaktionistiskt förändringsarbete. Hardy är författare och medförfattare till åtta böcker.

 
 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder