HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

Hitta till Erik Dahlbergsgatan 9

Från Centralstationen tar du spårvagn på Drottningtorget (framför stationen) nr 2, 3, 7 mot Vasaplan. Gå av på Vasaplatsen. GTS är ett kvarter västerut, passera Seven Eleven, vik av höger på Erik Dahlbergsgatan vid Hemköp. Nr 9.

 

Hotel för er som behöver, tips från Susanna. Kom gärna redan fredag så du är pigg och alert på årsmötet och att du är där i tid!

Hotel Poseidon, Storgatan 33
5 min från GTS. Spårvagn från Centralen 2, 3, 7, buss 16, till Vasaplatsen.

Hotel Vasa, Viktoriagatan 6
5 min från GTS. Spårvagn från Centrtalen 2 och 3 till hållplats Vasa-Viktoriagatan.

Hotel Flora, Grönsakstorget 2
5-10 minuter från GTS, aningen dyrare. Från Centralen Spårvagn 6, 11, buss 16. Hållplats Grönsakstorget.

Det finns fler tips om du önskar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2024-02-20

RIKSKONFERENS SFKH

Svenska föreningen för klinisk hypnos
– SFKH riksföreningens årsmöte 2024

 

Kallelse till SFKH:s årsmöte den 16 mars 2024

Årsmötet kommer att hållas på Göteborgs Tandläkare-Sällskap - GTS,
Erik Dahlbergsgatan 9, Göteborg

 

Anmälan senast 20 februari till g.skarman@humanik.se och meddela om du vill vara med på

 • Enbart årsmötet inkl fika kostnadsfritt, endast för medlemmar

 • Årsmöte, konferens, lunch, fika, pris: 820:- kr

 • Årsmöte, konferens, lunch, fika och middag inkl 1 glas vin/öl,
  pris: 1 660 kronor
  Meddela ev matallergier/preferenser.

Känner du någon student eller har du någon anhörig som kan vara intresserad av vår konferens. Bjud gärna med!
 

Program

 
08:30 Incheckning

08:45 Kaffe

09:15 Vi startar konferensen

09:30 Smärta. Vad händer i hjärnan, vad händer i kroppen. Vad kan vi göra med hypnos? Dr Gunnar Rosén, specialist klinisk psykologi; smärta, hypnos, hjärnan och kroppen.

10:45 Bensträckare

11:00 Hur hypnos blev evidensbaserad för behandling av IBS och vart den oumbärliga kliniska erfarenheten tog vägen. Susanna Carolusson, leg. psykolog, leg psykoterapeut, diplomerad handledare och lärare PDT och hypnos. Författare.

12:30 Lunch

13:30 ÅRSMÖTE

15:00 Kaffe

15:30 Watkins "gifter sig med" Shorr. Att kombinera Ego State-terapins grunder med imaginationer såsom "djur ur huvudet" och andra metaforiska aspekter av vårt jag. Susanna Carolusson.

17:00 Avslutning

18:30 Middag med dans!

 

 

Dagordning ÅRSMÖTE kl 13:30

 1. Årsmötets öppnande.

 2. Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst samt fastställande av röstlängd.

 3. Fastställande av dagordningen.

 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 5. Val av två justeringsmän som jämte ordföranden skall justera protokollet.

 6. Årsmötet stadgeenligt utlyst (minst 1 månad i förväg enligt stadgarna)

 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för det senaste räkenskapsåret, samt förvaltningsberättelse för SFKH:s Fond till Milton Ericksons minne.

 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 10. Förslag till verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhetsår. Fastställande av årsavgift.

 11. Förvaltningsberättelse för SFKH:s Fond till Milton Ericksons minne.

 12. Val av ordförande

 13. Val av skattmästare

 14. Val av ledamöter

 15. Val av suppleanter Styrelsen för SFKH:s Fond till Milton Ericksons minne bör vara ordinarie ordförande och skattmästare.

 16. Val av två revisorer

 17. Val av ledamöter i valberedningen i antal samma som antalet kretsar, varav en sammankallande

 18. Val av två representanter för SFKH i Council of Representatives ISH

 19. Inkomna motioner

 20. Övriga frågor.

 21. Årsmötet avslutas.
   

Tillägg till denna dagordning och punkten övriga frågor ska enligt stadgarna inkomma till ordförande senast 14 dagar innan årsmötet.

Motioner till årsmötet! Har du förslag på förändringar eller något annat du önskar att vi tar beslut om på årsmötet. Skicka ditt förslag till g.skarman@humanik.se senast 11 februari 2023.

Personliga fullmakter ska skickas till g.skarman@humanik.se senast en vecka innan årsmötet.

Förslag på̊ styrelseledamöter kan lämnas till Eva Eriksson Block, eva.eriksson-block@telia.com.

 


 

 

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder