HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

Grundkurs i Stockholm
Hösten 2024: anmäl intresse

 

Polyvagal teori och självreglering
Start 5 mars 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2024-01-24

 

 

Östra kretsen

Januari 2024

 

Mycket vinter är det i år. Förhoppningsvis till glädje för de flesta. Det är något visst med de vita vidderna och det meditativa tillstånd som kan infinna sig då vi åker skidor eller skridskor. Eller går en promenad i vackert vinterlandskap.

Vi i Östra kretsens styrelse ser fram emot att erbjuda er medlemmar en innehållsrik termin. Först ges vi möjlighet att lyssna till Kathy Steele den 8 februari på Zoom. Läs mer nedan. Sedan kommer vårt årsmöte den 11 april, också på Zoom.

Nytt för i år är att vi genom ett stipendium vill uppmuntra våra medlemmar att delta i en internationell konferens i Krakow. Läs och fundera på denna möjlighet!

Vi hoppas också kunna erbjuda ytterligare ett medlemsmöte senare i vår.

  


 

Medlemsmöte med Kathy Steele på temat Skam

Torsdag 8 februari kl 19:00–21:00 på Zoom

Alla medlemmar är välkomna att lyssna till en av de mest erfarna behandlarna inom området komplex trauma och dissociation. Kathy Steele har hållit flera presentationer för SFKH och denna gång handlar det om hur vi bättre kan förstå och hantera skam i vårt patientarbete. Presentationen hålls på engelska. Här är Kathys sammanfattning av temat.

Working with Chronic Shame

We often feel inadequate to the task of working with chronic shame, because it has become so rooted in the core identity of the client. Thus, we therapists are also prone to shame in the therapy hour. We will explore the functions of both adaptive shame and chronic shame. A practical integration of cognitive, emotional, somatic, and relational interventions to resolve chronic shame will be shared. We will also explore specific “antidotes” to shame, as well as ways to help clients (and ourselves) develop resilience to shame reactions. Most importantly, we will examine how to be with shame - our own and our clients – with curiosity and compassion, finding ways to create a safe relational space in which to deeply attune with and help repair chronic shame.

Du anmäler dig till Ann Wilkens här!
 


Östra kretsens årsmöte hålls den 11 april 2024

Östra kretsen kommer att ha sitt årsmöte den 11 april klockan 19:00 via Zoom. Detaljerad kallelse och mer information kommer i nästa medlemsbrev.

 


Internationell hypnoskongress i Krakow Sök stipendium!

Internationella hypnosföreningen ISH arrangerar en världskongress i Krakow
12–15 juni 2024. Detta är verkligen ett spännande event med tillfälle att lära mer, träffa trevliga kollegor och besöka en vacker och intressant stad.
All information om kongressen hittar du här. Early Bird erbjuds till och med 29 feb.

Östra kretsens styrelse har beslutat att avsätta 10 000 kronor till fem stipendier
á 2 000 kr till medlemmar som deltar i kongressen. För att kunna söka stipendium ska du vara medlem i östra kretsen och villig att hålla i ett medlemsmöte och redogöra för någon eller några workshops som du deltagit i. Om fler än fem anmäler sig sker lottning. Pengar utbetalas mot uppvisande av betald konferensavgift.

Skicka din ansökan om stipendium till Ann Wilkens.

 


Boktips: Hur kunde jag inte veta? av Eva Gester


 

Eva Gester beskriver i sin bok hur hon kombinerar hypnos, kropps- och samtalsterapi. I många fallbeskrivningar får vi följa patienternas väg mot läkning. Mest fascinerande är kanske Peter som levt hela sitt vuxna liv utan färgseende.
I terapin hittar han för första gången ett lugn på en trygg plats i det inre.
Och under den nionde sessionen ser han plötsligt färger igen.

Boken går att beställa från Bokus.

  Styrelsemedlemmar Hypnosföreningen, Östra kretsen

För verksamhetsåret 2023 ser styrelsen i Östra kretsen ut på följande sätt:

Ordförande: Ann Wilkens, annwilkens3@gmail.com
Kassör: Christina Lillieroth, christina@hypnosstockholm.se
Ledamot: Louise Ehrenborg, ehrenborglouise2@gmail.com
Ledamot: Eva Eriksson-Block, eva.eriksson-block@telia.com
Ledamot: Elisabeth Persdotter, pereli53@gmail.com
Ledamot: André Eriksson, andre@cyberandre.com
Ledamot: Heléne Trolin, trolin.psykoterapi@gmail.com

Valberedning:
Styrelsen har uppdraget att fungera som valberedning

Lokal informationsavgift: 70:– kr
PlusGiro: 79 80 03-0

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder