HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 


Grundkurs i Stockholm
Start 22-24/4 2021

Grundkurs i Valencia
25/9-3/10 2021

Kurs i Ego State Therapy
Kungälv, start 18-20 aug 2021

Handledar- och lärarutbildning i Göteborg
Start 14-15 januari 2022

 
 

 

Utbildningsenkät

 

För att utvärdera SFKH:s utbildningar ska alla deltagare ha möjlighet att föra fram sina synpunkter.

Nedanstående enkät delas ut till alla som går våra utbildningar. Den skickas till styrelsen, via Inger Davidsson, Stenåsavägen 1, 439 53 Åsa.

För att garantera anonymitet får kursledare och deltagare endast del av resultaten i sammanställd form.

.pdf Utbildningsenkät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2021-07-28

 

Utbildning

Förutom kurser, föreläsningar och seminarier – som annonseras på annan plats här på hemsidan – anordnar föreningen via kretsarna regelbundet längre yrkesinriktade utbildningar.

Fyra terminers handledar- och lärarutbildning

Kursstart 14-15 januari 2022.

 

Grundutbildning del 1 och del 2

Grundutbildning omfattar 4 dagar/32 studietimmar per del.

Grundutbildning i klinisk hypnos i Valencia

Grundutbildning i klinisk hypnos OCH IMAGINATIVA METODER i Göteborg

Grundutbildning i klinisk hypnos i Stockholm

Grundutbildning i klinisk hypnos i Lund

 

Grundläggande utbildning i psykoterapi, på integrativ grund med särskild inriktning på klinisk hypnos, motsvarande steg 1

 

2-årig utbildning i Klinisk medicinsk hypnos

SFKH Västra kretsen: ny tvåårsutbildning planeras.

Antal deltagare: 12.

Kursstart: Oktober 2018.

Kursansvarig: Västra kretsen i samarbete med Göteborgslärare.

Ackrediterad som specialistkurs för psykologer.

Kursen är anpassad till liten grupp om 12 deltagare. För frågor kontakta kursansvarig Josefina Hansen, Tandhugget, Andra Långgatan 44, 413 27 Göteborg,  070-373 77 57.

 

2-årig utbildning i Klinisk hypnos

SFKH Östra kretsen: 2020–2021

Antal deltagare: 12.

Kursstart: 28 februari 2020.

Kursansvarig: Östra kretsen i samarbete med Stockholmslärare.

Kursen är anpassad till liten grupp om 12 deltagare. För frågor kontakta Ann Wilkens, 070-777 53 94, annwilkens3@gmail.com 

Kurs i Ego State Therapy

Kursen är anpassad till grupp om 12 deltagare. För frågor kontakta kursansvarig Sofia Strand, sospsykologkonsult@gmail.com.

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder