HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

 

Grundkurs i Stockholm
Start 24-26/3 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2022-11-29

 

 

Östra kretsen

NyhetsBrev november 2022

Påminnelse: Medlemsmöte om dissociation 10 november och Glöggmingel 23 november. Kamrathandledning den 17 november. Kathy Steele den 30 november. Medlemsmöte med Björn Enqvist den 16 februari och årsmöte den 30 mars. Ny grundkurs i Stockholm i vår!

    

    

   

Här kommer en påminnelse om aktiviteterna som återstår denna termin.
Vi har också några träffar planerade för vårterminen och mer kommer i början av nästa år.
 


Dissociation. Om överlevnad vid komplex traumatisering och hypnosens möjligheter i behandling
Medlemsmöte den 10 november 19:00 på Zoom

Ann Wilkens kommer att dela med sig av 25 års erfarenhet av att ha mött komplext traumatiserade patienter. Hon berättar om det utmanande men belönande arbetet att förstå den inre världen och dissociationens roll för överlevnaden. I vilka former möter vi dissociation? Hur kan vi förstå de motstridiga känslor och uttryck som ryms inom patienten?

Vi tittar på några av de myter som finns, särskilt när det gäller patienter med dissociativ identitetsstörning. Kliniska exempel från arbete med våldsutsatta och sexuellt traumatiserade patienter, bland annat från Stockholms stads Prostitutionscentrum, Kris- och Traumacentrum men främst från mångårig verksamhet i privat praktik.

Du anmäler dig här.

 


Kamrathandledning på Zoom
17 november kl 19:00

Till hösten ses vi vid två tillfällen för kamrathandledning. Det är ett tillfälle att få hjälp av kollegor och fokus är arbetet med hypnos. Vi brukar hinna ta upp två till tre ärenden. Tänk på sekretessen och gör en kortfattad presentation av din klient och det problem du vill ha hjälp med. Gruppen är öppen för alla.

Anmäl dig här!


Glöggmingel 23 november 18:00 till 20:00

Vi ses för en stunds trevlig samvaro och möjlighet att träffa kollegor och utbyta erfarenheter. Lokal meddelas senare. Föreningen bjuder på Glögg med tillbehör.

Anmäl dig här!


Workshop med Kathy Steele

30 november

19:00–21:00 via Zoom

Advanced Stabilization Skills for Complex Dissociation Disorder: Selected Issues

Läs mer här! 
 


Ny bok av Björn Enqvist

Eva Eriksson-Block har läst Lugna Lindra Läka; språkets möjligheter i vård och terapi.

Recito Förlag, Borås, 2022 ISBN 978-91-7765-699-9

Björn Enqvist sammanfattar viktiga byggstenar i vårt hypnosterapeutiska arbete i denna värdefulla bok. Den är mycket användbar för dig som nyss börjat använda hypnos i behandling, men även som erfaren hypnosterapeut är det bra att påminnas om grunderna och få nya perspektiv.

Så bra att påminnas om ordens betydelse. Vårt språk behöver nå inre processer och möjliggöra förändring. Vi behöver välja form för detta, t ex beskrivningar med verb istället för substantiv, välja att nämna beteendet, istället för egenskapen. Vi behöver välja ord som lugnar och ger hopp, gärna välja metaforer eller sagans form, för att nå den rädde patientens resurser.

Trancetillståndet medför en öppenhet för förändring, men också en sårbarhet, så vi terapeuter behöver vara varsamma och noggranna med patientens gränser. Hur kan vi tona in på den sinneskanal där patienten känner sig mest hemma? Vi behöver anpassa oss efter patientens språk vad gäller se, höra och känna - modaliteter. Då bekräftar vi, och får del av patientens värld. Med en gemensam utgångspunkt kan vi följa och stödja patientens väg till önskat mål.

Men dessa är endast några av de betydelsefulla strategier Björn Enquist får med . Han belyser bl a också: Vikten av truismer, för att bygga kontakt men även som ett sätt för terapeuten att bli lugn. Hur icke-verbala metoder kan komplettera språket. Hur vi kan omformulera uttryck, så t o m problem kan bli styrkor. Hur kan vi nå olika delar, olika viljor, olika känslor inom patienten?

Motiverande samtal, avtäckande samtal och lösningsfokuserade samtal finns också med som inspiration att fördjupa sig i. Björn Enqvist pekar på ett hinder för utveckling, nämligen vårt svart-vita tänkande. Personlig reflektion, jag är glad att ordet ”tänkande” används, och inte ”tänk” vilket dominerar numera. ”Tänkande” är verb, i förändring, ”ett tänk” är substantiv, som redan tycks vara färdigtänkt. För att främja utveckling behövs att vi ”är nyfikna, öppna för det nya, beredda att ompröva gamla värderingar och släppa in aktuell kunskap” och samtidigt ”kritiskt granskande och fast förankrade i den västerländska forskningen och vetenskapen.” sid 25.

Med denna inställning kan vi ta del av kapitlet ”Ett vidgat perspektiv på hur läkning kan ske” och låta vårt intresse växa! Det handlar om området Biofield therapy. B E pekar på hur detta ofta avfärdas och påminner oss om Schopenhauers ord: Varje sanning passerar tre stadier. I det första blir den förlöjligad. I det andra blir den motsagd. I den tredje ses den som självklar. Undrar just när det tredje stadiet infaller?

Efter att ha läst denna bok, kom jag på mig själv att ofta väva in orden ”lindring”, ”läkande” och ”lugnande” i hypnosarbetet. Nu ska jag lyfta fram ”hopp” också. För även den mörkaste natt vänder så småningom mot ljuset. Och värmen kommer så sakteliga, det som är gott för oss människor får gro och växa.

Eva Eriksson-Block
Leg psykolog, Cert hypnosterapeut, EMDR terapeut, lärare i klinisk psykologi.

Björn Enqvist är leg tandläkare samt leg psykoterapeut med KBT-inriktning kompletterat med hypnos och imaginativa metoder. Numera arbetar han enbart som psykoterapeut nära Hornstull i Stockholm och ibland som kursgivare.
För kontakt: bjornenqvist03@gmail.com

Vi har bjudit in Björn Enqvist till ett medlemsmöte i vår. Se info nedan.

 


 

Hoppets anatomi - om förväntanseffekter och placebo

av Karin Jensen

Leg psykoterapeut Christina Lillieroth har läst och tycker detta är en mycket intressant, nyutkommen bok som hon vill tipsa SFKH:s medlemmar om.

"Den är mycket lättillgängligt skriven samtidigt som omfattande källhänvisningar finns i slutet av boken. Roligt och för mig en nyhet att en svensk forskare är en av världens främsta placeboforskare!"

Det finns gott om recensioner på nätet för den som vill få mer inblick.
 


Medlemsmöte med Björn Enqvist den 16 februari kl 18:00

om Mindre kända teman i hypnos och terapi

Så här presenterar Björn sitt tema:

"Jag är inbjuden att tala om inslag i hypnos och terapi vilka kan vara mindre kända. Att väcka nyfikenhet, diskutera och ställa frågor blir formen, i stället för en powerpoint-presentation.

Treårsutbildningen i klinisk hypnos där tongivande namn gav en enastående bakgrund till klinisk hypnos väckte nyfikenhet. Kunde det vara möjligt att påverka de patienter som stod inför kirurgi av ansikte och käkar? Både plastikkirurger och käkkirurger genomförde operationerna, som genomfördes under narkos, förutom studien på visdomständer.

Min del av samarbetet var att som specialist i tandreglering informera, sköta själva tandregleringen som var förutsättning för att genomföra operationer, en procedur på 1-2 år. Eftersom riklig blödning var oönskad men vanlig, speciellt när överkäken skulle förflyttas var jag nyfiken på om oro, blödning, svullnad, smärta, konsumtion av smärtstillande medel var möjligt att påverka med en anpassad hypnosinspelning som patienterna lyssnade till en vecka före kirurgi. Signifikant minskning blev resultatet, redovisad i en avhandling KI 1996. På vilket sätt påverkan skedde kan vi diskutera.

Inslag som jag har använt som psykoterapeut är att ofta bruka IMR, ideomotorisk response, effektivt t.ex. vid sömngång, bruxism (tandpressning, gnissling). Ett annat område är det som förr kallades mesmerism, numera utforskat som biofield therapy. Ett annat inslag jag ofta rekommenderar är jordning, earthing.

Något som ”inte heller finns” är det som psykiatern Ainslie Meares i Austalien redovisat i många artiklar, hur han kunnat påverka cancer på ett sätt som kanske kommer från hans egen healingförmåga. Något att förundras över, jag kommer att ta med böcker som beskriver detta samt nämner TRE, Traumatic Release Exercises som dr. David Berceli skrivit om, som kan förklara hur patienter som skakar, rycker läker sig själva.

Detta är exempel på sådant som är mindre känt men som kan införlivas i seriös terapi. Litteratur kommer att presenteras, många exempel kan belysa vad jag kommer att tala om.

Björn Enqist är leg tandläkare och leg psykoterapeut.

Lokal är ännu inte bokad men vi planerar för att kunna ses live.

Anmäl dig här.

 


SFKH, ÖSTRA KRETSEN, INBJUDER TILL GRUNDUTBILDNING I KLINISK HYPNOS OCH IMAGINATIVA METODER.

Start våren 2023 i Stockholm

Omfattning: 64 timmar, uppdelat i tre sammanhängande block under mars, april och maj månad.

Målgrupp: Yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården, som psykologer, läkare, tandläkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor, beteendevetare, socionomer m.fl.

Kursavgift: 22 500 kr plus moms. Delbetalning är möjlig. Kursansvariga, Heléne Trolin och Per Isaksson.

Upplysningar och information om grundutbildningen Helène Trolin info@trolinpsykoterapi.se 070-658 11 06, Per Isaksson perisaksson@aftpsykoterapi.se 076-046 05 72.

Anmälan till kursen senast 15 januari 2023. Anmälan per e-post till perisaksson@aftpsykoterapi.se.

 


Östra kretsens årsmöte hålls den 30 mars 2023
kl 19:00 via Zoom

 

Varmt välkomna att delta i våra möten!

Styrelsen genom Ann Wilkens, Ordförande

 Styrelsemedlemmar Hypnosföreningen, Östra kretsen

För verksamhetsåret 2022 ser styrelsen i Östra kretsen ut på följande sätt:

Ordförande: Ann Wilkens, annwilkens3@gmail.com
Kassör: Christina Lillieroth, christina@hypnosstockholm.se
Ledamot: Louise Ehrenborg, ehrenborglouise2@gmail.com
Ledamot: Eva Eriksson-Block, eva.eriksson-block@telia.com
Ledamot: Elisabeth Persdotter, pereli53@gmail.com
Ledamot: André Eriksson, andre@cyberandre.com
Ledamot: Heléne Trolin, trolin.psykoterapi@gmail.com

Valberedning:
Styrelsen har uppdraget att fungera som valberedning

Lokal informationsavgift: 70:– kr
PlusGiro: 79 80 03-0

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder