Hem Kontaktinformation hypnosföreningen SFKH
Om hypnosOm hypnosföreningen SFKHUtbildningsinformationMedlemsinformationFörmedling till behandlare

 

 

Målsättning för SFKH:s hemsida

SFKH:s hemsida ska vara forumet för Sveriges hypnosterapeuter och det viktigaste forumet för seriös information rörande hypnos i Sverige.

Om hypnos

Det finns information om hypnos på flera ställen på nätet, men här på hemsidan ska den intresserade, vare sig det är studenter, journalister eller den breda allmänheten, hitta den bästa informationen!

Just nu finns texten i broschyren och texten på Samrådsforums hemsida att tillgå. Tillräckligt?

Målgrupp: Studenter, journalister, allmänheten.

Föreningen

Presentation av föreningen så att alla vet vad den står för, vilka som kan vara med, hur den är organiserad, vilka som sköter den etc. Kontaktinformation.

Målgrupp: Intresserade, utbildningskandidater, utbildade kollegor.

Utbildning

Det ska vara lätt att via hemsida veta vilken utbildning som erbjuds via föreningen, kursinnehåll och aktuella/planerade utbildningar.

Målgrupp: blivande hypnosterapeuter, studenter.

Kollegialt

Redan utbildade medlemmar ska se hemsidan som det naturliga forumet för att hitta aktuell information om aktiviteter, ny litteratur, fortbildningskurser, kretsarnas verksamhet och annan adekvat information. Den ska utgöra ett naturligt komplement till tidskriften.

Målgrupp: Medlemmar, kollegor.

Förmedling

Hemsidan ska vara den självklara mötesplatsen mellan de som söker kontakt med en seriös yrkesutövare och våra medlemmar. Den borde vara den bästa kanalen som sökande och medlemmarna använder.

Målgrupp: Sökande och hänvisande kollegor (sjukvårdsupplysning).

Copyright © SFKH 2006-10-29

             
Kontakta SFKH

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Om hemsidan       |       Länkar       |       Informationsfolder