HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

 

Grundkurs i Stockholm
Start 25 april 2019
(Klar!)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2019-07-07

 

 

Östra kretsen

Information från Östra kretsen

Nyhetsbrev juni 2019

Sommaren är här och förhoppningsvis väntar en tid av mindre arbete och mer vila.

I dagarna har vi här i Östra kretsen avslutat grundkursen i klinisk hypnos med en mycket kompetent och nyfiken grupp. Som lärare är det en stor glädje att få inspireras tillsammans och dela kunskap och resurser som vi vet är till så stor hjälp, både för klienterna och en själv.

Nya kurser – nya möjligheter

Nästa grundkurs beräknas starta hösten 2020. Tipsa gärna kollegor!

En ny 2-årsutbildning, fortsättningskurs om 136 timmar, är planerad att starta i början av 2020.

Det går bra att redan nu anmäla intresse för båda kurserna till annwilkens3@gmail.com eller Eva Eriksson-Block, eva.eriksson-block@telia.com.

I väntan på annonsering finns beskrivning av tidigare kurser på SFKH:s hemsida.

Hypnos i den kliniska vardagen. Kurs i Jönköping 30 aug 2019

Effektiv, snabb och kostnadseffektiv hypnosinduktion kan förändra livet till det bättre för både patient och behandlare. Under en dag kommer användbara induktioner att demonstreras och övas.

Kursen är lämplig för såväl nybörjare som erfarna inom hypnosen och vänder sig till tandvårds- och läkarteam. Syftet är att inspirera till ökad hypnosanvändning både för behandling av rädsla och fobier, kväljningar samt käkspänningar.

Här kan du se Nils Norrsell göra en demonstration!

Kursgivare: Nils Norrsell och ev Adam Löfving

Plats: Jönköping. Lokal meddelas senare.

Tid: Fredag 30 augusti kl 9-16

Avgift: 1 500 kr inkl moms

Ytterligare information och anmälan till Nils Norrsell: nilinor@gmail.com

Vill du ha nya patienter? Mind Stockholm behöver avlastning

Vi har fått en förfrågan om det finns behandlare som är intresserade att ta emot nya patienter. Det är vår revisor Sten Lindahl som arbetar på Mind Stockholm. De tar bland annat emot patienter på remiss från vårdcentraler. Nu är trycket stort så fler behandlare att hänvisa till/anställa efterfrågas. Om du är intresserad kan du läsa om verksamheten på deras hemsida www.mindsthlm.se och kontakta verksamhetschef, leg psykoterapeut Jenny Brodén (jenny@mindsthlm.se).

 

Efter sommaren hörs vi igen med information om höstens aktiviteter. Vi i Östra kretsens styrelse önskar alla medlemmar en riktigt skön och vilsam sommar som rymmer allt det du behöver!

/ Ann Wilkens Ordförande

 

 


Styrelsemedlemmar Hypnosföreningen, Östra kretsen

För verksamhetsåret 2019 ser styrelsen i Östra kretsen ut på följande sätt:

Ordförande: Ann Wilkens, annwilkens3@gmail.com
Kassör: Maria De Vylder
Ledamot: Louise Ehrenborg, ehrenborglouise2@gmail.com
Ledamot: Eva Eriksson-Block, eva.eriksson-block@telia.com
Ledamot: Dolores Hildebrand, dolores.hildebrand@gmail.com
Ledamot: Elina Flortjärn, elina.flortjarn@ds.se
Ledamot: Christina Lillieroth, christina.lillieroth@hypnosforeningen.se
Ledamot: Charlotta Junström, charlotta.junstrom@tele2.se

Valberedning: Anna Gerge, anna@insidan.se, sammankallande,
Anna Kharitonova, anna_kharitonova@yahoo.se,
Gabriella Rudstam, gabriella.rudstam@telia.com.

Lokal informationsavgift: 70:– kr
PlusGiro: 79 80 03-0

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder