HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

 

Grundkurs i Stockholm
Start 22-24/4 2021

 

 

2-årig utbildning i klinisk hypnos i Stockholm 2020-2021
Start 28 februari 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2021-12-03

 

 

Östra kretsen

NyhetsBrev november 2021

 
 
 

Året närmar sig sitt slut men du kan fort-
farande delta i två spännande träffar

   

Medlemsmöte den 2 december 19:00 på Zoom

Vad är det hypnosterapeuter gör – och varför?
Terapeutiskt inducerade förändrade medvetandetillstånd, FMT

Välkomna att lyssna till en spännande presentation av Anna Gerge. Med lång erfarenhet inom hypnos och traumaområdet kommer hon att dela med sig av sin kunskap. Vi får reflektioner och kliniska vinjetter kring närvaroankare, toleransfönster, default mode network, DMN, vakna traumainducerade transtillstånd, neurofeedback och EMDR.

Anna Gerge är fil. dr, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapeutiskt arbete.

 


Riks bjuder in till föreläsning 8 december på Zoom

Hypnosrelaterad forskning

I vår serie om hypnosrelaterad forskning bjuder vi vi nu till det fjärde av fyra utlovade tillfällen. Den 8/12 19:00 välkomnar vi Almira Osmanovic Thunström, forskare och verksamhetsutvecklare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset som kommer att berätta för oss om sin verksamhet. Läs mer här »»

 


Vad är det hypnosterapeuter gör – och varför?

Terapeutiskt inducerade förändrade medvetandetillstånd

Medlemsmöte den 2 december 19:00 på Zoom

Välkomna att lyssna till en spännande presentation av Anna Gerge. Med lång erfarenhet inom hypnos och traumaområdet kommer hon att dela med sig av sin kunskap. Vi får reflektioner och kliniska vinjetter kring närvaroankare, toleransfönster, default mode network, DMN, vakna traumainducerade transtillstånd, neurofeedback och EMDR.

Anna Gerge är fil. dr, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapeutiskt arbete.

Anmäl dig till annwilkens3@gmail.com.

 


Kamrathandledning den 27 januari 19:00 på Zoom

Nu har du igen tillfälle att ansluta till en kamrathandledning på Zoom. Senast var vi sex deltagare och hann med ett par spännande ärenden. Mycket givande! Ta chansen att delta! Anmäl ditt deltagande till annwilkens3@gmail.com.

 


2-årig fortsättningskurs i hypnos planeras i vår

Planering för en ny fortsättningskurs har påbörjats. Mer information kommer men du kan anmäla intresse redan nu. Denna kurs är en fördjupning och handlar om att använda hypnos i psykologiskt behandlingsarbete med olika patientkategorier.

Du är behörig att gå utbildningen om du har tidigare hypnosutbildning om minst 64 timmar samt legitimation och minst grundutbildning i psykoterapi (Steg 1).

Håll utkik efter mer info på SFKH:s hemsida. För frågor och intresseanmälan går det bra att redan nu kontakta eva.eriksson-block@telia.com eller annwilkens3@gmail.com.

 


Planering har påbörjats för workshop med

Kathy Steele den 19–20 mars 2022

– om smittläget tillåter. Notera datumen så kommer mer information efter nyår.

 


Det var allt för i år

Kanske är vi lite tidigt ute men passar på att önska alla medlemmar en riktigt

God Jul och Gott Nytt År!

Och på återseende!

 

Många hälsningar

Styrelsen

genom Ann Wilkens, ordförande

 Styrelsemedlemmar Hypnosföreningen, Östra kretsen

För verksamhetsåret 2021 ser styrelsen i Östra kretsen ut på följande sätt:

Ordförande: Ann Wilkens, annwilkens3@gmail.com
Kassör: Maria De Vylder
Ledamot: Louise Ehrenborg, ehrenborglouise2@gmail.com
Ledamot: Eva Eriksson-Block, eva.eriksson-block@telia.com
Ledamot: Dolores Hildebrand, dolores.hildebrand@gmail.com
Ledamot: Christina Lillieroth, christina.lillieroth@hypnosforeningen.se
Ledamot: Charlotta Junström, charlotta.junstrom@tele2.se
Ledamot: Elisabeth Persdotter
Ledamot: André Eriksson

Valberedning:
Elina Flortjärn, elina.flortjarn@ds.se,  sammankallande,
Anna Kharitonova, anna_kharitonova@yahoo.se,
Gabriella Rudstam, gabriella.rudstam@telia.com.

Lokal informationsavgift: 70:– kr
PlusGiro: 79 80 03-0

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder