HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2022-09-03

 

 

Östra kretsen

NyhetsBrev september 2022

Påminnelse: Workshop med Marit Eneström 19 september.
Kamrathandledning 6 oktober och 17 november.

    

    

   

Välkomna alla medlemmar till en ny termin med SFKH:s Östra krets.

Vi har satt ihop ett program som vi hoppas ska intressera många. Redan den 19 september blir det tillfälle att mötas. Och nu live för första gången på länge. Läs mer i presentationen nedan om träffen hos musikterapeut Marit Eneström.

Dissociation är ett tema som berör och intresserar många. Undertecknad kommer att dela med sig av kliniska erfarenhet den 10 november och vi avslutar terminen med Glöggmingel den 23 november!

Lite annat smått och gott får du ta del av i Nyhetsbrevet. Läs och notera datum!

 


När själen sjunger, musikterapi
med fokus på röst och sång.

Workshop med Marit Eneström
den 19 september 18:30–20:30

Att använda rösten som en väg att komma i kontakt med läkande resurser har varit känt för oss människor sedan urminnes tider. Rösten är en viktig kommunikationskälla. Redan innan vi kan forma ord kommunicerar vi med vår röst för att få tidiga behov tillfredsställda. Röstens uttryck är en viktig källa till kommunikation mellan det lilla barnet och föräldern. Men vad händer när våra behov inte blir bemötta och lyssnade på? Tystnar vi? Stänger vi inne våra behov för att det är för smärtsamt att känna? Hur påverkar det våra framtida liv och relationer? Att arbeta med sång och röst inom musikterapi kan vara en väg att läka tidiga sår.

Under denna workshop kommer du att få prova på hur man kan arbeta med toning, resursskapande sång och improvisation utifrån musikterapeuten Diane Austins metod Vocal psychotherapy.

Marit Eneström är rytmik- sångpedagog samt musikterapeut och har arbetat 30 år med sång och rörelse som verktyg för självkännedom. Hon är utbildad i Vocal psychotherapy för Diane Austin och har studerat Voice and movement therapy för Lena Måndotter. Marit arbetar med ”Sång för hälsa och välbefinnande” och sångterapi både individuellt och i grupp. Hon frilansar även som körledare och sångerska med fokus på mångkulturell musik. Läs mer på hennes hemsida.

Välkommen till en lustfylld och lekfull träff på Musikterapicentrum, Grevgatan 43, hörnet Linnégatan, den 19 september. Kom i tid! Vi börjar 18.30 och håller på ca två timmar. Inga förkunskaper behövs. Du anmäler dig här.

 


Dissociation. Om överlevnad vid komplex traumatisering och hypnosens möjligheter i behandling
Medlemsmöte den 10 november 19:00 på Zoom

Ann Wilkens kommer att dela med sig av 25 års erfarenhet av att ha mött komplext traumatiserade patienter. Hon berättar om det utmanande men belönande arbetet att förstå den inre världen och dissociationens roll för överlevnaden. I vilka former möter vi dissociation? Hur kan vi förstå de motstridiga känslor och uttryck som ryms inom patienten?

Vi tittar på några av de myter som finns, särskilt när det gäller patienter med dissociativ identitetsstörning. Kliniska exempel från arbete med våldsutsatta och sexuellt traumatiserade patienter, bland annat från Stockholms stads Prostitutionscentrum, Kris- och Traumacentrum men främst från mångårig verksamhet i privat praktik.

Du anmäler dig här.

 


Kamrathandledning på Zoom
6 oktober och 17 november kl 19:00

Till hösten ses vi vid två tillfällen för kamrathandledning. Det är ett tillfälle att få hjälp av kollegor och fokus är arbetet med hypnos. Vi brukar hinna ta upp två till tre ärenden. Tänk på sekretessen och gör en kortfattad presentation av din klient och det problem du vill ha hjälp med. Gruppen är öppen för alla.

Anmäl dig här!


Glöggmingel 23 november 18:00 till 20:00

Vi ses för en stunds trevlig samvaro och möjlighet att träffa kollegor och utbyta erfarenheter. Lokal meddelas senare. Föreningen bjuder på Glögg med tillbehör.

Anmäl dig här!


Fantastiska inblickar i narkosläkares användning av hypnos
Filmtips på Youtube och Netflix

Marie-Elisabeth Faymonville, professor och anestesiolog leder en forskargrupp vid Liège universitetssjukhus. På youtube.com finns en intervju med henne och den som gör intervjun är Dr. Michael Yapko. Där beskriver hon sin bakgrund, hur hon kom i kontakt med hypnos och hur hon använder hypnosen i sitt arbete som narkosläkare.

Det finns också en fantastiskt fin dokumentär på Netflix där man får följa arbetet på kliniken. Om du har tillgång till Netflix så hittar du filmen genom att söka på titeln: "Ma voix t'accompagnera". Den är mycket sevärd och ni kommer att känna igen arbetessättet!

 


Hypnos och mutism

Västra kretsen arrangerar möte på detta spännande tema den 29 september på Zoom. Vi i östra är också välkomna att anmäla oss. Läs mer här

Psykoterapimässan i Stockholm 4–5 oktober

SFKH kommer att ha en monter och Markus Erosson håller en presentation. Läs mer här.

Internationell utblick

Sommaren är visserligen i avklingande men här kan du ta del av Europeiska föreningens sommarbrev.

Och glöm inte att besöka SFKH:s hemsida då och då. Där fylls kontinuerligt på med värdefull information.

 


Varmt välkomna att delta i våra möten

Styrelsen

genom Ann Wilkens, ordförande

 Styrelsemedlemmar Hypnosföreningen, Östra kretsen

För verksamhetsåret 2022 ser styrelsen i Östra kretsen ut på följande sätt:

Ordförande: Ann Wilkens, annwilkens3@gmail.com
Kassör: Maria De Vylder
Ledamot: Louise Ehrenborg, ehrenborglouise2@gmail.com
Ledamot: Eva Eriksson-Block, eva.eriksson-block@telia.com
Ledamot: Dolores Hildebrand, dolores.hildebrand@gmail.com
Ledamot: Christina Lillieroth, christina.lillieroth@hypnosforeningen.se
Ledamot: Charlotta Junström, charlotta.junstrom@tele2.se
Ledamot: Elisabeth Persdotter
Ledamot: André Eriksson

Valberedning:
Elina Flortjärn, elina.flortjarn@ds.se,  sammankallande,
Anna Kharitonova, anna_kharitonova@yahoo.se,
Gabriella Rudstam, gabriella.rudstam@telia.com.

Lokal informationsavgift: 70:– kr
PlusGiro: 79 80 03-0

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder