HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

 

Grundkurs i Stockholm
Start 25 april 2019
(Klar!)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2019-09-24

 

 

Östra kretsen

Information från Östra kretsen

Nyhetsbrev september 2019

Hårda vindar och kallare luft signalerar att hösten är här. Vad fort denna sommar gick! Hoppas alla har haft det bra och fått fylla på med det som behövts.

Välkomna till medlemsmöte den 16 oktober
– hypnos i arbete med grupper

Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem som orsakar lidande för de utsatta, utövare och eventuella barn. Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala (MVU) är en ideell förening som bedriver ett professionellt arbete mot våld i nära relationer med fokus på våldsutövaren. Behandlingen utgår från att våldsutövaren är ansvarig för våldet och att våldet har kopplingar till känslor av makt och vanmakt. Istället för att uttrycka sig genom våld, ska våldsutövarna hitta andra sätt att kunna uttrycka sina känslor och behov. Personer som upplever sig ha problem med vålds- och aggressionsbeteenden i nära relationer kan söka till mottagningen på eget initiativ, eller hänvisas via Socialtjänsten. Behandlingen sker i grupp eller individuellt och leds av legitimerade psykoterapeuter. I september 2019 är 40 personer inskrivna varar 5 kvinnor. Vi kommer att berätta om vår gruppterapi som efter 2–3 bedömningssamtal omfattar 24 träffar en gång i veckan. Vår terapimetod är inspirerad av behandlingsarbete på Alternativ till våld i Norge (ATV). Vi har vidareutvecklat metoden genom att varje session inleds med en stabiliserande Hypnos/mindfulnessövning.

Olga Klauber, leg. psykolog, leg psykoterapeut, 2-årig utbildning i klinisk hypnos

Heléne Trolin, leg psykoterapeut, fil. mag psykologi, grundutbildning i klinisk hypnos.

Vi får också lyssna till Elina Flortjärn, leg sjukgymnast, Steg 1 i psykoterapi, 2-årig utbildning i klinisk hypnos: Till Smärtrehabiliteringen på Danderyds sjukhus kommer personer med långvarig smärta för rehabilitering i grupp. Jag kommer att berätta om hur jag använder hypnos i kombination med kropp och rörelse för att hjälpa patienterna att stabilisera sig och hitta egna vägar för att hantera smärta. Patientgruppen är unga vuxna med blandade smärtdiagnoser och en hög grad av samsjuklighet.

Tid: Onsdagen den 16 oktober kl 18.30 till ca 20.00. Kaffe till självkostnadspris finns från 18.00.

Lokal: Smärtrehabiliteringen, Fotledsvägen 1, Danderyds sjukhus. Smärtrehab är ett lågt brunt hus som ligger bakom det stora huset nära den stora personalparkeringen. Gå inte in genom huvudentrén, utan förbi huset med nybyggda akuten på din högra sida. Du passerar ett högt brunt hus på din vänstra sida och ser då Smärtrehab på din vänstra sida.

Anmäl dig senast den 13 oktober till annwilkens3@gmail.com.

 

Kommande kurser

Nästa grundkurs beräknas starta hösten 2020. Tipsa gärna kollegor!

En ny 2-årsutbildning, fortsättningskurs om 136 timmar, kommer att starta i februari om vi får tillräckligt många deltagare. Information läggs inom kort ut på SFKH:s hemsida. Du kan beställa informationen redan nu och anmäla intresse för båda kurserna till annwilkens3@gmail.com eller Eva Eriksson-Block eva.eriksson-block@telia.com. I väntan på annonsering finns också beskrivning av tidigare kurser på SFKH:s hemsida.

Konferens i Istanbul 24–27 oktober 2019 äger den "12th International Medical Hypnosis Congress" rum i Istanbul. Alla som har European Certificate of Hypnosis (ECH) kan delta i kongressen utan att betala kongressavgift, se närmare information: medicalhypnosiscongress.org.tr

Framtida medlemsmöten

Vi har fått in önskemål från medlemmar om att ta upp temat hypnos och IBS samt hypnos vid ångest. Kanske känner du att du kan bidra med kunskap eller kan tipsa om någon. Hör i så fall av dig till undertecknad.

Riksföreningens årsmöte i vår

Planering pågår. Vi återkommer med mer information när datum och program är klart. Till dess – ha det så bra! Och som alltid vill vi gärna ha tips på aktiviteter, litteratur, kanske en rapport från något du deltagit i. Stort som smått är välkommet! Hoppas vi ses på medlemsmötet!

Hösthälsningar från styrelsen
 / Ann Wilkens, Ordförande

 

 


Styrelsemedlemmar Hypnosföreningen, Östra kretsen

För verksamhetsåret 2019 ser styrelsen i Östra kretsen ut på följande sätt:

Ordförande: Ann Wilkens, annwilkens3@gmail.com
Kassör: Maria De Vylder
Ledamot: Louise Ehrenborg, ehrenborglouise2@gmail.com
Ledamot: Eva Eriksson-Block, eva.eriksson-block@telia.com
Ledamot: Dolores Hildebrand, dolores.hildebrand@gmail.com
Ledamot: Elina Flortjärn, elina.flortjarn@ds.se
Ledamot: Christina Lillieroth, christina.lillieroth@hypnosforeningen.se
Ledamot: Charlotta Junström, charlotta.junstrom@tele2.se

Valberedning: Anna Gerge, anna@insidan.se, sammankallande,
Anna Kharitonova, anna_kharitonova@yahoo.se,
Gabriella Rudstam, gabriella.rudstam@telia.com.

Lokal informationsavgift: 70:– kr
PlusGiro: 79 80 03-0

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder