HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

 

Grundkurs i Stockholm
Start 22-24/4 2021

 

 

2-årig utbildning i klinisk hypnos i Stockholm 2020-2021
Start 28 februari 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2021-05-13

 

 

Östra kretsen

NyhetsBrev mars 2021

Välkomna till nya aktiviteter med Östra kretsen!

Vid årsmötet den 10 mars valdes två nya medlemmar in i styrelsen, Elisabeth Persdotter och André Eriksson. Välkomna! Vi tackar Elina Flortjärn och Anna Gerge för deras insatser som suppleant respektive valberedning. Vi i styrelsen hoppas kunna erbjuda er medlemmar ett intressant program det kommande verksamhetsåret. Två intressanta medlemsmöten är planerade i vår. Dessutom bjuder vi in till kamrathandledning på prov i juni. Alla aktiviteter på Zoom tillsvidare. Och hör gärna av dig med idéer till medlemsträffarna eller bidrag till nyhetsbrevet!


Lär känna Joseph Shorrs arbete och pröva hans imaginativa metoder

Medlemsmöte på Zoom onsdagen den 28 april kl 19:00

PhD Joseph Shorr var en kreativ kliniker och forskare som arbetade med imaginativa tekniker. Han inspirerade många att arbeta med inre bilder och höll flera workshops i Sverige på 1990-talet. Christina Lillieroth deltog i några av dessa och presenterar kort Shorr och en av hans övningar som det ges tillfälle att pröva. Det blir tillfälle till utbyte med varandra och att ställa frågor till Christina.

Christina Lillieroth är psykolog och psykoterapeut verksam i egen praktik i Stockholm. Hon delar här med sig av sina möten med en unik kliniker. Anmäl ditt deltagande till annwilkens3@gmail.com. En länk skickas ut innan mötet.


Hypnos i arbetet som allmänläkare och hypnos för att sluta röka och snusa

Medlemsmöte på Zoom onsdagen den 26 maj kl 19:00

På detta medlemsmöte får vi lyssna till Elisabeth Persdotter som är allmänläkare. Hon kommer att berätta om sitt arbete:

"Som allmänläkare på vårdcentral är tiden för varje patient begränsad. Dessutom är det ett pedagogiskt arbete där det jag lärt mig inom hypnosen fått ersätta formell kompetens. Det är framför allt det hypnotiska språket som har en framträdande roll i min vardag; att använda ett avsiktligt uttryckssätt och metaforer.

Eftersom jag också är diplomerad tobaksavvänjare kommer presentationen att handla om mitt sätt att tala med patienterna om rök- och snusstopp. Kanske kan det ge några tips att jobba vidare med eller för er att komplettera med en formell hypnossession."

Om tid och intresse finns diskuterar vi också erfarenheterna av att arbeta digitalt med patienter nu när det gått ett år.

Anmäl ditt deltagande till annwilkens3@gmail.com. En länk skickas ut innan mötet.


Grundkurs i hypnos startar 22 april – några platser finns fortfarande kvar

Mer info finns på SFKH:s hemsida under Grundkurs Stockholm.
För frågor och intresseanmälan kontakta eva.eriksson-block@telia.com.


Kamrathandledning i grupp

Få hjälp och inspiration till ditt hypnosarbete med klienter

Första träffen blir onsdagen den 9 juni kl 19:00 till 20:30 på Zoom

På prov bjuder vi in till en kamrathandledningsgrupp. Kanske behöver du inspiration i ditt hypnosarbete eller funderar på hur du skulle kunna använda hypnos med en specifik klient. Tanken är att kunna berätta om en klient (noga anonymiserat) och få gruppens hjälp att komma vidare. Alla är välkomna och deltar på samma villkor. Tycker du detta låter intressant så anmäl till annwilkens3@gmail.com.

Finns intresse kan aktiviteten återkomma ca en gång per månad. Det går bra att delta enstaka gånger.


Föreningen CHP erbjuder kurs i användande av hypnos vid missbruk

Under fyra dagar i oktober 2021 avhandlas allt från skärmberoende till beroende av sex och droger. Läs mer om innehåll och hur du anmäler dig här.

https://esh-hypnosis.eu/

ESH

Ta del av nyhetsbrev från våra kollegor i Europa här!


Glad Påsk och väl mött på Zoom i vår!

Styrelsen genom Ann Wilkens, ordförande
 


Styrelsemedlemmar Hypnosföreningen, Östra kretsen

För verksamhetsåret 2021 ser styrelsen i Östra kretsen ut på följande sätt:

Ordförande: Ann Wilkens, annwilkens3@gmail.com
Kassör: Maria De Vylder
Ledamot: Louise Ehrenborg, ehrenborglouise2@gmail.com
Ledamot: Eva Eriksson-Block, eva.eriksson-block@telia.com
Ledamot: Dolores Hildebrand, dolores.hildebrand@gmail.com
Ledamot: Christina Lillieroth, christina.lillieroth@hypnosforeningen.se
Ledamot: Charlotta Junström, charlotta.junstrom@tele2.se
Ledamot: Elisabeth Persdotter
Ledamot: André Eriksson

Valberedning:
Elina Flortjärn, elina.flortjarn@ds.se,  sammankallande,
Anna Kharitonova, anna_kharitonova@yahoo.se,
Gabriella Rudstam, gabriella.rudstam@telia.com.

Lokal informationsavgift: 70:– kr
PlusGiro: 79 80 03-0

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder