HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

"If a person is not professionally qualified to treat something without hypnosis, then they’re not qualified to treat something with hypnosis, either. First you look for that professional certificate on the wall – physician, dentist, clinical psychologist, or whatever. Then you look for the certificate of hypnosis"

Martin Orne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2022-01-31


Bildsekvenser från hypnosavsnitt i filmen Anguish från 1986

Starka reaktioner mot oseriöst användande av hypnos

Masshypnos på Filmfestivalen i Göteborg 2022

Som de flesta av medlemmarna i SFKH säkert har uppmärksammat kommer man under årets filmfestival i Göteborg arrangera masshypnos inför visning av tre ”hypnotiska filmer”. Hypnosen kommer att utföras av Fredrik Praesto.

Flera medlemmar i föreningen upplever arrangemanget som olämpligt med tanke på risker som kan uppstå hos deltagare i aktiviteterna.

Styrelsen för SFKH har agerat dels genom presskontakter och dels genom direkt kontakt med festivalledningen. Festivalledningen har uppmärksammats på riskerna med masshypnos under otillräckligt kontrollerade former, samt uppmanats att ompröva arrangemanget.

Festivalledningen har efter kontakterna sökt tillstånd för arrangemanget, vilket beviljats av Socialstyrelsen och därefter bestämt sig för att genomföra detta som planerat.

SFKH:s styrelse anser att arrangemanget är olämpligt men konstaterar att det nu med Socialstyrelsens tillstånd inte är olagligt. I syfte att öka medvetenheten om risker med liknande arrangemang i framtiden planerar styrelsen en artikel i dagspress med vetenskapligt underbyggda fakta om kända risker, när hypnos utövas, särskilt utanför de regelverk som gäller inom hälso- och sjukvårdsverksamhet.

2022-01-20

Styrelsen för SFKH

 

 

SFKH verkar för seriös användning av hypnos med skydd i patientdatalagen

SFKH:s medlemmar har genomgått hypnosutbildning och har grundutbildning som gör dem lämpliga för behandlande verksamhet.

Här följer en sammanställning av tidigare insatser mot oseriöst användande av hypnos och hänvisningar till SFKH:s etiska riktlinjer.

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder