HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

 

Grundkurs i Stockholm
Start 22-24/4 2021

 

 

2-årig utbildning i klinisk hypnos i Stockholm 2020-2021
Start 28 februari 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2021-08-19

 

 

Östra kretsen

NyhetsBrev juni 2021

 

Östra kretsen önskar alla medlemmar en härlig sommar och tackar för denna termin

 

Även denna termin har präglats av pandemin och dess restriktioner. Trots det har vi haft full aktivitet och engagerat fler medlemmar än vanligt till våra träffar. Medlemsmöten, årsmötet, kamrathandledning och våra kurser har hållits digitalt. Det har i stort sett gått väldigt bra.

Nu hoppas vi förstås på ett förändrat läge till hösten och möjligheter att ses live. Men med de goda erfarenheterna av Zoom-möten kommer vi säkert att fortsätta med dessa. Eller ha live möten med möjlighet att också delta via Zoom. Vi provar oss hela tiden fram för att ge möjlighet för våra medlemmar att hålla kontakten och få inspiration. Det har glädjande nog varit fler deltagare från andra delar av landet på våra möten så Zoom har verkligen fördelar.

 


Planering av höstterminens aktiveter pågår

I slutet av augusti kommer styrelsen att mötas och färdigställa ett program för höstterminen. Kanske har du något önskemål om tema till ett medlemsmöte. Hör av dig i så fall till annwilkens3@gmail.com

 


 

En aktivitet är redan inplanerad:

Kamrathandledning i grupp

En kamrathandledningsgrupp har haft sin första träff på prov. Vi var sex deltagare och avhandlade olika frågor med anknytning till hypnos. Ett tema var hypnos och smärta, ett annat hur man kan arbeta med ptsd. Alla deltagare var överens om att det var givande och vi planerade för en fortsättning.

Nästa träff blir torsdagen den 9 september kl 19:00 till 20:30 på Zoom

Gruppen är öppen för alla intresserade även om det bara finns utrymme för tre, fyra personer att ta upp sina frågor. Det är verkligen både roligt och inspirerande att få kollegors respons på sina funderingar. Tycker du detta låter som något för dig så anmäl till annwilkens3@gmail.com.

Det går bra att delta enstaka gånger.

 


Och nu några boktips

Denna sagobok kan hjälpa barn att hantera starka känslor. Den är tänkt att användas i kliniska sammanhang som del av behandling för barn med bland annat PTSD. I boken beskrivs de vanliga reaktionerna vid posttraumatisk stress och hur man på ett enkelt sätt kan lära sig strategier för att reglera känslor. Läs mer och ladda ner boken (pdf) hos barnafrid.
 

Tips till dig som arbetar med hypnos och barn

En användbar inspirerande bok är "Harry the Hypno-potamus - Metaphorical Tales for the Treatment of Children". Linda Thomson berättar om djurparken bebodd av allehanda djur, som var och en får hjälp av hypnos. På vilket sätt undrar du?

Veterinären på djurparken introducerar Harry Hypno-potamus i fantasins och hypnosens värld. Och hypnosens kraft att reda ut rädslor, blyghet, sömnsvårigheter, fobier, smärtor och mycket mer, blir användbart för Harry när han vill hjälpa sina kamrater.

Djurens svårigheter känner vi igen som vanligt förekommande hos barn. Med ett pedagogiskt förhållningssätt ger denna bok användbara metaforer och möjligheter till egna kreativa lösningar.

Hjälpsamt och kul för barnen! Och även för oss vuxna, med tillgång till barnet inom oss!

Finns bland annat på Bokus.

 


 

Vi önskar alla medlemmar en riktigt bra sommar
där du får fylla på med allt du behöver!

Vi ses till hösten!

Styrelsen
genom Ann Wilkens
Ordförande

 Styrelsemedlemmar Hypnosföreningen, Östra kretsen

För verksamhetsåret 2021 ser styrelsen i Östra kretsen ut på följande sätt:

Ordförande: Ann Wilkens, annwilkens3@gmail.com
Kassör: Maria De Vylder
Ledamot: Louise Ehrenborg, ehrenborglouise2@gmail.com
Ledamot: Eva Eriksson-Block, eva.eriksson-block@telia.com
Ledamot: Dolores Hildebrand, dolores.hildebrand@gmail.com
Ledamot: Christina Lillieroth, christina.lillieroth@hypnosforeningen.se
Ledamot: Charlotta Junström, charlotta.junstrom@tele2.se
Ledamot: Elisabeth Persdotter
Ledamot: André Eriksson

Valberedning:
Elina Flortjärn, elina.flortjarn@ds.se,  sammankallande,
Anna Kharitonova, anna_kharitonova@yahoo.se,
Gabriella Rudstam, gabriella.rudstam@telia.com.

Lokal informationsavgift: 70:– kr
PlusGiro: 79 80 03-0

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder