HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

Polyvagal teori och självreglering
Start 5 mars 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2024-01-24

Utbildning: Polyvagal teori och självreglering

 

Utbildningen är planerad att innehålla fem delar. För deltagare som önskar genomgå examination tillkommer en sjätte del, examinationsarbete:

Vi börjar med fyra utbildningstillfällen på nätet under mars månad 2024 tisdagarna 5, 12, 19 och 26 mars 2024. Då går vi igenom den polyvagala teorin och teorin rörande hjärtrytmsvariabilitet. Vi lägger utbildningspassen kvällstid 18.00-20.00 och avslutar med diskussionspass 20.00-20.30. Vi kommer att spela in utbildningspassen så att det blir möjligt att se i efterhand om man skulle missa något tillfälle.

I april 2024 genomför vi en tvådagars workshop, 12–13 april (fredag–lördag) med genomgång och övningar avsedda att reglera tillstånd i nervsystem och kropp. Workshopen förläggs till Ersta konferenscentrum i Stockholm. Under workshopen arbetar vi i mindre grupper som cirkulerar över fyra stationer med olika innehåll. Syftet är att träna färdigheter i regleringsmetoder.

Under tillämpningsperioden kommer deltagarna att ha kontakt med någon av lärarna under utbildningen i syfte att stödja tillämpningen i hemmasituationen. Deltagarna har då möjlighet att arbeta med fall i den egna verksamheten, som kan redovisas på den uppföljande erfarenhetsutbytesdagen.

Utbildningens grundläggande del avslutas med en dags erfarenhetsutbyte den 10 juni, återigen på Ersta konferens.

Vi planerar för ett deltagarantal på ca. 20.

Kursavgiften blir inklusive lunch och konferensfika, för- och eftermiddag på Ersta

Utbildningen är öppen för deltagare med legitimationsgrundad profession. Det kommer att vara möjligt för deltagare utan medlemskap att i samband med utbildningen söka medlemskap i SFKH.

De som så önskar kan genomgå en examination enligt särskild ordning. Det kommer att utgå en examinationsavgift på 2 700:- (moms tillkommer).

Utbildningen har blivit ackrediterad hos ESH (European Society of Hypnosis). Utbildningen har tilldelats 48 points enligt deras system för certifiering. ESH:s certifiering har två nivåer. Level 1 kräver 100 points, och level advanced 200 points. (För närmare information se ESH:s hemsida, esh-hypnosis.eu )

För den som önskar examination fortsätter utbildningen efter 10 juni med examinationsarbete i form av arbete med fyra case som skall redovisas i en skriftlig caserapport. I rapporten skall deltagarna redovisa hur de tillämpat kunskaper och färdigheter grundade på Polyvagal teori. Det skall då framgå:

Examinationen kommer att avslutas under november månad 2024.

Lärarstab

Göran Skarman, kursledare och examinator för deltagare som önskar examination. Leg. psykolog, specialistbehörig Arbetslivets psykologi. Mer än 50 års erfarenhet av utvecklingsarbete, handledningsuppdrag, utbildning i offentlig och privat verksamhet, i ledande befattningar, som specialist och konsult. Utbildad i Client Centered Pschotherapy, Hypnos och EMDR. Författat boken Handledning för professionell utveckling.

Lars Wåxberg, leg. sjuksköterska, leg. psykoterapeut, handledarutbildad. Utbildning inom psykodynamisk psykoterapi, KBT, EMDR, hypnos, interpersonell neurobiologi och dramapedagogik. Erfarenheter från psykiatrisk vård, primärvård och egen psykoterapimottagning.

Lena Palmér, leg fysioterapeut. Terapeutisk kompetens i Basal kroppskännedom. Grundläggande utbildning i psykoterapi (steg 1), certifierad för klinisk hypnos. Arbetar med psykosomatik och stressrelaterade smärt- och spänningstillstånd.

Susanna Carolusson, leg psykolog och psykoterapeut. Erfarenhet av barn- och familjebehandling, vuxenpsykiatri, gruppterapi med psykospatienter, hjärnskadeutredningar. Tillämpar hypnos, egostate-terapi, kroppsfokuserande terapi och drömmar i processorienterad behandling. Anlitad att skapa och genomföra ledarskapskurser i Sverige och internationellt. Startade upp och ansvarade för en steg1-utbildning i psykoterapi med hypnos, en legitimationsgrundande utbildning för psykoterapeuter samt en Handledar- och lärarutbildning med imaginativa metoder. Publicerat kliniska artiklar om utmattning, depression, IBS, hypnos som konstart, diagnostik, evidensbegreppet, m.m. Författat tre böcker och är medförfattare i flera. Bl.a. Handbook of Clinical Hypnosis, utges 2024.

Kursanmälan

Skickas till g.skarman@humanik.se.
Anmälan blir bindande efter inbetald anmälningsavgift, 700 kr.

Innehåll föreläsningar mars

Lektion1: Översikt och samband med annan teori. Grundläggande principer i den polyvagala teorin. Samspel mellan vagussystemet, sympaticus och hjärnans olika centra. Tillstånd i vagussystem, sympaticus samt emotionella och kognitiva funktioner.

Lektion2: Polyvagala teorins neuroanatomi och fysiologi. Neuroceptionen. Hjärnstammens funktion med de tre samspelande kärnorna. Systemet amygdala, thalamus, hypothalamus och hypofys. Obalanser och kopplingar till somatiska och psykiska störningar.

Lektion3: Sociala engagemangsystemet. Sociala engagemangsystemet och den terapeutiska kontakten. Terapeutens och patientens ömsesidiga närvaro. Terapeutens reglerande funktion.

Lektion4: Hjärtats nyckelfunktion. Hjärtrytm och vaguston. Hjärtrytmsvariabilitet. Kommunikationen hjärta-hjärna. Reglering av hjärtrytm.

SCHEMA för Workshop och metodikträning

20 lektionstimmar.

Syfte: Utveckla deltagarnas färdigheter att använda ett metodspektrum för reglering och självreglering av vaguston, fysiologiska, emotionella och kognitiva tillstånd. Utveckla förmågan att tillämpa principer för att välja regleringsmetod baserat på individuella förutsättningar. Kunna använda regleringsmetoder för att optimera egna tillstånd före och under arbete med klienter.

Pedagogisk metod
Metodikträning i ett stationssystem i mindre grupper. Fem lektionstimmar per station.

Stationerna kommer att ledas av: Susanna Carolusson, Lena Palmér, Göran Skarman och Anders Andersson. Övningar och reflektion kring teoritillämpning

Station Susanna Carolusson
Innehåll:
Färdighetsträning i att använda avslappningsövningar, imaginativa övningar, kroppsrörelse, kroppskännedom, interoceptiva övningar, hypnosbaserad metodik och andningsövningar. Övning i att individanpassa metodiken utifrån ett relationellt inlyssnande förhållningssätt.

Station Lena Palmér
Innehåll:
Färdighetsträning i att använda övningar i vila och i rörelse utifrån metoden Basal kroppskännedom, en helhetsorienterad behandlingsmetod med kroppen som utgångspunkt. Introduktion till meditation utifrån Za -Zen meditation i sittande/gående. Stabiliseringstekniker med andningsövningar och kroppsbaserade interventioner.

Station Göran Skarman
Innehåll:
Färdighetsträning på temat hjärtrytmsvariabilitet. Att kunna använda utrustning för biofeedback. Metodik för att påverka hjärtrytm. Andningsövningar, Avslappningsmetoder och imaginativ metodik. Hjärtrytmens betydelse som spegling av vaguston, fysiologiska, emotionella och kognitiva tillstånd. Deltagarna väljer metodik och har möjlighet att avläsa effekter via biofeedback.

Station Lars Wåxberg
Innehåll:
Färdighetsträning och metoder för att skapa säkerhet, tillit och trygghet vid oro. Metoder när kroppen blivit immobiliserad och den ventrala vagusnerven behöver väckas. Att träna avspänning men även också tillämpad spänning som exempelvis hjälper personer att reglera och förebygga blodtrycksfall. Att ge ökad medvetenhet om kroppen och hur beröringar påverkar oss på olika sätt.

Litteratur

Porges Stephen: Polvagal Theory

Porges Stephen: Polyvagal Safety

Porges Sephen, Dana, Deb: Clinical Applications of the Polyvagal Theory

Rollin MC Craty, Shaffer: Heart Rate Variability: New Perspectives on Physiological Mechanisms, Assessment of Self-regulatory Capacity, and Health Risk, Global Advances in Health and Medicine 2015

Rollin Mc Crathy: New Frontiers in Heart Rate Variability and Social Coherence Research: Techniques, Technologies And Implications for Improving Group Dynamics and Outcomes, Frontiers in Public Health 2019

European Heart Journal 1996,17.: Heart rate variability Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use, Task Force of The European Society of Cardiology and The North American Society of Pacing and Electrophysiology

 

 

 

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder