HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2013-12-08

Bokanmälan

 

Klinisk hypnos vid smärtbehandling: Gerge-RosénKlinisk hypnos vid smärtbehandling.
Metod och evidens

av Anna Gerge & Gunnar Rosén (Red.)

Insidan, 2011

ISBN: 9789197865975
 

Klinisk hypnos vid smärtbehandling

 Syftet med boken sägs i förordet vara att skingra den "kvarstående skepsis" som ännu finns inom den skolmedicinska vården mot hypnosen som terapeutisk metod. Boken torde ha goda möjligheter att lyckas med detta då det är en välskriven och välbalanserad antologi med en rad bidragsgivare från såväl det psykiatriska som somatiska området. Författarna argumenterar för, och visar med konkreta exempel och evidensbaserade studier, hur hypnos kan användas inom så vitt skilda områden som förlossningsvård, odontologi, behandling av posttraumatiskt stressyndrom för att bara nämna några exempel. Någon motsvarande bok på svenska med så klar praktisk klinisk inriktning finns ej tidigare. Den riktar sig till kliniskt verksamma inom ett brett fält av vården som har att hantera patienter med smärta. Varje kapitel är försett med en gedigen referenslista och genomgående har kravet på evidens för de olika metoderna och teknikerna lyfts fram. Helhetsintrycket blir att begreppet "hypnos" med denna bok avdramatiseras och blir en praktisk, klinisk och fullt prövbar metod bland många för att uppnå smärtlindring.

Thomas Arvidsson

Bibliotekstjänst

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder