HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2021-10-05

Thomas Jordan om vuxenutveckling

Hej alla medlemmar i SFKH!

Styrelsen gläds åt att inbjuda medlemmarna till den tredje av fyra föreläsningar om hypnos och hypnosrelaterade teman under 2021. Föreläsningarna sker primärt via Internet och Zoom. Underhösten är det planerat för två föreläsningar som kommer att gå av stapeln på onsdagar mellan kl. 19:00–21:00.

Onsdag den 6 oktober kl. 19:00–21:00

Nu inbjuds SFKH:s medlemmar till den tredje föreläsningen med temat vuxenutveckling som ges onsdagen den 6 oktober kl. 19:00–21:00.

Föreläsare är Thomas Jordan som är docent och lektor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han har varit verksam som forskare, lärare och utbildare framför allt inom fälten vuxenutveckling, konflikthantering och metoder för komplexa samhällsfrågor sedan början på 1990-talet. Sedan 2005 arbetar han halva sin tid utanför universitetet med fortbildning och handledning för bl.a. organisationskonsulter, personalspecialister, chefer, fackföreningsombudsmän och andra.

Nedan följer en närmare presentation av den föreläsning som Thomas ger hos SFKH den 6 oktober:

Introduktion till kunskapsfältet vuxenutveckling och medvetenhetskompassen

Föreläsningen ger först en kortfattad översikt över forskningsfältet vuxenutveckling och dess relevans för bl.a. arbetsliv, ledarskap, kriser, förändringar och konflikter. Därefter fokuseras en enkel med kraftfull modell för att synliggöra och förstå betydelsen av skillnader i grader av medvetenhet bland vuxna.

Medvetenhetskompassen (som bygger på omfattande empirisk forskning) pekar ut fyra områden där individer kan ha väldigt olika benägenhet att uppmärksamma och reflektera över det de möter framför allt i sociala situationer: komplexiteten i de uppgifter och problem man behöver hantera (komplexitetsmedvetenhet); egenskaperna i de miljöer man befinner sig i (kontextmedvetenhet); vad som försiggår inuti människor man har att göra med (intressentmedvetenhet); och vad som försiggår inom en själv (självinsikt/self-awareness).

Efter föreläsningen kommer vi ha möjlighet till diskussioner och utrymme för fortsatta frågeställningar.

OBSERVERA att föreläsningen sker via Zoom. Var och en behöver ladda ned Zoom via nätet (vilket är lätt, gratis och tar liten tid i anspråk) och för att ansluta till föreläsningen behöver Ni en anslutningslänk:

Join Zoom Meeting

us06web.zoom.us/j/86929582798pwd=RmtXV0toOEJYZ2ZUSUFrdUlzaVRqZz09

Meeting ID: 869 2958 2798

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder