HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2018-05-13

Bokanmälan

 

Sya Tien Redman bokomslagEgo State Terapi i Tid och Rum
– Resor genom människors gränsområden och dess utkanter

av Sya Tien Redman

Reach Out, 2017
Häftad, 253 sidor

ISBN: 9789163934797

 

Bokus
 

I boken Ego State Terapi i Tid och Rum – Resor genom människors gränsområden och dess utkanter, beskrivs vad som utspelas i psykoterapirummet, vad som botar och vad som händer mellan patient och psykoterapeut.

Sya Tien Redman lyckas fånga de magiska ögonblicken som inträffar mellan patient och psykoterapeut, då insikt nås och förändring och läkning börjar ske. Hon låter oss följa med i fem berättelser, där sakta förståelsen för vad psykoterapi är och hur trauma behandlas kristalliseras ut. Psykoterapeuten ger förutsättningarna och de fångas upp av patienten och levandegörs i terapirummet. Det som gestaltas mellan två personer inom de fyra väggarna i terapirummet är naket, kraftfullt och träffsäkert beskrivet.

Terapirummet blir till en teaterscen där varje suck, tår och känsla får sin roll i dramat. Från sitt mångåriga arbete som psykoterapeut och lärare/handledare delar hon med sig av sin djupa kunskap och rika erfarenhet. På ett lättfattligt sätt beskrivs hennes metod Överlevaren, baserad på Ego State Terapi. Att lära sig att kommunicera det ickeverbala och det existentiella tillsammans. Vi letar och möts i den skapande impulsen, som finns som en inre verklighet hos oss och i samklang med den gemensamma yttre verkligheten skapar vår upplevelseexistens. Att våga älskas och älska utan att tappa bort sig själv. Nyfikenheten väcks kring de existentiella värdena. Boken vänder sig till verksamma inom människovårdande yrken och en intresserad allmänhet.

 


RECENSION I SOCIONOMEN 23 april 2018

Ego State terapi i tid och rum

Sya Tien Redman
Reach out 2017

Ego State-terapi är en hypnosterapi. Ego State-arbete innebär ett intensivt relationellt arbete och ett medvetet adresserande av den naturliga multipliciteten hos mer välfungerande personer. Terapiformen kan också användas med komplext traumatiserade och dissociativa klienter, som upplever stora delar av självet som "inte jag" och de händelser de har upplevt som något som "de inte har upplevt".

Aktuell bok ger en inblick i vad som utspelas i en terapi, vad som botar och vad som händer mellan klient och psykoterapeut. Psykoterapeuten ger förutsättningarna, dessa fångas upp av klienten och levandegörs i terapirummet. Bokens fallbeskrivningar tar naket, kraftfullt och träffsäkert upp dansen mellan klient och terapeut. Författaren lyckas fånga de magiska ögonblicken som inträffar mellan klient och psykoterapeut då insikt nås och en förändring och läkning börjar vara möjlig.

Det är en unik och alldeles speciell bok, där läsarens nyfikenhet väcks kring de egna existentiella värdena. Boken ger kunskap om en inte så känd terapiform och en unik inblick i terapirummet. En kombination som borde locka kliniker men även en intresserad allmänhet att införskaffa boken!

Robert Helsing

 

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder