HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2022-03-12

Rekommenderade länkar

 

The International Society of Hypnosis (ISH).
www.ishhypnosis.org.

The European Society of Hypnosis in Psychotherapy and Psychosomatic Medicine (ESH).
www.esh-hypnosis.eu.

Psykologfagligselskab for Klinisk Hypnose PSKH (dk)
www.klinisk-hypnose.org 

Dansk selskab for klinisk hypnose
www.hypnoseselskabet.dk

 

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder