HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

Grundkurs i Stockholm
Start 8-10/9 2023

 

     PLATSER KVAR - ANMÄL NU!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2023-06-23

 

 

                                  Östra kretsen

 

  


   

Sekter, radikalisering och användande av språket

Medlemsmöte i Stockholm och via Zoom 19 oktober kl 18:00

Håkan Järvå är legitimerad psykolog. Han har arbetat med frågor om radikalisering och sekter sedan 2005, huvudsakligen på en praktisk nivå, både med att hjälpa avhoppare från sekter och andra fundamentalistiska rörelser samt med förebyggande arbete. Han har skrivit tre böcker på svenska om ämnet sekter och radikalisering, riktade till lärare, socialarbetare och andra yrkesverksamma som möter radikaliserade individer. I Sverige ledde han flera projekt för den ideella organisationen Hjälpkällan vars syfte var att hjälpa offer för sekter och andra extremistiska rörelser.

Håkan samarbetar ofta med polisen, socialtjänsten och skolor både i Sverige och internationellt. Han har hållit flera föreläsningar för Center mot våldsbejakande extremism. För närvarande arbetar han för Göteborgs kommun med att motverka våldsbejakande extremism och handleder bland annat socialarbetare i ärenden som har med våldsbejakande extremism och sekterism att göra. Han sitter med i International Cultic Studies Associations (ICSA) advisory board och ingår I Radicalization Awareness Networks (RAN) expertpool. Som konsult för Hedayah, en organisation finansierad av EU och arabländer med syfte att ta fram utbildningsmaterial kring våldsbejakande extremism, har han deltagit i utbildningsinsatser i Tunisien och Indonesien.

Han kommer att prata om hur man med språkets hjälp kan leda in en person i en verklighet där det känns naturligt att utföra handlingar som människor normalt inte skulle göra.

Mötet hålls på Hartwickska huset vid Mariatorget men också över Zoom. Föreningen bjuder på kaffe och smörgås. Anmäl ditt intresse här och skriv om du deltar live eller på Zoom.

Reportage om Håkan Järvå i Psykologtidningen »»

Håkan Järvås egna hemsida »»

 


Nu önskar vi alla en riktigt fin sommar
och välkomnar till nya kreativa möten i höst!

Styrelsen genom Ann Wilkens, Ordförande

 Styrelsemedlemmar Hypnosföreningen, Östra kretsen

För verksamhetsåret 2023 ser styrelsen i Östra kretsen ut på följande sätt:

Ordförande: Ann Wilkens, annwilkens3@gmail.com
Kassör: Christina Lillieroth, christina@hypnosstockholm.se
Ledamot: Louise Ehrenborg, ehrenborglouise2@gmail.com
Ledamot: Eva Eriksson-Block, eva.eriksson-block@telia.com
Ledamot: Elisabeth Persdotter, pereli53@gmail.com
Ledamot: André Eriksson, andre@cyberandre.com
Ledamot: Heléne Trolin, trolin.psykoterapi@gmail.com

Valberedning:
Styrelsen har uppdraget att fungera som valberedning

Lokal informationsavgift: 70:– kr
PlusGiro: 79 80 03-0

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder