HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2022-02-06 mbj

Medlemskap i för Svenska föreningen för klinisk hypnos

Ur stadgarna:

§ 2 MEDLEMSKAP

Mom 1 RF består av medlemmar,
korresponderande medlemmar och hedersmedlemmar.

Mom 2 Till medlem kan väljas:

Mom 3 Medlem i RF är den person som är invald och betalar årsavgift till RF i enlighet med årsmötets beslut. Ansökan om medlemskap ställes till RF. RF:s styrelse äger rätt att godtaga eller avslå ansökan.

Mom 4 Till korresponderande medlem och hedersmedlem kan RF:s styrelse utse person, som gjort betydande insatser för föreningen.


För 2022 gäller årsavgift inklusive kretsavgift:

 

Använd vidstående ansökningsblankett för medlemsansökan.

 

Medlem som önskar använda föreningens logotyp vid annonsering, 
t ex på visitkort, brevpapper eller tidningsannonsering kan rekvirera
tryckfärdigt original från webmaster, web@hypnosforeningen.se.

Vill du trycka en sk QR- kod på visitkort eller annat tryckt material så finns den här:

QR-kod för www.hypnosforeningen.se

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder