HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

 

Grundkurs i Stockholm
Start 8-10/9 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2023-04-09

 

 

Östra kretsen

NyhetsBrev april 2023

  

  

    

    

   

Hoppas att påsken ger en stunds vila och tillfälle att stanna upp såhär i väntan på våren. I varje fall runt Stockholm har det varit en långdragen vinter i år. Där jag är just nu, i norra Roslagen, ligger snön envist kvar på marken. Men vårtecken finns. Till exempel har vi haft vårt årsmöte i östra kretsen. Styrelsen är oförändrad och vi fortsätter med ambitionen att erbjuda medlemmarna träffar, information och utbildning. Du är varmt välkommen att komma med idéer om aktiviteter. Också Riksföreningen har haft årsmöte. De bjöd på ett fint program med föreläsningar, lunch, middag med dans. Ett mycket lyckat evenemang på Ersta konferens där man har Stockholms vackraste utsikt!

Här i Östra kretsen återstår ett medlemsmöte innan sommaren, som jag hoppas att många vill delta i. Läs mer om träffen på Bergianska här nedan. I detta nyhetsbrev får du också lite nyheter om ISH och forskning.
 


När läkare inte hittar något fel

Långvariga besvär med fysiska symtom där läkarna inte hittar något fel kallas funktionella symtom. Det kan handla om värk eller en trötthet som inte går att vila bort. De är lika vanliga som depression berättar Daniel Maroti i en artikel på nätsidan Forskning.se. Han är psykolog vid Ektorps vårdcentral och forskar om internetbaserad behandling.

En grupp av patienter har flera sammanhängande symtom, t ex IBS och fibromyalgi. Hjärnavbildningsstudier har visat att personer med kronisk värk har en överkänslighet i det centrala nervsystemet. Hjärnan reagerar snabbare och skarpare på smärta. Även psykologiska faktorer spelar roll för att utveckla symtom. Risken att drabbas är tre gånger högre om man utsatts för trauma.

Patienterna känner sig ofta missförstådda och kan ha svårt att få hjälp. Men det finns sånt som kan hjälpa. Till exempel nämns hypnos som verksamt vid IBS. Läs mer på forskning.se.
 


ISH bjuder in till Coffe with the President

Kanske tycker du att det skulle vara spännande att få utbyta erfarenheter med kollegor från andra länder på ett enkelt sätt. Den som är medlem i International Society of Hypnosis kan första torsdagen i månaden delta i Coffee with the President digitalt. Jag gjorde det för första gången på skärtorsdagen. Cirka 20 personer från många olika länder och med olika professioner deltog. Två ämnen avhandlades. Dels hur man kan väcka intresse för hypnos hos fler verksamma inom hälso- och sjukvård samt vad som är utmärkande för ett framgångsrikt arbete med hypnos. Det var intressant att lyssna och imponerande att höra om hur man i Belgien framgångsrikt nått ut till personal inom sjukvården.

Läs mer om ISH här. I juni 2024 planeras till exempel en internationell konferens i Krakow som säkert är mycket spännande.
 


 

Medlemsmöte på Bergianska trädgården den 11 maj kl 18:00

Vi möts utanför Edward Anderssons växthus och går på en vandring i den vackra parken.
    Deltagarna är välkomna att ta med en dikt, berättelse eller annat som man vill dela. Det kan vara en hel eller några rader ur en älsklingsdikt, en metafor, något spännande man läst om. Vad som helst som kan fylla på i våra inre kreativa rum. Vi pausar på någon vacker plats och äter medhavd matsäck. Kom och träffa kollegor och umgås under lättsamma former!

Du kan läsa mer om Bergianska och hur du hittar dit på deras hemsida.

Här anmäler du intresse att delta.
 


Nu önskar vi alla en Glad Påsk
och hoppas vi hörs och ses snart!

Styrelsen genom Ann Wilkens, Ordförande

 Styrelsemedlemmar Hypnosföreningen, Östra kretsen

För verksamhetsåret 2023 ser styrelsen i Östra kretsen ut på följande sätt:

Ordförande: Ann Wilkens, annwilkens3@gmail.com
Kassör: Christina Lillieroth, christina@hypnosstockholm.se
Ledamot: Louise Ehrenborg, ehrenborglouise2@gmail.com
Ledamot: Eva Eriksson-Block, eva.eriksson-block@telia.com
Ledamot: Elisabeth Persdotter, pereli53@gmail.com
Ledamot: André Eriksson, andre@cyberandre.com
Ledamot: Heléne Trolin, trolin.psykoterapi@gmail.com

Valberedning:
Styrelsen har uppdraget att fungera som valberedning

Lokal informationsavgift: 70:– kr
PlusGiro: 79 80 03-0

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder