HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2020-06-29

Till minne av Dabney Ewin

En kär kollega har avlidit.

Dabney Ewin föddes den 7 december 1925.

Han hade två professurer: Han var professor i kirurgi och psykiatri vid Tulanes Universitet, Medicinska institutionen, New Orleans, Louisiana. Och han var professor i psykiatri vid Louisianas Statsuniversitet, Medicinska Institutionen.

Han avled vid sina sinnens fulla bruk onsdag kväll den 24 juni 2020, 94 år gammal. Några dagar innan sin bortgång pratade han i telefon med en yngre adept i Paris, hypnoskollega och psykiater Stephane Radoykov. Jag citerar Stephane här: "I am grateful to his family, and especially his son Chris, who warned me a few days before his death that the latter was approaching. I called to talk to him right after my tears dried up. (...) He knew he was leaving us, and I knew that he was, and he knew that I knew. Still, he asked whether I thought of going to Poland next year for the ISH congress. He hoped he could make it there to see all his friends. He mentioned his health worsening, given his advanced age, and that he would probably need a wheelchair at the congress. That’s how he was in the last moments of his life."

Dabney blev känd som en stor auktoritet på tillämpad hypnos inom kirurgi och psykiatri samt utredande hypnos som diagnostiskt instrument för alla tänkbara psykosomatiska reaktioner. Hans tolkningar av kroppsliga symptom vid underliggande mentala konflikter baserades ofta på djuppsykologiska psykoanalytiskt influerade antaganden om samband - med god effekt.

Han undervisade om hypnos i behandling av smärta, brännskador, astma och allergier, och psykiatriska besvär.

De flesta som känner till Dabney har träffat honom vid de internationella och europiska hypnoskongresserna. Han undervisade om hur han plockade fram patienters omedvetna kunskap om orsakerna till deras psykosomatiska symptom. Hans främsta diagnostiska metod var fingersignalteknik: Det undermedvetna uppmanades att förmedla sin kunskap genom att besvara Ja- och Nej frågor med motsvarande finger. Han skilde sig från kolleger som ville ge möjlighet till ett "vet-inte/vill inte svara"-finger. En korrekt ställd fråga har alltid ett undermedvetet ja eller nej, menade han.

Jag kan inte med säkerhet säga var han lärde sig använda fingersignalteknik, men troligast är att han inspirerades av den femton år äldre förlossningsläkaren David Cheek som var en publikdragande kongressföreläsare i ämnet och den som skrev de första bästsäljande fackböckerna om såväl Analytisk Hypnosterapi som Ideomotoriska tekniker.

Dabney Ewin var omtänksam om sina kolleger och hade alltid tid att lyssna på de unga, nya som stod i kö för att ställa sina frågor efter hans föredrag. Jag såg honom sällan sitta i de äldstes råd (ja, vi har ju sådana grupper i alla sammanhang). I stället lät han sina intresserade åhörare hämta kaffe från pausfikat och så fortsatte han undervisa tills någon kallade på honom till en annan bokning som han nästan glömt i sin iver att förklara och dela med sig, där han satt.

Jag har sällan mött en hypnoskollega inom det medicinska fältet, som kunnat kombinera sitt övertygande tolkningsföreträde i psykoanalytisk riktning med en jämlik och ödmjukt inlyssnande attityd. Han var omtyckt och respekterad av alla.

Vill du läsa hans publikationer är det bara att söka på Amazon eller Crownhose.

Han skrev flera klassiker i medicinsk hypnos. Den mest underhållande boken är ändå hans senaste:

"101 Things I Wish I'd Known When I Started Using Hypnosis." Du kan också finna honom på YouTube.

Han hade mycket att ge, och har det än.

Susanna Carolusson

 

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder