HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2022-12-03

 

 

Hypnos för barn och ungdom med IBS

Karolinska Institutet startar svensk studie 2023

Nederländerna har varit något av ett föregångsland där hypnos sedan många år har prövats kliniskt och använts i behandling av barn och ungdom som fått diagnosen Irritable Bowel Syndrome, IBS. Resultatet är positivt, hypnos är nu evidensbaserat även för unga med IBS.

Socialstyrelsen föredrar som många vet, att metoder som visat sig fungera i andra länder även prövas på svenska grupper – det kan ju finnas skillnader mellan olika kulturer. Hos vuxna har vi redan en mycket god evidens i svenska studier, men någon omfattande klinisk prövning på svenska barn har inte gjorts tidigare.

Under 2022 anlitades psykologerna Susanna Carolusson och Emma Thyberg av Karolinskas forskningsgrupp, för att granska och bearbeta manualer som översatts från nederländska via engelska till svenska. Emmas långa erfarenhet av att behandla barn och ungdomar och Susannas långa erfarenhet av tillämpad hypnos vid IBS hos vuxna blev en utmärkt kombination. Resultatet blev två svenska instruktionsböcker för de yngre respektive tonåringarna, samt sju manualer med visualiseringsövningar att följa enligt ett steg-för-stegprogram. Emma är nu anlitad att tala in övningarna på ljudfiler och under 2023 kommer KI att erbjuda IBS-behandling under en testperiod för att undersöka hypnosens effekt på unga.

Forskarna vid KI kommer under nästa år att söka försökspersoner för den kommande studien. Behandlingen är huvudsakligen nätbaserad, så barn och unga från hela Sverige välkomnas. Mer information om hur man kan delta i studien kommer att publiceras snart.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder