Hem Kontaktinformation hypnosföreningen SFKH
Om hypnosOm hypnosföreningen SFKHUtbildningsinformationMedlemsinformationFörmedling till behandlare

 

Verksamhetsplan

(FÖRSLAG)
 

Vision
att göra hypnos mer känt, aktat och respekterat som en användbar metod i professionella händer

Medel
Öka antalet medlemmar
Synas utåt, bl.a. i massmedia och på nätet
Inspirera kretsarna att ge utåtriktade föredrag och informationsträffar
Samverka med närliggande seriösa yrkes- och intresseföreningar
Upprätthålla föreningens medlemsservice, förvaltning av ekonomi samt sköta administrativa rutiner

Konkreta förslag
Öka antalet medlemmar
Rekrytera sistaårs-studenter gn att erbjuda dessa att delta i våra kongresser till självkostnadspris
Upprätta en lista över fördelarna med att vara medlem, lägga listan i septembernumret

Synas utåt, bl.a. i massmedia och på nätet
Fortsätta bibliotekskontakten
Delta i mässor
Bjuda in journalister till kongresserna
Informera regioner och landsting om klinisk hypnos, se hemsidans länk till VG-regionens info
Fortsätta uppmana medlemmar och andra att läsa hemsidan

Inspirera kretsarna att ge utåtriktade föredrag och informationsträffar
Genom att skilja på medlemsutbildningar som kräver behandlarbehörighet från informationsmöten kan man nå en större allmänhet. Uppmana kretsarna att be om referensexemplar av Hypnosnytt mm mtrl, att lägga fram på möten med allmänheten.

Samverka med närliggande seriösa yrkes- och intresseföreningar
Fortsätta en aktiv medverkan i Riksföreningen PsykoterapiCentrum och Samrådsforum.
Uppmuntra ESH och ISHrepresentanterna att inspirera till aktivt utbyte i forskning och klinisk utveckling.

Upprätthålla medlemsservice, förvaltning av ekonomi samt sköta administrativa rutiner
Stödja skattmästaren, kansliet och redaktionen att fortsätta att utveckla datorbaserade rutiner som underlättar hantering av register och ekonomi.

 

Copyright © SFKH 2015-03-28

             
Kontakta SFKH

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Om hemsidan       |       Länkar       |       Informationsfolder