HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 


Handledar- och lärarutbildning i Göteborg
Start 2 september 2022

Grundkurs i Stockholm
Start 8-10/9 2023

Kombinerad kurs i Hypnos grund och Ego State Therapy
Kungälv, start i oktober 2023

 
 

 

Utbildningsenkät

För att utvärdera SFKH:s utbildningar ska alla deltagare ha möjlighet att föra fram sina synpunkter.

Nedanstående enkät delas ut till alla som går våra utbildningar. Den skickas till styrelsen, via Markus Erosson, Västgötagatan 2 c, 722 11 Västerås.

För att garantera anonymitet får kursledare och deltagare endast del av resultaten i sammanställd form.

.pdf Utbildningsenkät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2023-09-12

 

Utbildning

Förutom kurser, föreläsningar och seminarier – som annonseras på annan plats här på hemsidan – anordnar föreningen via kretsarna regelbundet längre yrkesinriktade utbildningar.

Fyra terminers handledar- och lärarutbildning

Kursstart 13 januari 2023.

 

Grundutbildning del 1 och del 2

Grundutbildning omfattar 4 dagar/32 studietimmar per del.

Grundutbildning i klinisk hypnos OCH IMAGINATIVA METODER i Göteborg

Grundutbildning i klinisk hypnos i Stockholm

 

Grundläggande utbildning i psykoterapi, på integrativ grund med särskild inriktning på klinisk hypnos, motsvarande steg 1

 

2-årig utbildning i Klinisk medicinsk hypnos

SFKH Västra kretsen: ny tvåårsutbildning planeras.

Antal deltagare: 12.

Kursstart: Ej fastställd.

Kursansvarig: Västra kretsen i samarbete med Göteborgslärare.

Intresseanmälan skickas till: Lill Molén, ordf, lill@molen.org

 

2-årig utbildning i Klinisk hypnos

SFKH Östra kretsen: 2022–2023

Antal deltagare: 12.

Kursstart: 7–8 maj.

Kursansvarig: Östra kretsen i samarbete med Stockholmslärare.

Kursen är anpassad till liten grupp om 12 deltagare. För frågor kontakta Ann Wilkens, 070-777 53 94, annwilkens3@gmail.com 

 

Kombinerad kurs i Hypnos grund och Ego State Therapy

SFKH Västra, hålls i Nordiska folkhögskolan, Kungälv

 

Kurs i Ego State Therapy

Kursen är anpassad till grupp om 12 deltagare. För frågor kontakta kursansvarig Sofia Strand, sospsykologkonsult@gmail.com.

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder