HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

Kretstillhörighet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2021-12-23

Kandidat-förmedling

 

Nedanstående psykoterapeutkandidater har ännu inte studerat klart till sin psykoterapeutlegitimation och syns därför inte i vårt behandlarregister.

De erbjuder samtalsterapi och hypnos under handledning mot ett lägre arvode.

Kandidaternas utbildning och erfarenhet:

Akademisk examen i vård eller humaniora, flera års yrkeserfarenhet, grundkurser i hypnos samt SFKH:s tvååriga basutbildning i psykoterapi med hypnos (pågående eller avslutad).

De har handledning på sitt arbete av erfarna legitimerade psykoterapeuter som godkänts av SFKH.

 

 

Västra kretsen:
Monica Andersson Gaita
Jakobsdalsgatan 21, 412 68 Göteborg
Telefon: 072-151 28 88
Utbildning: mentalskötare, grundläggande psykoterapeututbildning (steg 1) med hypnos i SFHK:s regi (2004). Beteendevetare och EST-certifierad 2016. Handledare: Susanna Carolusson

Västra kretsen:
Inger Davidsson
Stenåsvägen 1, 439 53 Åsa
Telefon: 070-965 53 97
E-post: dentistinger@gmail.com
Utbildning: Leg. tandläkare, leg sjuksköterska samt under pågående psykoterapeut kand utbild.

Västra kretsen:
Vivi-Anne Hedén
Andra Långgatan 44, 413 27 Göteborg (Tandhugget)
Telefon: 072-
E-post: info@viviheden.se
Hemsida: www.viviheden.se 
Utbildning: leg specialistsjuksköterska inom psykiatri

Västra kretsen:
Britt Jörnäs
Torpgatan 33, Mellerud
Telefon: 073-910 55 82
E-post: britt.jornas@tele2.se
Utbildning: Grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1) med hypnos vt 2008

Västra kretsen:
Erika Marklund
Fjärde Långgatan 27, Göteborg
Telefon: 073-207 81 56
E-post: erika@erikamarklund.se
Utbildning: Auktoriserad Dramapedagog
Grundläggande Psykoterapeututbildning med hypnos i SFKH:s regi.
200 timmar Hypnospsykoterapi, CHP/ Jane Parson-Fein Institute i
Stockholm/New York.

Västra kretsen:
Linda Nordh
Östra Storgatan 11, Jönköping
Telefon: 073-821 49 27
E-post: nord@lakandeinspiration.se
Hemsida: www.lakandeinspiration.se
Utbildning: leg sjuksköterska, basutbildning psykoterapi
 

Södra kretsen:
Mikael Byström, psykoterapeutkandidat
Resursmakarna, Gustav Adolfs Torg 51, 211 39 Malmö
Telefon: 040-630 70 10
Utbildning: Grundläggande psykoterapiutbildning med hypnos
E-post: mikael@resursmakarna.se
Hemsida: www.resursmakarna.se

Södra kretsen:
Camilla Dahlquist-Melin
Repsligan 6, 296 37 Åhus
Tfn: 070-644 93 06
Utbildning: Socionomexamen 1989, grundläggande hypnosutbildning 2002, psykoterapeutkandidat 2006
Handledare: Susanna Carolusson (sedan 2004)
E-post: camilla.dahlquist-melin@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder